logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Tytuł konferencji nawiązuje do jednego z podrozdziałów Profesora Tadeusza Tomaszewskiego w podręczniku „Psychologia” z roku 1975 (Warszawa: PWN). W tegorocznej edycji pragniemy zagadnienie „Człowiek w sytuacji” ująć nie tylko w świetle psychologii, ale także innych dyscyplin badawczych. 

 

KONFERENCJA

 

Człowiek w Sytuacji
Ujęcie multidyscyplinarne

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są: 
Wydział Psychologii UW, Uniwersytet SWPS oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego,

przy poparciu Komitetu Psychologii PANTytuł konferencji nawiązuje do jednego z podrozdziałów Profesora Tadeusza Tomaszewskiego w podręczniku „Psychologia” z roku 1975 (Warszawa: PWN). W tegorocznej edycji pragniemy zagadnienie „Człowiek w sytuacji” ująć nie tylko w świetle psychologii, ale także innych dyscyplin badawczych. W konferencji wezmą udział psychologowie, pedagodzy, socjologowie, politolodzy, filozofowie, teolodzy, prawnicy, archeologowie czy kulturoznawcy. Zapraszamy do udziału. Wstęp wolny!

Information in english »

konferencja

listopad 14-17 2016

Warszawa

Program konferencji

14 listopada (poniedziałek)

11.00-11.15 - Otwarcie konferencji

 • prof. dr hab. Ida Kurcz
 • prof. dr hab. Andrzej Eliasz
 • JM Rektor dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS

11.15-12.45 - Wystąpienia

 • Człowiek w konfrontacji z genami
  Prof. Magdalena Fikus (PAN)
 • Z perspektywy neuronauki: Jak działa mózg seniora?
  Jak ograć starość?
  Prof. Elżbieta Szeląg (PAN)

12.45-13.45 - OBIAD

13.45-15.15 - Wystąpienia

 • Kontekst sytuacyjny a kontekst kulturowy
  Prof. Ewa Kosowska (US)
 • Człowiek w sytuacji – sytuacja w człowieku.
  Uwagi do manifestu Juliana Ochorowicza „Naprzód!”
  Dr hab. Anna Gomóła (US)

15.15-15.30 KAWA

15.30-17.00 - Wystąpienia

 • Prof. Radosław Markowski (Uniwersytet SWPS) Kontekst w kontekście
 • Dr Marcin Romanowicz (UW) Homo Iuridicus - „człowiek w sytuacji”
  i „poprzez sytuację” prawną

15 listopada (wtorek)

9.30-11.00 - Wystąpienia

 • Definicja społecznej sytuacji a ideologia
  Prof. Janusz Reykowski (PAN)
 • Podmiotowość w sytuacjach przemian społecznych
  Prof. Maria Jarymowicz (UW)

11.00-11.15 - KAWA

11.15-12.45 - Wystąpienia

 • Sytuacja badacza. Uwikłania terminologiczne
  (Z perspektywy archeologa)
  Prof. Karol Szymczak (UW)
 • Przyrodnicze elementy egzystencjalnej i behawioralnej sytuacji łowcy paleolitycznego
  Prof. Maria Łanczont (UMCS), Prof. Teresa Madeyska (PAN)

12.45-13.45 - OBIAD

13.45-16.00 - Wystąpienia

 • O położeniu człowieka
  Prof. Tadeusz Gadacz (PAN)
 • Człowiek w sytuacji – wyznaczniki teologiczne
  Ks. Prof. Andrzej Draguła (USz)
 • Droga do Emaus: człowiek w sytuacji zwątpienia
  Prof. Zbigniew Mikołejko (PAN)

16.00-16.15 - KAWA

16.15-17.45 - Wystąpienia

 • Retoryka skrajnych muzułmańskich ruchów prozelickich
  wobec konwertytów
  Prof. Katarzyna Pachniak (UW)
 • Strategie kontaktu z sacrum w sytuacji niepewności i zagrożenia (w oparciu o źródła egipskie)
  Dr Przemysław Piwowarczyk (US)

16 listopada (środa)

9.30-11.00 - Wystąpienia

 • Przesunięcie ku negatywności jako kontekst zachowania
  Prof. Wiesław Łukaszewski (Uniwersytet SWPS)
 • Sytuacja deprywacji. U źródeł uprzedzeń i działania zbiorowego
  Prof. M. Bilewicz (UW)

11.00-11.15 - KAWA

11.15-12.45 - Wystąpienia

 • Człowiek w sytuacji granicznej w kontekście reprezentacji muzealnych
  Prof. Anna Ziębińska-Witek (UMCS)
 • O (nie)możliwości doświadczenia sytuacji granicznej (na przykładzie Muzeum-Miejsca Pamięci w Bełżcu)
  Dr Jacek Małczyński (UWr)

12.45-13.45 - OBIAD

13.45-15.15 - Wystąpienia

 • Jednostka w sytuacji definiowania społecznych zobowiązań – socjologiczny fenomen interakcji w przestrzeni międzyludzkiej
  Prof. Adam Bartoszek (US)
 • Ludzie pośród rzeczy. Ile ich potrzebują, by żyć zgodnie ze sobą?
  Prof. Andrzej Waśkiewicz (UW)

15.15-15.30 - KAWA

15.30-17.00 - Wystąpienia

 • Nowe spojrzenie na sytuację osoby niepełnosprawnej
  Prof. Janusz Kirenko (UMCS)
 • Sytuacja rodzin dzieci z rozległą niepełnosprawnością
  Prof. Tadeusz Gałkowski (Uniwersytet SWPS)

17 listopada (czwartek)

9.30-11.00 - Wystąpienia

 • Człowiek w sytuacji przeciążenia informacyjnego – ujęcie interdyscyplinarne
  Prof. Maria Ledzińska (UW)
 • Człowiek w sytuacji drogowej – czy kierowcy są potrzebni samochodom?
  Prof. Adam Tarnowski (UW)

11.00-11.15 - KAWA

11.15-12.45 - Wystąpienia

 • Słownik – refleksje nad sytuacją zadaniową
  Dr Ewa Rudnicka (UW)
 • Jak kontekst wpływa na znaczenie przekazu
  Prof. Józef Maciuszek (UJ)

12.45-14.00 - OBIAD

14.00-15.30 - Wystąpienia

 • Sytuacja nauczycieli polskiego i wiedzy o Polsce w szkołach polskich za granicą
  Dr Grażyna Czetwertyńska (UW)
 • Sytuacyjność doświadczenia pedagogicznego
  Prof. Rafał Godoń (UW)

15.30-15.45 - KAWA

15.45-16.30 - Zamiast zakończenia

 • Dr Łukasz Tanaś (Uniwersytet SWPS) Profesor Tadeusz Tomaszewski z perspektywy
  następnego pokolenia

16.30 - Zamknięcie obrad

 • Dziekan Wydziału Psychologii UW
  Prof. Dominika Maison
 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS
  Prof. Paweł Ostaszewski
 • Prof. Barbara Bokus

Strefa video

Wykłady plenarne oraz prelekcje nagrane podczas konferencji „Człowiek w sytuacji”, która odbyła się w dniach 26-27 listopada 2015 r. w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS.

Gdy sytuacja rządzi człowiekiem

prof. dr hab. Dariusz Doliński

Image not available

Sprawcza siła sytuacji

prof. Maria Materska

Image not available

Człowiek w sytuacji pracy:
Między samorealizacją a pustką

prof. dr hab. Augustyn Bańka

Image not available

Znaczenie zaangażowanie dla rozwoju
i stabilności związków

prof. dr hab. Iwona Janicka

Image not available

Sytuacyjny wpływ postaw
w zachowaniach politycznych

dr hab. Norbert Maliszewski

Image not available

Ruch drogowy jako moderator sytuacji
pracy użytkowników dróg

prof. dr hab. Antoni Wontorczyk

Image not available

Podejmowanie ryzyka przez dzieci

mgr Katarzyna Pfeifer

Image not available

Człowiek w sytuacji bez wyjścia: Decyzje moralne

dr Michał Białek

Image not available

Nastolatek w rodzinie, rodzina w kulturze

dr Katarzyna Lubiewska

Image not available

Dziecko w konfrontacji z pismem

prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

Image not available

Student wobec oczekiwań dorosłości

dr hab. Błażej Smykowski

Image not available

Człowiek w sytuacji dialogu z samym sobą

prof. dr hab. Piotr Oleś

Image not available

Jak przekonania różnicują percepcję sytuacji

prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

Image not available
Slider

Organizatorzy

 

logotypy czlowiek w sytuacji

 

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet SWPS

 

 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego
 • przy poparciu Komitetu Psychologii PAN

Data i miejsce konferencji

14-17 listopada 2016 r.
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-81 Warszawa