logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

 

 

PrejudiceLab
interdyscyplinarny zespół badawczy

 

 

 

 

 

 

Wydział PSYCHOLOGII I PRAWA w Poznaniu


PrejudiceLab to interdyscyplinarny zespół badawczy, w którym psychologowie społeczni, psychofizjolodzy oraz neuropsycholodzy współpracują nad zagadnieniami narcyzmu grupowego, uprzedzeń oraz konfliktów międzygrupowych, a także innymi zagadnieniami obejmującymi relacje międzygrupowe.

Analiza globalnych problemów społecznych

Misją PrejudiceLab jest aplikacja psychologii społecznej w analizie globalnych problemów społecznych, takich jak konflikty międzygrupowe, radykalizacja polityczna czy uprzedzenia. Obecnie członkowie zespołu pracują nad głębszym zrozumieniem dynamiki wykluczenia międzygrupowego, funkcją zemsty międzygrupowej oraz uważną wdzięcznością jako interwencją mającą na celu zaradzenie wrogości międzygrupowej charakterystycznej dla narcyzów grupowych.

Międzynarodowa współpraca

PrejudiceLab współpracuje z wieloma instytucjami na całym świecie. Najważniejsze z nich to: Goldsmiths, University of London w Wielkiej Brytanii, Virginia Commonwealth University w Stanach Zjednoczonych oraz ISCTE-CIS w Portugalii.

 

Pracownicy Centrum


258 Agnieszka Golec Zavala

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Agnieszka Golec de Zavala

Psycholog, kierowniczka PrejudiceLab. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię społeczną oraz polityczną.

Adrian Hase

dr

Adrian Hase

Psycholog, Jego zainteresowania badawcze obejmują analizę i interpretację danych psychofizjologicznych.

258 Dyduch Hazar

mgr

Karolina Dyduch-Hazar

Psycholog. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię zemsty oraz relacji międzygrupowych.

258 Dorottya Lantos

mgr

Dorottya Lantos

Psycholog. Jej zainteresowania naukowe obejmują mechanizmy wykluczenia międzygrupowego oraz mindfulness.

258 Magdalena Mazurkiewicz

mgr

Magdalena Mazurkiewicz

Psycholog. Jej zainteresowania naukowe obejmują mindfulness, compassion i wdzięczność oraz ich rolę w kształtowaniu harmonijnych relacji międzygrupowych.

258 Kamil Wieteska

mgr

Kamil Wieteska

Psycholog. Kierownik laboratorium PrejudiceLab. Jego zainteresowania naukowe obejmują Terapię Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Teorię Ram Relacyjnych (RTF) i ich zastosowanie w redukcji uprzedzeń.

Oliver Keenan

mgr

Oliver Keenan

Psycholog. Jego zainteresowania badawcze obejmują psychologię społeczną i polityczną, w szczególności przywództwo.

Marta Kaleja

 

Marta Kaleja

Studentka psychologii

 

Realizowane projekty

Praktyka uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Golec de Zavala
Pełna nazwa: Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowej u narcyzów grupowych
Dofinansowanie: 3 288 000 zł (konkurs Maestro 9 NCN)

We współczesnym świecie kontakty miedzy grupami różnymi kulturowo, narodowo czy ideologicznie obfitują w sytuacje, w których członkowie jednej grupy mogą czuć się odrzuceni przez inną grupę (niezależnie od intencji czy możliwości tej ostatniej).

Niektóre osoby interpretują takie sytuacje, jako zagrożenie dla dobrego imienia ich grupy i reagują na nie agresywnie. Takie osoby często tworzą lub zasilają radykalne organizacje niestroniące od agresywnych działań np. ataków terrorystycznych. Badania pokazują, że członków takich organizacji charakteryzuje wysoki poziom narcyzmu grupowego. Cechuje ich przekonanie, że ich grupa jest niezwykle ważna, zasługuje na uprzywilejowane traktowanie, ale nie jest wystarczająco doceniana przez innych. Projekt badawczy ma na celu:

  • Określenie, dlaczego narcyzi grupowi mają skłonność do reagowania agresywnie, gdy sądzą, że ich grupa jest wykluczana z relacji międzygrupowych.
  • Określenie, czy i jak dokładnie praktyka uważnej wdzięczności – kształcąca zdolność doceniania doświadczenia chwili obecnej – może obniżyć tę skłonność.

Więcej informacji »

Kontakt

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
e-mail: collective.narcissism.lab@gmail.com
strona www: https://collectivenarcissism.com/

prejudice logo