logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Laboratorium istnieje od listopada 2017 r. Jego wcześniejsza nazwa Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi i Procesami Poznawczymi (Eat Beh Cog InterLab) została w lutym 2019 r. zmieniona na Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi i Aktywnością Fizyczną (Eating behavior and physical ActiviTy laboratory - EAT Lab).

Główny obszar aktywności EAT Lab stanowią interdyscyplinarne badania w zakresie zachowań żywieniowych i ich związku z aktywnością fizyczną oraz regulacją emocji. Laboratorium prowadzi badania o charakterze podstawowym i aplikacyjnym w obszarze psychologii, dietetyki, kultury fizycznej i zdrowia publicznego.

Jest wyposażone w akcelerometry ActiGraph GT3X-BT (wraz z oprogramowaniem ActiLife 6 i ActiLife Sleep) oraz analizator składu ciała JAWON MEDICAL X-contact 350F.

EAT Lab

Główne zadania 

W EAT Lab prowadzimy badania w zakresie codziennego monitorowania aktywności fizycznej i zachowań żywieniowych. W badaniach stosujemy Ecological Momentary Assesement (EMA), metodę pozwalająca na dokonywanie wielokrotnego dziennego pomiaru zmiennych w naturalnym otoczeniu osoby badanej. Do analizy składu ciała wykorzystujemy metodę bioimpedancji elektrycznej (BIA), pozwalającą na precyzyjną ocenę parametrów ciała. Dążymy do odpowiedzi na pytania jaka zależność istnieje pomiędzy stosowaniem odpowiedniej diety (normokalorycznej, hipokalorycznej, restrykcyjnej) a regulacją emocji? W jakim stopniu aktywność fizyczna wpływa na zachowania żywieniowe? Jak bardzo aktywność fizyczna reguluje emocje? Od czego zależą zmiany w składzie ciała?

Realizujemy badania w zakresie:

 • oceny czynników podtrzymujących choroby cywilizacyjne, głównie otyłość (określaną przez WHO mianem globesity),
 • rozpowszechnienia dotychczas mało zbadanego obszaru z pogranicza psychologii klinicznej, medycyny i dietetyki, jaki stanowią zachowania ortorektyczne (orthorexia nervosa) oraz
 • oceny psychologicznych aspektów aktywności fizycznej i jej korelatów.

Aktywność naukowa zespołu badawczego EAT Lab obejmuje także tworzenie i ewaluację interwencji psychologicznych w wyżej wymienionych obszarach.

Przegląd literatury

Badania z dziedziny zdrowia publicznego i medycyny wskazują na dużą skuteczność obiektywnego monitorowania aktywności fizycznej, czasu spędzanego w pozycji siedzącej oraz zachowań związanych ze snem za pośrednictwem akcelerometrów (Shephard i Tudor-Locke, 2016). Technologia i zastosowanie akcelerometrów umożliwia zdobycie, przechowywanie i przesyłanie dużej ilości danych (np. bezczynności, pomiarów przyspieszenia, wydatkowania energii, pozycji ciała i ilość snu) (Troiano i wsp., 2014). Istnieje możliwość szerokiego wykorzystania akcelerometrów w różnych grupach wiekowych: dzieci i adolescentów, osób dorosłych (m.in. z cukrzycą, otyłością, sedenteryjnym trybem życia, problemami kardiologicznymi lub u osób zdrowych, np. sportowców). Współczesne badania dowodzą, że wskaźnik masy ciała (BMI) nie jest prawidłowym sposobem szacowania zmian zachodzących w ciele w wyniku podejmowanej aktywności fizycznej oraz w zakresie odżywiania (Alberga i wsp., 2016). Jednym z głównych zarzutów dotyczących wskaźnika BMI jest brak bezpośredniego przełożenia na stan zdrowia, co wiąże się z nieuwzględnieniem zmian składu ciała (Ramos-Salas, 2017). W celu uzyskania obiektywnego pomiaru oraz wysokiej dokładności parametrów ciała Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (EASO) rekomenduje dokonanie analizy składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej. Specjalistyczny sprzęt pozwalający na obiektywne pomiary behawioralne jest szeroko stosowany w badaniach z dziedziny psychologii (klinicznej dzieci i młodzieży, starzenia się, różnic indywidualnych, psychoonkologii), jak i medycyny czy dietetyki (choroby przewlekłe, rehabilitacja kardiologiczna, nadwaga i otyłość).

Zespół badawczy

258 anna brytek matera bio

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Anna Brytek-Matera

Kierownik EAT Lab, psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista w dziedzinie psychologii jedzenia i obrazu ciała

biogram »

258 kamila czepczor

mgr

Kamila Czepczor-Bernat

Psycholog,asystent dydaktyczny na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Prowadzi badania w obszarze psychospołecznych czynników jedzenia emocjonalnego i otyłości z wykorzystaniem metod e-mental health.

258 Adriana Modrzejewska

Adriana Modrzejewska

Studentka psychologii na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Zajmuje się problematyką zachowań pro- i antyzdrowotnych.

258 dominik olejniczak

dr n. med. 

Dominik Olejniczak

Dietetyk medyczny, specjalista zdrowia publicznego. Zajmuje się promocją zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii edukacji zdrowotnej (w tym żywieniowej), health literacy, e-health i m-health.

Współpracownicy

 • Prof. Nanette Ströbele-Benschop (University of Hohenheim, Stuttgart Department of Nutritional Psychology, Niemcy)
 • Prof. Hellas Cena (University of Pavia, Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, Włochy)
 • Prof. Patrizia Zeppegno (University of Eastern Piedmont, Department of Translational Medicine, Włochy)
 • Dr Carla Gramaglia (University of Eastern Piedmont, Department of Translational Medicine, Włochy)
 • Dr Monika Kornacka (Uniwersytet SWPS, Instytut Psychologii, Warszawa)
 • Prof. Lorenzo Maria Donini (Sapienza University of Rome, Department of Experimental Medicine, Włochy)
 • Prof. Guansheng Ma (Peking University, School of Public Health, Department of Nutrition and Food Hygiene, Chiny)

Realizowane projekty

 • „Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywienia: badania pilotażowe” (2017-2018). Projekt realizowany w ramach konkursu MINIATURA 1 Narodowego Centrum Nauki (Brytek-Matera). Strona projektu »
 • „Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne” (2018-2021). Projekt realizowany w ramach konkursu PRELUDIUM 13 Narodowego Centrum Nauki (Czepczor-Bernat). Strona projektu »
 • „Wyznaczniki satysfakcji i wyczerpania rodzicielskiego – badania międzykulturowe”. Projekt realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum badawczego nad zjawiskiem wypalenia rodzicielskiego (International Investigation of Parental Burnout; IIPB). Strona projektu »

Publikacje

 • Brytek-Matera A., Czepczor-Bernat K., Olejniczak D. (2018). Food-related behaviours among individuals with obesity and normal body weight individuals. Nutrition Journal, 17, 93. https://doi.org/10.1186/s12937-018-0401-7.
 • Brytek-Matera A., Gramaglia C., Gambaro E., Delicato C, Zeppegno P. (2018). The psychopathology of body image in orthorexia nervosa. Journal of Psychopathology, 24, 133-140.
 • Brytek-Matera A., Czepczor-Bernat, Jurzak H., Kornacka M., Kołodziejczyk N. (2018). Strict health-oriented eating patterns (orthorexic eating behaviours) and their connection with a vegetarian and vegan diet. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. https://doi.org/10.1007/s40519-018-0563-5.
 • Olejniczak D., Bugajec D., Staniszewska A., Panczyk M. Kielan A., Czerw A., Mańczuk M., Juszczyk G., Skonieczna J., Brytek-Matera A. (2018). Risk assessment of night-eating syndrome occurrence in women in Poland, considering the obesity factor in particular. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 14, 1521-1526.
 • Brytek-Matera A., Fonte M.L., Poggiogalle E., Donini L.M., Cena H. (2017). Orthorexia nervosa: relationship with obsessive-compulsive symptoms, disordered eating patterns and body uneasiness among Italian university students. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 22(4), 609-617. doi: 10.1007/s40519-017-0427-4

Konferencje naukowe

Brytek-Matera A. (2018; październik). Otyłość dziecięca i jej psychologiczne konsekwencje. II Konferencja Naukowa "Otyłość wieku rozwojowego - od przyczyny do konsekwencji. W poszukiwaniu skutecznych metod terapeutycznych". Katowice.

Czepczor-Bernat K., Kołodziejczyk N., Brytek-Matera A. (2018; październik). Weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości w zakresie predyktorów wskaźnika masy ciała u dzieci: diadyczna perspektywa oceny zachowań żywieniowych dzieci. II Konferencja Naukowa "Otyłość wieku rozwojowego - od przyczyny do konsekwencji. W poszukiwaniu skutecznych metod terapeutycznych". Katowice.

Czepczor-Bernat K., Kołodziejczyk N., Brytek-Matera A. (2018; October). The role of body image experiences in the treatment of overweight and obesity: the REMEBI complex psychological intervention. The 26th International Conference on Eating Disorders. Alpbach, Austria.

Brytek-Matera A., Czepczor-Bernat K., Jurzak H., Napieralski P., Kornacka M. (2018; June). Assessment of repetitive negative thinking and eating behaviours among women and men on vegetarian diets: a mobile technology based Ecological Momentary Assessment study. The 29th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2018). Montréal, Canada

Brytek-Matera A., Jurzak H., Czepczor-Bernat K., Napieralski P., Kornacka M. (2018; June). Do perseverative thinking and extreme focus on healthy eating change after induction of food-related pictures in vegetarians? The results of a pilot study. The 29th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2018). Montréal, Canada.

Czepczor-Bernat K., Brytek-Matera A. (2018; June). The REMEBI complex psychological intervention among individuals with excessive body weight: a longitudinal study. The 29th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2018). Montréal, Canada.

Kołodziejczyk N., Czepczor-Bernat K., Brytek-Matera A. (2018; May). Analysis of relationships between orthorexia features and eating behaviors and body image-related distress in overweight and obese people. The 25th European Congress on Obesity (ECO2018). Wien, Austria.

Brytek-Matera A., Czepczor-Bernat K., Kornacka M. (2018; April). Rumination and eating styles in patients with overweight: a preliminary ecological momentary assessment study. The International Conference on Eating Disorders (ICED 2018) “Innovation. Expanding our Community & Perspectives”. Chicago, United States.

Czepczor-Bernat K., Brytek-Matera A. (2018; April). The assessment of eating behavior and body image among people with excessive and normal body weight: direct, indirect and buffer effect and model of moderated mediation. The International Conference on Eating Disorders (ICED 2018) “Innovation. Expanding our Community & Perspectives”. Chicago, United States.

Brytek-Matera A. (2018; March). The link between orthorexia nervosa and abnormal eating and body image attitudes and obsessive-compulsive disorder. XI Congresso Nazionale SISDCA “Ricerca, pratica clinica, relazioni internazionali: nuove frontiere nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione e dell'obesità”. Rome, Italy.

Lokalizacja

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach

ul. Techników 9, 40-326 Katowice

USWPS EBC 01

Kontakt

dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS

e-mail: abrytek-matera@swps.edu.pl