logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

III Śląskie Spotkania z Psychoterapią Rodzin i Par

 

 

Psychoterapia dzieci i młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrona honorowy: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Organizatorzy: Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz Ośrodek Terapii Rodzin i Par w Gliwicach


Kiedy proponować psychoterapię indywidualną, a kiedy rozpoczynać pracę z rodziną? Kiedy i jak łączyć te formy leczenia? Czy terapia rodzinna w ogóle ma coś do zaoferowania dzieciom i młodzieży zmagającym się z cierpieniem psychicznym? Czy terapia pary ma lub może mieć jakieś znaczenie lecznicze dla jej dzieci? Poszukajmy odpowiedzi podczas III Śląskiego Spotkania z Psychoterapią Rodzin i Par – Psychoterapia dzieci i młodzieży.

Udział w konferencji jest płatny. 

UWAGA! Formularz zgłoseniowy został zamknięty.

konferencja

luty2 2019

Katowice

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia rodzin rozwijała się w latach 50. i 60. XX wieku. Wówczas inspiracją dla klinicystów i teoretyków było cierpienie dzieci oraz nastolatków uwikłanych w rodzinny kontekst. Objawy rozumiano jako wyraz dysfunkcji całego systemu rodzinnego. Zaburzenia występujące u dzieci miały utrzymywać homeostazę systemu, być przejawem walki o władzę lub „sprowadzać” na terapię całą rodzinę.

Przez ostatnie ponad pół wieku wiele się zmieniło – w myśleniu systemowym, innych paradygmatach terapeutycznych i w codziennym życiu rodzin:

 • na skutek dekompozycji tradycyjnego modelu rodziny klinicyści coraz częściej spotykają się z niemożnością zakontraktowania do terapii wszystkich członów rodziny;
 • coraz rzadziej problemem rodzin jest nadmierne uwikłanie relacji, a coraz częściej emocjonalny dystans i niezaangażowanie;
 • psychoterapia się upowszechnia i z pomocy specjalistów coraz częściej korzystają dzieci i adolescenci „niemający rodzin” – wychowankowie instytucji opiekuńczych oraz rodzin zastępczych;
 • rozwój psychoanalitycznych koncepcji relacji z obiektem oraz teorii przywiązania sprawiły, że coraz lepiej rozumiemy wewnętrzny świat dzieci i coraz skuteczniejsza staje się indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży;
 • problematyka dzieci i młodzieży, z jaką spotykają się terapeuci, poszerza się ze względu na wzrost migracji, odsetek rozpadających się rodzin oraz nowe zagrożenia środowiskowe, jak cyberbullying.

To wszystko sprawia, że współcześnie psychoterapeuta pracujący z rodzinami i dziećmi może poszukiwać odpowiedzi na wiele pytań. Kiedy proponować psychoterapię indywidualną, a kiedy rozpoczynać pracę z rodziną? Kiedy i jak łączyć te formy leczenia? Czy terapia rodzinna w ogóle ma coś jeszcze do zaoferowania dzieciom i młodzieży zmagającym się z cierpieniem psychicznym? Czy terapia pary ma lub może mieć jakieś znaczenie lecznicze dla dzieci tej pary?

W ramach konferencji III Śląskie Spotkania z Terapią Rodzin i Par – Psychoterapia dzieci i młodzieży, zapraszamy do refleksji zarówno w roli słuchacza, jak i czynnego uczestnika.

Adresaci konferencji

 • Naukowcy
 • Psychoterapeuci
 • Terapeuci rodzinni
 • Psycholodzy
 • Pedagodzy
 • Lekarze psychiatrzy i pediatrzy
 • Asystenci rodzinni
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy NGOs
 • Terapeuci uzależnień
 • Studenci w/w kierunków
 • Rodzice

W III edycji Spotkań z Psychoterapią Rodzin i Par oprócz wykładów plenarnych prowadzonych przez znakomitych gości, proponujemy sesje referatowe i plakatowe. Dadzą one szansę na wymianę doświadczeń tak klinicznych, jak i badawczych, stworzą pole do bezpośrednich dyskusji między uczestnikami. Z ogromną ciekawością czekamy na Państwa zgłoszenia.

dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz, przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji

Proponowana tematyka wystąpień

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień i plakatów (prace poglądowe, empiryczne, w tym kazuistyczne):

 • zagrożenia oraz czynniki ochronne rozwoju dzieci i młodzieży (środowiskowe, rodzinne i osobiste)
 • uwarunkowania odpowiedzi na leczenie terapeutyczne dzieci i młodzieży
 • efektywność różnych form terapii, której uczestnikami są dzieci i młodzież
 • dylematy etyczne pracy z dziećmi i młodzieżą
 • specyfika relacji terapeutycznej w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • dziecko we współczesnym kontekście rodzinnym (rodzina niepełna, patchworkowa, wielokulturowa)
 • casusy terapii

Formy zgłaszanych prezentacji:

 • Referat (20 min)
 • Poster (format A1)

Program

8.30-9.00 – rejestracja uczestników

9.00-9.30 – otwarcie konferencji i wystąpienie wprowadzające dr hab. Zofii Dołęgi, prof. Uniwersytetu SWPS, dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz, mgr Ryszard Chłopek

9.30-11.30 – Wykłady plenarne

 • 9.30-10.30 – „Relacja rodzic - dziecko w zmieniającym się świecie”, mgr Ryszard Chłopek (10-lecie Ośrodka Terapii Rodzin i Par)
 • 10.30-11.30 – „Kilka refleksji o kontekście rodzinnym w psychoterapii psychodynamicznej adolescentów", dr hab. Maciej Pilecki

11.30-11.45 – przerwa kawowa

11.45-13.15 – Sesje referatowe (równolegle)

Sesja I „Znaczenie pracy z rodzicami w terapii dziecka”

 • „Dysfunkcje w rodzinie jako wieloaspektowa płaszczyzna powstawania zaburzeń”, dr Monika Kornaszewska-Polak (Uniwersytet Śląski) 
 • „Współpraca z rodzicami jako ważne zdanie psychoterapeuty młodzieżowego i dziecięcego", dr Aleksandra Wieteska (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet SWPS) 
 • „Znaczenie istoty przymierza z rodzicami/opiekunami pacjenta dla procesu terapii indywidualnej młodzieży w wieku 12- 15 lat”, mgr Piotr Marcinkowski, mgr Magdalena Małysa-Chaber, mgr Anna Babicz, mgr Małgorzata Wrona (Krakowski Instytut Psychoterapii oddział Podbrzezie) 
 • „Psychoterapia par jako narzędzie pomocy przy problemach separacyjnych adolescentów”, mgr Szelągowska-Mironiuk (Uniwersytet SWPS)

Sesja II „Dziecko i rodzina na zakrętach społeczno-kulturowych zmian”

 • „Poczucie samotności chronicznej w spektrum traumatyzującego się rozwoju psychicznego”, dr hab. Zofia Dołęga (Uniwersytet SWPS)
 • „Rodzice i dzieci – razem, obok siebie czy przeciwko sobie? Relacje międzypokoleniowe we współczesnych rodzinach”, dr Agata Zygmunt, dr Andrzej Górny (Uniwersytet Śląski) 
 • „Identyfikacja z bohaterem pozytywnym w procesie integracji dwóch kultur – wsparcie dzieci i rodzin na emigracji", mgr Agnieszka Pacyga-Łebek (OTRiP)
 • „Specyfika relacji terapeutycznej w pracy z dziećmi i młodzieżą", Katarzyna Magnuszewska (Uniwersytet Warszawski) 

13.15-14.00 – Obiad

14.00-16.00 – Wykłady plenarne

 • 14.00-15.00 – „Dziecko w wewnętrznym świecie rodziny – wybrane aspekty terapii rodzin”, mgr Krzysztof Klajs
 • 15.00-16.00 – „(U)rodziny ‘OBCEGO’ w ciele i umyśle dziecka i nastolatka”, mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan

16:00-16.30 – podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Zgłoszenia i opłaty

Wydarzenie zamknięte.

Chęć uczestnictwa czynnego (referat/poster) prosimy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego. Temat wystąpienia i abstrakt (maks. 250 słów) przyjmowane będą do dnia 18.11.2018 r. również za pomocą formularza.

Do 15.12.2018 wysokość opłaty konferencyjnej wynosi:

 • uczestnictwo bierne – 170 zł
 • uczestnictwo czynne – 170 zł
 • studenci Uniwersytetu SWPS – 150 zł

Od 16.12.2018 wysokość opłaty konferencyjnej wynosi:

 • uczestnictwo bierne – 220 zł
 • uczestnictwo czynne – 220 zł
 • studenci Uniwersytetu SWPS – 200 zł

Obowiązują zapisy uczestników, ich rejestracja przez formularz zgłoszeniowy na stronie konferencji.

Obowiązujące opłaty przyjmowane będą do dnia 25.01.2019 r. na konto:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

30 1750 1019 0000 0000 3625 3541

Tytuł wpłaty: III Śląskie Spotkania z Terapią Rodzin i Par + imię i nazwisko osoby uczestniczącej+ forma uczestnictwa (bierne/czynne)

Prośbę o wystawienie faktury prosimy przesyłać na adres e-mail: konferencje.katowice@swps.edu.pl

Komitet naukowy

 • dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS (przewodnicząca)
 • dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Małgorzata Wójcik
 • dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz
 • dr Agata Zygmunt

Komitet programowy

 • Ryszard Chłopek (przewodniczący),
 • dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz
 • Anna Kominek

Komitet organizacyjny

 • dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz (przewodnicząca)
 • Ryszard Chłopek (z-ca przewodniczącej)
 • Anna Kominek (sekretarz konferencji)
 • Łukasz Kielemnik
 • Agnieszka Gałańczuk
 • Andrzej Pelka
 • Jarosław Jakubowski
 • dr Ewa Bujoczek
 • Magdalena Ziora
 • Anna Wawro
 • dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS (przewodnicząca)
 • dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Małgorzata Wójcik
 • dr Agata Zygmunt

Organizatorzy

 • Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
 • Ośrodek Terapii Rodzin i Par w Gliwicach

Patroni

 • Honorowy patronat Marszałka Województwa Śląskiego
 • Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne – oddział w Katowicach
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

znak PL PATRONAT Chelstowski 01logotypy

Patroni medialni

 • Telewizja TVS
 • Radio Silesia
 • Radio eM

RadioSilesia655 tvs logo retina logotyp rops tvs radioRadio Em czestotliwosc katowice mniejsze 1

Termin i miejsce

2 lutego 2019 r., godz. 8.30-16.30

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach

ul. Techników 9, 40-326 Katowice

Kontakt

Anna Kominek (sekretarz konferencji)
konferencje.katowice@swps.edu.pl

 

I FORUM

Psychologii Zdrowia
Społeczności

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są Uniwersytet SWPS oraz Pracownia Badań Jakościowych QualLab
przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach

 

konferencja

maj
13 2016

Katowice

O konferencji

Cele konferencji

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy profesjonalistami zajmującymi się problemem integracji ludzi z różnych kultur, grup etnicznych lub wyznaniowych. We współczesnej edukacji coraz częściej pojawiają się wyzwania związane z integracją osób reprezentujących różne grupy kulturowe.


Pojawia się wiele pytań: jak kultura społeczności religijnej wpływa na funkcjonowanie uczniów w szkole i zaangażowanie w relacje rówieśnicze? Czego powinni być świadomi nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, którzy dbają o integrację uczniów z grup mniejszościowych? To jedne z licznych kwestii, które będą poruszane w czasie konferencji „Między zaangażowaniem a wykluczeniem – doświadczenia uczniów reprezentujących mniejszości religijne w szkole”.

Adresaci

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli zawodów związanych z ochroną zdrowia psychicznego (psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów) i sektora edukacji (nauczycieli, pedagogów, metodyków i doradców metodycznych).

Program

 • 09.30 - rejestracja uczestników

 • 10.00 - powitanie i wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania akulturacyjne młodzieży z grup mniejszościowych” (dr Igor Pietkiewicz, Uniwersytet SWPS WZ Katowice)

 • 11.00 - katolicy a ewangelicy w szkole z perspektywy dyrekcji (Irena Krypczyk i Stefania Kewesz, Zespół Szkół w Pierśćcu)

 • 11.30 - przerwa

 • 12.00 - dyskusja plenarna nt. trudności z integracją uczniów reprezentujących mniejszości religijne

 • 13.00 - przerwa obiadowa

 • 13.50 - rozmowa z Gregorio Smithem – producentem filmu o amerykańskiej młodzieży ze społeczności świadków Jehowy

 • 14.30 - „The Truth” – projekcja filmu dokumentalnego

 • 15.40 - przerwa

 • 15.50 - dyskusja panelowa i podsumowanie

 • 16.30 zamknięcie Forum

 

Zgłoszenia 

Jak wziąć udział?

 • Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz dostępny na stronie: http://goo.gl/forms/hra9bZjfG4 
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 • Termin ostatecznej rezerwacji udziału w Forum mija 06.05.2016 r. 

 

 • Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 • O rezygnacji z udziału prosimy informować organizatorów e-mailem (ipietkiewicz@swps.edu.pl).

Prelegenci

malgorzata wojcik

dr 

Małgorzata Wójcik

Uniwersytet SWPS,

Wydział Zamiejscowy w Katowicach

igor pietkiewicz

dr n. hum.

Igor Pietkiewicz

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

tomasz wojtasik

Tomasz Wojtasik

Psycholog i konsultant w Pracowni Programów Edukacyjnych Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

gregorio smith

Gregorio Smith

Reżyser i producent filmowy z Nowego Jorku. Ukończył Baruch College i jest członkiem The International Documentary Association.

 

 

Organizator

 • Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • QualLab Pracownia Badań Jakościowych

Partnerzy

 • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach

 

 logotypy forum psychologii zdrowia katowice

Lokalizacja

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
ul. Techników 9
tel.: 32 750 60 84
e-mail: forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com

Do dyspozycji uczestników jest parking dla samochodów osobowych.

Dojazd

 • Dąbrówka Mała Zespół Szkół, autobus: 177
 • Dąbrówka Mała Le Ronda, autobusy: 11, 61, 108, 109, 657, 911
 • Dąbrówka Mała Centrum Handlowe, autobusy: 40, 154, 800, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 835

 

 

konferencja

czerwiec2-3 2016

Katowice

KONFERENCJA NAUKOWA

Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych

<

Organizatorem konferencji jest katowicki wydział Uniwersytetu SWPS, Śląski Uniwersytet Medyczny, firma GPE Psychotronics oraz katowicki oddział Polskiej Akademii Nauk.

 

O konferencji

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka współpracy lekarskiej i psychologicznej w zakresie orzecznictwa, profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w zawodach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej. Dotyczy to głównie kierowców, maszynistów, pilotów, pracowników służb mundurowych oraz ratowniczych a także tych sfer działalności człowieka, gdzie aktualne możliwości psychofizjologiczne decydują o życiu i bezpieczeństwie innych.

Konferencja jest adresowana do:

 • lekarzy i psychologów zajmujących się medycyną i psychologią pracy w tym specjalistów z zakresu psychologii i medycyny transportu;
 • specjalistów z Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy;
 • wykwalifikowanego personelu Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego;
  instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;
 • pracowników specjalistycznych poradni lekarskich i psychologicznych i /zarówno cywilnych jak i wojskowych;
 • uczelni i Instytutów Naukowych zajmujących się problematyką sprawności psychofizjologicznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, których wiedza i doświadczenie mogą przyczynić się do pogłębienia tej istotnej społecznie problematyki;
 • osób zainteresowanych czynnikami ryzyka zawodowego w zawodach szczególnie niebezpiecznych, w tym specjalistów z zakresu ergonomii, prawa, etyki i gerontologii.

Proponowany zakres tematyczny konferencji:

 • specyfika wyzwań w zawodach trudnych i niebezpiecznych - aspekt medyczny, psychologiczny i prawny;
 • problemy diagnozowania przydatności do zawodów trudnych i niebezpiecznych – zagadnienia współpracy orzeczniczej psychologów i lekarzy;
 • człowiek jako układ dynamiczny – ergonomia sprzężeń zwrotnych między otoczeniem, ciałem i psychiką:
 • przejściowe i trwałe niedyspozycje, istotne w zawodach trudnych i niebezpiecznych,
 • medyczne i psychologiczne ograniczenia oraz bariery aktywności zawodowej,
 • krótkotrwałe i przewlekłe konsekwencje stresu pracy;
 • czynnik rozwojowy przydatności do wybranych zawodów – między ryzykancką młodością, doświadczoną dorosłością a ograniczeniami procesu starzenia;
 • zagadnienia etyczne zatrudniania w zawodach trudnych i niebezpiecznych;
  współczesne narzędzia pomiaru psychologicznego i psychofizjologicznego.

W czasie konferencji proponujemy wykład plenarny, wystąpienia uczestników w formie przedstawiania referatów i raportów z badań w sesjach tematycznych, sesję plakatową oraz spotkania w kuluarach. Planujemy też szereg atrakcji integrujących uczestników Konferencji.

Program

Czwartek 2 czerwca 2016 r.

8:00-9:00 – rejestracja uczestników konferencji

9:00-9:15 – uroczyste otwarcie konferencji przez komitet honorowy i naukowy konferencji

9:15-9:45 – wykład inauguracyjny: „Etyka w zawodach niebezpiecznych: aby wyzwanie nie stało się zagrożeniem” – dr hab. n. hum. Lesław Niebrój, Śląski Uniwersytet Medyczny

9:45-11:45 – I sesja plenarna: czynniki ekstremalne w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Prowadzący panel: Irena Leszczyńska z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • „Warunki stresu bojowego – przypadek szczególny”. Karol Cierpica, Fundacja „Dziękuję Ci za służbę”
 • „Stereotyp „silnego mężczyzny” w pracach na platformach wiertniczych. Ocena społeczna, a zdrowie w badaniach podłużnych”. Irena Leszczyńska, Uniwersytet Gdański
 • „Stan stresu indukowanego w obrazie termograficznym”. Krzysztof Krupka, Wojciech Korchut, Instytut Energomedica i GPE Psychotronics Tychy
 • „Stan prawny orzecznictwa psychologicznego i medycznego na Ukrainie” Tatiana Gockaja – rezydent, Ołeksandr Balevych – tłumacz
 • „Wyzwania selekcji do pracy w stacji polarnej. Na podstawie badań pracowników Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie”. Agnieszka Skorupa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • „Working Behind the Wall: The Health and Wellbeing of Prison Officers”. Katie Dhingra, Leeds Beckett University, Leeds, UK

11:45-13:25 – II sesja plenarna: diagnoza w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Prowadzący panel: Ryszard Cibor z Polskiej Akademii Nauk

 • „Ocena sprawności psychomotorycznej poznańskich kierowców po 60. roku życia – wnioski z badań pilotażowych programu „Poznaj swoje możliwości – kieruj świadomie”. Barbara Pospieszna, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
 • „Analiza sprawności wzrokowo-ruchowej operatorów maszyn roboczych pod wpływem wibracji niskiej częstotliwości o oddziaływaniu miejscowym oraz hałasu”. Anna Romańska–Zapała, Alicja Kowalska–Koczywara, Politechnika Krakowska
 • „Występowanie chorób układu krążenia i klasycznych czynników ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych u pracowników medycznych pogotowia ratunkowego”. Joanna Piotrkowicz, Kamil Śniszewski, Józefa Dąbek, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Czynniki predysponujące do wystąpienia wypalenia zawodowego u pracowników medycznych pogotowia ratunkowego”. Kamil Śniszewski, Joanna Piotrkowicz, Józefa Dąbek, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Test Zdań Niedokończonych dla kierowców jako metoda wsparcia wywiadu w psychologii transportu”. Ryszard Cibor / Aleksander Korchut, GPE Psychotronics Tychy
 • „Wielozakresowa diagnoza psychologiczna na przykładzie metod naboru kandydatów do policji oraz baterii testów do oceny kierowców pojazdów uprzywilejowanych”. Monika Gęga, Alta Siemianowice Śląskie
 • „Screeningowy model diagnostyczny pozwalający na wytypowanie pracowników o obniżonej zdolności do pracy ze względu na zaburzenia funkcji wykonawczych i przystosowania społecznego”. Urszula Brzezińska, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

13:30-14:30 – obiad

14:30-16:30 – III sesja plenarna: wypalenie zawodowe w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Prowadzący panel: prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 • „Zespół przewlekłego zmęczenia pracowników służby zdrowia”. Dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Syndrom wtórnego wypalenia zawodowego jako skutek relacji interpersonalnych w pracy”. Elżbieta Lisowska Uniwersytet SWPS
 • „Dylematy personelu medycznego zaangażowanego w proces leczenia chorych oparzonych”. Anna Zioła, Justyna Glik, Piotr Paździora, Jarosław Łach, Piotr Politowski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Martyna Gruszka, Izabela Kopia, Agata Grzyb, Beata Hornik, Agnieszka Młynarska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

16:30-17:30 – dyskusja

17:30 – uroczysta kolacja

18:30 – koncert muzyczny „Klasyka Jazzu” Kosma Kalamarz i Przyjaciele

Piątek 3 czerwca 2016 r.

8:00-9:30 – wizyta w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

10:00-11:40 – IV sesja plenarna: profilaktyka w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Prowadzący panel: prof. Katarzyna Popiołek, Dziekan katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS

 • „Opieka profilaktyczna w zawodzie ratownika górniczego”, dr hab. n. med. Renata Złotkowska, Alina Mroczek, Ewa Zbrojkiewicz, Karolina Król, Katarzyna Lar, Marcin Ebisz, Mariusz Kuś, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Obszary pomocy psychologicznej służbom kryminalnym”. Dr Bogdan Lach, Uniwersytet SWPS
 • „Czy warunki pracy i zatrudnienia mają wpływ na jakość życia dorosłych mieszkańców województwa śląskiego w wieku 25-44 lata? Wstępne wyniki badań”. Szymon Szernik, Małgorzata Kowalska, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Identyfikacja obszarów ryzyka w pracy kuratora sądowego”. Joanna Miarka-Lachendro, Małgorzata Kowalska, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Stan prawny orzecznictwa psychologicznego w Niemczech”. Jakub Paszulewicz – rezydent
 • „Badanie klimatu bezpieczeństwa pracy jako element benchmarkingu w zarządzaniu bezpieczeństwem w organizacji”. Marta Stasiła-Sieradzka / Małgorzata Dobrowolska, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

11:40-13:20 – V sesja plenarna: czynniki ryzyka w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Prowadzący panel: Wojciech Korchut z GPE Psychotronics Tychy

 • „Bezpieczne życie z ryzykiem”. Dr hab. Katarzyna Popiołek, profesor Uniwersytetu SWPS
 • „Subiektywne odczuwanie zadowolenia i stresu w pracy zawodowej a poczucie satysfakcji z życia pielęgniarek”. Ewelina Bąk, Beata Naworska, Monika Kadłubowska, Dorota Dobrzyń-Matusiak, Agnieszka Drosdzol-Cop, Agnieszka Foltyn, Halina Kulik, Lesław Niebrój, Czesław Marcisz, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej i Śląski Uniwersytet Medyczny
  • „Wpływ dolegliwości bólowych kręgosłupa na jakość życia ratowników medycznych”. Ewelina Grabska, Anna Brzęk, Anna Famuła, Ryszard Plinta, Czesław Marcisz, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Wpływ specyfiki zawodu na stan zdrowia kontrolerów ruchu lotniczego wobec oczekiwań norm zdrowotnych oraz problematyki zagrożeń, profilaktyki i leczenia”. Maciej Szczukowski, University of Roehampton, Londyn
 • „Percepcja niebezpieczeństwa i skłonność do zachowań ryzykownych kierowców”. Krzysztof Horoszkiewicz, Pracownia Psychologiczna
 • „Czy dolegliwości bólowe kręgosłupa mogą wpływać na jakość życia i aktywność fizyczną pracowników straży pożarnej?”. Ewelina Grabska, Brzęk Anna, Śląski Uniwersytet Medyczny

13:30-14:30 – obiad

14:30-16:30 – VI sesja plenarna: jakość życia w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

Prowadzący panel: Krzysztof Horoszkiewicz z Pracowni Psychologicznej

 • „Czy można uznać, że zawód pielęgniarki/pielęgniarza jest zawodem trudnym lub niebezpiecznym?”. Zofia Prażak, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Celnik – zawód trudny i niebezpieczny?”. Agata Tarnowska, Izba Celna we Wrocławiu
 • „Subiektywne odczuwanie zadowolenia i stresu w pracy zawodowej a poczucie satysfakcji z życia położnych”. Beata Naworska, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Mobbing, bossing a sexuální obtěžování v profesi zdravotnických pracovníků”. Hana Hajduchová, Sylva Bártlová
 • „Osobowościowe i psychomotoryczne uwarunkowania powodzenia/niepowodzenia w zdawaniu na prawo jazdy”. Wiesław Poleszak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • „Stan prawny orzecznictwa psychologicznego we Francji” – Sonja Zaleśny – rezydent

16:30-17:30 – podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

Komitet Honorowy

Andrzej Eliasz

prof. dr hab. n. hum.

Andrzej Eliasz

Rektor Uniwersytetu SWPS

258 przemyslaw jalowiecki

prof. dr hab. n. med.

Przemysław Jałowiecki

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

258 Katarzyna Popiolek

dr hab. n. hum. prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Popiołek

Uniwersytetu SWPS, 
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach

violetta Skrzypulec Plinta

prof. dr hab. n. med.

Violetta Skrzypulec-Plinta

Śląski Uniwersytet Medyczny, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

someone

dr n. hum.

Marian Ciesielski

Przewodniczący Komisji Nauk Psychologicznych PAN o/ Katowice

 

Komitet Naukowy i organizacyjny

Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz – ŚUM, Przewodniczący komitetu
 • Dr hab. n. hum. Zofia Dołęga – Uniwersytet SWPS, Przewodnicząca komitetu
 • Prof. dr hab. n. hum. Augustyn Bańka – Uniwersytet SWPS
 • Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska – ŚUM
 • Dr hab. n. hum. Prof. USWPS Ryszard Studenski – Uniwersytet SWPS
 • Dr hab. n. med. Józefa Dąbek – ŚUM
 • Dr hab. n. med. Jacek Durmała – ŚUM
 • Dr hab. n. hum Marek Leśniak – Uniwersytet SWPS
 • Dr hab. n. hum. Lesław Niebrój – ŚUM
 • Dr hab. n. hum. Danuta Rode – Uniwersytet SWPS
 • Dr hab. n. med. Jan Szewieczek – ŚUM
 • Dr n. hum. Ryszard Cibor – GPE Psychotronics
 • Dr n. praw. Bogdan Lach – Uniwersytet SWPS
 • Dr inż. Grzegorz Dahlke – Politechnika Poznańska
 • Dr inż. Anna Romańska – Politechnika Krakowska

Gość specjalny

 • Paweł Wdówik – Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Pracy

Recenzenci

 • Prof. dr hab. n. hum. Augustyn Bańka – Uniwersytet SWPS
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wojnar - ŚUM

Komitet organizacyjny

 • Wojciech Korchut – GPE Psychotronics, Przewodniczący komitetu
 • Patrycja Paczyńska – Uniwersytet SWPS, Przewodnicząca komitetu
 • Monika Bazan – Uniwersytet SWPS
 • Łukasz Dubiel – Uniwersytet SWPS
 • Stefan Gajda – oddział PAN w Katowicach
 • Anna Gruca – Uniwersytet SWPS
 • Aleksander Korchut – GPE Psychotronics
 • Katarzyna Kulwicka - Durmowicz – Uniwersytet SWPS
 • Jakub Kuś – Uniwersytet SWPS
 • Agnieszka Szydełko – GPE Psychotronics

 

 

Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenie udziału

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pocztą lub mailem na adres biura obsługi konferencji. 

Koszt konferencji (bez noclegu) wynosi 580 zł.

W ramach tej kwoty uczestnik ma zapewniony:

 • udział w obradach,
 • możliwość publikacji w monografii konferencyjnej,
 • komplet materiałów zawierający między innymi publikację w formie monografii, wydawnictwa naukowe i reklamowe.

Podana kwota obejmuje:

 • przygotowanie sal wykładowych,
 • obsługę techniczną konferencji,
 • dwa śniadania,
 • dwa obiady,
 • przerwy kawowe,
 • koncert muzyczny,
 • uroczystą kolację.

Opłata dla studentów oraz doktoranów USWPS i ŚUM wynosi 250 zł i nie obejmuje materiałów konferencyjnych oraz udziału w uroczystej kolacji.

Poniżej podajemy nr Konta w Raiffeisen Bank Polska S.A., na które należy dokonać wpłaty:

 • dla wpłat w PLN: 17 1750 0009 0000 0000 1095 1089
 • dla wpłat w Euro: 20 1750 1019 0000 0000 2125 4223

W tytule przelewu należy wpisać Imię i Nazwisko oraz tytuł konferencji: Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

Zgłoszenie będą przyjmowane do dnia 1 maja 2016 r.

Referaty - wymogi formalne

Planowane są 4 sesje plenarne i dodatkowo sesje tematyczne. Wszystkie zgłoszone prace nawiązujące do tematyki konferencji zostaną uwzględnione i zakwalifikowane do przedstawienia, a te spełniające kryteria regulaminowe będą drukowane w całości w punktowanych publikatorach naukowych, w tym w czasopiśmie zamieszczonym na liście A MNiSW. Kwalifikacji nadesłanych prac dokonają członkowie Komitetu Naukowego, a następnie Zespół Recenzentów.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o nadesłanie streszczeń lub pełnych prac przeznaczonych do druku do dnia 15 kwietnia 2016 r. w formie elektronicznej na adres biura konferencji.

Opłata za recenzję zgłoszonej konferencji wynosi 100 zł.

W zgłoszeniu pracy prosimy o podanie następujących informacji:

 • imię i nazwisko autora/autorów,
 • tytuł,
 • afiliacja (pełna nazwa instytucji),
 • dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail,
 • streszczenie (do 300 wyrazów).

Wymogi edytorskie pełnych prac:

 • objętość tekstu (w tym tabel), co najmniej ½ arkusza wydawniczego (tj. 20 000 znaków ze spacjami),
 • format tekstu: Microsoft Word dla Windows lub RTF,
 • układ strony: format A-4, margines górny – 7, 5 cm, dolny – 6,5 cm, wewnętrzny (lewy) – 5,5 cm, zewnętrzny (prawy) – 5,0 cm; czcionka: Arial 12.

Organizatorzy

 

Organizatorzy

 • Uniwersytet SWPS w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu
 • GPE Psychotronics
 • Komisja Nauk Psychologicznych PAN w o/Katowice

Partnerzy

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • mojapsychologia.pl - przewodnik po rozwoju osobistym
 • wpsychologii.pl - portal specjalistów

logotypy zawody niebezpieczne

Lokalizacja

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
ul. Techników 9
tel.: 32 750 60 84
e-mail: konferencja.pim@swps.edu.pl

Do dyspozycji uczestników jest parking dla samochodów osobowych.

Dojazd

 • Dąbrówka Mała Zespół Szkół, autobus: 177
 • Dąbrówka Mała Le Ronda, autobusy: 11, 61, 108, 109, 657, 911
 • Dąbrówka Mała Centrum Handlowe, autobusy: 40, 154, 800, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 835

 

Noclegi

Rezerwacji miejsc noclegowych uczestnicy dokonują we własnym zakresie. Poniżej lista hoteli wspólpracujących z organizatorami konferencji, które deklarują rabat dla uczestników. Wskazana rezerwacja do 14 dni przed planowanym terminem.

 • Hotel Katowice – 40-951 Katowice Al. Korfantego 9 tel. +48 32/258 82 81
 • MAKARA pokoje gościnne – 40-313 Katowice ul. Pod Młynem 20
 • BEST WESTERN PREMIER HOTEL FORUM – 40-147 Katowice ul. Bytkowska 1

Aktualności

 

Zwiedzanie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy uczestników Konferencji do skorzystania z niebywałej okazji zwiedzenia Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Pokaz ratownictwa medycznego i kurs pierwszej pomocy – to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowano dla odwiedzających największy w Polsce ośrodek symulacji medycznej.

Nowoczesny obiekt posiada dwie kondygnacje: parter z infrastrukturą informatyczną oraz piętro z salami symulacyjnymi, pomieszczeniami do tzw. debriefingu oraz osobną przestrzenią z symulatorem ambulansu. W Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej znalazła zastosowanie cała gama symulatorów firmy Laerdal, od SimMan'ów 3G poprzez symulatory dziecka SimJunior, niemowlęcia SimBaby i noworodka SimNewB aż po najnowszy manekin porodowy SimMom. Symulacja zapewnia szkolenie praktyczne w zakresie dotąd niespotykanym, pozwala studentom na samodzielne działanie, popełnianie i analizę błędów. Symulacja daje możliwość lepszego wyszkolenia studentów, zwiększa bezpieczeństwo pacjentów oraz zwiększa komfort pacjentów przebywających w jednostkach klinicznych.

Zwiedzanie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 roku od godziny 7:45. Organizatorzy Konferencji zapewniają transport. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Czekamy na Państwa maile: konferencja.pim@swps.edu.pl

 

KONFERENCJA NAUKOWA

CIAŁO, CIAŁU, CIAŁEM


 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Corpusculum Consilii oraz katowicki wydział Uniwersytetu SWPS.

 

 

konferencja

czerwiec10 2016

Katowice

Tematyka ciała i cielesności w XX i XXI wieku otrzymała niezwykle wysoki status ważności. Przez wieki pomijane lub sprowadzone do poziomu siedliska grzechu – dziś ciało wzbudza prawdziwą fascynację i odmieniane jest przez wszystkie przypadki. O rozmaitych jego aspektach będzie mowa podczas I Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Ciało, ciału, ciałem″.

Adresaci

Zapraszamy do udziału studentów, doktorantów, psychologów, pedagogów, socjologów, lekarzy, medioznawców oraz osoby, które są zainteresowane problematyką obrazu ciała a także zaburzeń odżywiania.

Wykłady ekspertów

Wykład inauguracyjny pt. „Ciało i jego obraz w dobie bycia fit” wygłosi dr hab. Anna Brytek-Matera. Kolejnymi z ekspertów będzie mgr Magdalena Krupa z Ogólnopolskiego Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu, która wygłosi wykład pt. „Wędrówki ciał obcych po sklepieniu niebieskim – cielesność w zaburzeniach odżywiania”, dr Dominika Siewniak Maciuszek, której wykład prouszać będzie tematykę transeksualizmu (Uwięziona we własnym ciele - studium przypadku transseksualnej kobiety) oraz dr Anna Januszewicz z Instytutu Psychodietetyki z Wrocławia, której wykład dotyczyć będzie samokontroli odżywiania się („Samokontrola odżywiania, dlaczego jest tak trudna, od czego zależy i jak ją wzmacniać”).

Dodatkowo pojawią się przedstawiciele z :ED projekt. Pokochaj CIAŁO.

Tematyka wystąpień będzie koncentrowała się wokół cielesności w różnych aspektach:

 • zaburzenia odżywiania
 • psychodietetyka
 • ciało w sporcie
 • ciało w mediach

 

Program

8.30 – 9.30 Rejestracja

PANEL GŁÓWNY

9.30-10.30 Wykład inauguracyjny 
dr hab. Anna Brytek-Matera (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Katowice)
„Ciało i jego obraz w dobie bycia fit”

10.40-10.50
Monika Krasińska, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Wpływ portali społecznościowych na obraz ciała u kobiet

10.55-11.05
Maria Mondry, Paulina Masłowiec (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Katowice)
Snapchat, Facebook i Instagram, czyli jak Internet kształtuje obraz ciała

11.10-11.20
Anna Szulierz, Aleksandra Labocha (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Medialna zmiana w postrzeganiu kobiecego ciała. Kampanie prospołeczne propagujące naturalny wizerunek kobiety

11.25-11.35 
Kamila Sulowska (Uniwersytet Medyczny, Lublin), Dominika Grzegorczyk (UMCS, Lublin)
Mężczyzna idealny? - obraz własnego ciała a samoocena współczesnych studentów

11.40-11.45
Anna Grabowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Mężczyzna przystojny – czyli jaki? Z Adonisem przez wieki

11.50-12.00
Daria Jorg (Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety), Katarzyna Gwizdek (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - studentka SWPS), Anna Dittfeld (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM w Katowicach), Katarzyna Zborowska (Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Odwrócona anoreksja – cienka granica pomiędzy zdrowiem a chorobą”


12.05-12.15
Monika Ignacak, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Katowice
Analiza porównawcza wybranych zachowań żywieniowych starszych kobiet i mężczyzn a ich wpływ na kondycję fizyczną

12.20-12.30 
Daria Jorg (Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety), Katarzyna Gwizdek (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - studentka SWPS), Anna Dittfeld (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM w Katowicach), Katarzyna Zborowska (Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Postrzeganie swojego ciała u osób aktywnych fizycznie

12.35-12.45
Anna Bąk (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Obraz ciała tancerek orientalnych

12.50-13.30 Przerwa obiadowa

PANEL I

13.30-14.15 Wykład eksperta
mgr Magdalena Krupa (Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania, Wrocław)
Wędrówki ciał obcych po sklepieniu niebieskim – cielesność w zaburzeniach odżywiania

14.20-14.30
Monika Mazurek (Uniwersytet Jagielloński)
Orthorexia nervosa -charakterystyka, diagnostyka, terapia

14.35-14.45
Weronika Dziechciarska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa)
Ortoreksja według studentów psychologii

14.50-15.00
Natalia Kaźmierczak, Antoni Niedzielski (Uniwersytet Medyczny, Lublin)
Postawy względem żywności i zdrowia a zachowania żywieniowe osób z rozpoznaniem orthorexia nervosa

15.05-15.15
Daria Jorg (Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - studentka SWPS), Katarzyna Gwizdek (Zakład Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląskie Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Anna Dittfeld (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM w Katowicach), Paweł Jagielski (Zakład Żywienia Człowieka, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Kraków), Katarzyna Zborowska (Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Motywacja do stosowania diety wegetariańskiej

15.20-15.30
Anna Sobańska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Dietotetpia zaburzeń odżywiania - zagadnienia praktyczne

15.35-15.45
Agnieszka Falborska (Uniersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań)
Zaburzenia odżywiania w sporcie – kwestia marginalna czy realny problem?

15.50-16.00
Urszula Turyna (Instytut Psychologii Stosowanej)
Trudności jedzenia u dzieci- fenomen "piersiującego" ojca

16.05-16.15
Anna Grzebień, Victoria Haassengier, Barbara Budna (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław)
Ciało do poprawki czyli operacyjne leczenie otyłości

16.20-16.30
Hubert Oręziak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
Hipnoza jako metoda pomagająca w odchudzaniu

16.35-17.05 Wystąpienie w ramach realizowanego Patronatu:
Anna Piotrowska (Psychologia w Polsce)
Zarządzanie stresem w diecie. Dlaczego robisz to ciału?

17.05-17.45 Przerwa kawowa

PANEL II

13.30-14.15 Wykład ekspercki
dr Dominika Siewniak-Maciuszek
Uwięziona we własnym ciele - studium przypadku transseksualnej kobiety

14.20-14.30
Joanna Mleczko (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Ciało ujarzmione. Analiza dyskursu o seksualności w wybranych czasopismach

14.35-14.45
Wojciech Oronowicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Gdy ciało nie odpowiada płci psychicznej. Skala Satysfakcji z Życia (SWLS) u „osób trans”

14.50-15.00
Aleksandra Żyłkowska, Tomasz Wojtas (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Katowice)
Cielesność nietypowa – trampling fetyszystyczny

15.05-15.15
Weronika Urban (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Zdjęcia w magazynach kobiecych - przykłady "skalania" heteropłciowej estetyki

15.20-15.30
Daria Jorg (Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety), Katarzyna Gwizdek (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - studentka SWPS), Anna Dittfeld (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM w Katowicach), Katarzyna Zborowska (Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Skalpelem w kobiecość – ginekologia estetyczna

15.35-15.45
Katarzyna Gąsiorek, Marta Maćkowiak-Wierzba (Instytut Neuromedica, Kraków)
Terapia metodą GSR biofeedback w leczeniu dolegliwości somatycznych o podłożu psychogennym - studium przypadku

15.50-16.00
Edyta Janus (Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków)
Dbanie o (nie)czystość ciała na przestrzeni wieków - krótka historia higieny

16.05-16.15
Daria Kałduńska, promotor: dr Ewa Wojtyna (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Doświadczanie ciała jako jeden z czynników warunkujących nasilenie bólu i radzenie sobie z nim u sportowców drużynowych - wyniki badań własnych

16.20-16.30
Paulina Nowotarska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Ciało jako przestrzeń dla procesów tożsamościowych. Konteksty pedagogiczne

16.35-16.45
Patrycja Paczyńska-Jasińska (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Obojętność bardziej pożądana niż nagość." Rozważania nad ciałem, jego aspektami seksualnością w polskiej kinematografii

16.50-17.00
Anna Rozwadowska (Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław)
Brafitting

17.05-17.15
Sara Kuźnik (Uniwersytet Opolski, Opole)
Co przeminie, a co może pozostać

17.20-17.30
Elwira Kamola (Uniwersytet Gdański)
Ciało w XIX wieku - analiza wybranych fragmentów powieści Emmy Dmochowskiej z Jeleńskich

17.35-17.45 Przerwa kawowa

17.45-18.30 Wykład eksperta
dr Anna Januszewicz (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław, Instytut Psychodietetyki, Wrocław)
Samokontrola odżywiania. Dlaczego jest tak trudna, od czego zależy i jak ją wzmacniać?

18.35 Zakończenie konferencji i rozdanie nagród

Sesja posterowa

 • Anna Godlewska, Marta Siczek, promotor: Tomasz Jurek (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław)
  Zafałszowane suplementy diety na odchudzanie na przykładzie preparatu Hoodia Gordonii
 • Katarzyna Händel, Klaudia Jagusiak, Martyna Stefańczuk (Uniwersytet Śląski, Katowice)
  Obiektywna atrakcyjność fizyczna, postrzeganie własnej atrakcyjności a wpływ społeczny
 • Aleksandra Mijalska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
  Wizerunek mężczyzny w telewizyjnym przekazie reklamowym – ciało darem dla twórców reklam
 • Martyna Krogulec (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
  Postrzeganie ciała w Internecie - społeczny odbiór osób z nadmierną masą ciała w opinii użytkowników portalu Facebook
 • Aleksandra Budzisz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katowice)
  Czynniki różnicujące obraz ciała wśród osób podejmujących zróżnicowaną aktywność fizyczną
 • Joanna Grzeszkiewicz (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
  Analiza zawartości żelaza w suplementach diety w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania
 • Katarzyna Świątkowska (Uniwersytet Jagielloński)
  Rola dysonansu poznawczego w terapii oraz w profilaktyce zaburzeń odżywiania
 • Anna Grzebień, Victoria Haassengier, Barbara Budna (Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich, Wrocław)
  Eliminacja niedoskonałości czyli metody leczenia oraz profilaktyka żylaków kończyn dolnych
 • Maria Mondry, Paulina Masłowiec (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Katowice)
  Body/ciało- kino o cielesności człowieka
 • Daria Jorg (Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety), Katarzyna Gwizdek (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - studentka SWPS), Anna Dittfeld (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM w Katowicach), Katarzyna Zborowska (Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
  Transseksualizm - pragnienie życia i akceptacji
 • Karolina Pasternak-Mońka, Łukasz Mońka, Marcin Ebisz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
  Zaburzenia odżywiania i percepcja własnej masy ciała w ocenie uczniów szkół gimnazjalnych w Bytomiu
 • Anna Grzebień, Haassengier Victoria (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław)
  Opieka żywieniowa nad pacjentem leczonym chirurgicznie

Zgłoszenia i opłaty

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy »

Wydarzenie ma charakter otwarty. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji. Przewidziany jest konkurs na najlepsze wystąpienie oraz poster.

Opłaty

Opłaty konferencyjne dotyczą:

 • uczestników czynnych (wystąpienie ustne albo poster): 40 zł*
  (opłatę należy uiścić dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wystąpienia do udziału w konferencji),
 • uczestników biernych: 20 zł.
  Uwaga! Studenci Uniwersytetu SWPS zwolnieni są z opłaty.

Ważne daty

Końcowy termin przesyłania abstraktów (wystąpienie ustne albo poster) przypada na 30 kwietnia (koniec rejestracji dla uczestników czynnych).

Końcowy termin rejestracji dla uczestników biernych przypada na 26 maja. Lista prelegentów oraz program wydarzenia będą dostępne po 30 kwietnia 2016 r.

Rejestracja uczestnictwa: aktywny udział lub bierny udział

Organizatorzy

 • Uniewrsytet SWPS,
  Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Koło Naukowe Corpusculum Consilii

Patroni

 • Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania
 • Instytut Psychodietetyki
 • Charaktery
 • Park Psychologii
 • Wydawnictwo Diffin
 • Psychologia w Polsce
 • Psychologia.net.pl
 • Fundacja Masculinum
 • Wielkopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii Zaburzeń Odżywiania i Problemów Jedzeniowych
 • Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • Gazeta Wyborcza, Tylko Zdrowie

logo ccc v2

Lokalizacja

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
ul. Techników 9
tel.: 32 750 60 84
e-mail: consilii@swps.edu.pl

Do dyspozycji uczestników jest parking dla samochodów osobowych.

Dojazd

 • Dąbrówka Mała Zespół Szkół, autobus: 177
 • Dąbrówka Mała Le Ronda, autobusy: 11, 61, 108, 109, 657, 911
 • Dąbrówka Mała Centrum Handlowe, autobusy: 40, 154, 800, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 835

 

O naszej konferencji piszą:

 

konferencja

U progu dorosłości – czyli nastolatek vs. rzeczywistość

 

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest katowicki wydział Uniwersytetu SWPS. 

 

Młodzież, która aktualnie wkracza w dorosłość, często musi zmierzyć się z problemami nieznanymi pokoleniu ich rodziców. Podejmowanie ważnych życiowo decyzji oraz związane z tym dylematy i trudności są przedmiotem konferencji „U progu dorosłości – czyli nastolatek vs. rzeczywistość”. Konferencja odbędzie się w ramach Dnia z psychologią, wydarzenia, które jest znakomitą okazją, by lepiej poznać Uniwersytet SWPS – biorąc udział w SWPS Tour, zapoznając się z ofertą i infrastrukturą uczelni.

konferencja

czerwiec
14 2016

Katowice

 O konferencji

W ramach wykładów i warsztatów licealiści dowiedzą się, jak planować swoją przyszłość, jakie zagrożenia niosą „dopalacze” i inne substancje psychoaktywne, dlaczego młodzież tak wielką wagę przywiązuje do swojego wyglądu czy jakie zagrożenia płyną z uzależnień od gier komputerowych.

Konferencja składać się będzie z dwóch części, pierwszej wykładowej, w czasie której dr Małgorzata Wójcik wygłosi godzinny wykład o problemie bullingu wśród młodzieży. W drugiej, warsztatowej części spotkania pięcioro studentów równolegle poprowadzi warsztaty z młodzieżą, omawiając współczesne problemy, z jakimi stykają się młodzi ludzie.

– Głównym walorem naszego spotkania jest fakt, że wszystkie warsztaty prowadzą studenci, niewiele starsi od uczestniczących licealistów, a co za tym idzie wciąż pamiętających problemy jakie spotykają nastolatka w życiu. Dzięki zyskanej już wiedzy, będziemy w stanie lepiej przekazać dobre rady i celne uwagi słuchaczom – mówi Marcin Żbik, organizator wydarzenia.

Adresaci

Konferencja „U progu dorosłości – czyli nastolatek vs. rzeczywistość” kierowana jest do uczniów szkół średnich, którzy stoją u progu dorosłości i w przededniu podejmowania ważnych życiowych decyzji.

Program

10:00 – powitanie i wykład inauguracyjny pt. „Królowa i jej świta – czyli dlaczego w niektórych klasach wszyscy noszą takie same buty”, dr Małgorzata Wójcik

11:00-12:15 – warsztaty cz. I do wyboru: 

 • Zaburzenia odżywiania, część I – przyczyny, czynniki ryzyka i objawy. Prowadząca: Kamila Czepczor, sala: 204
 • Magiczna wędrówka w głąb siebie, czyli jak radzić sobie ze stresem. Prowadzące: Anna Krysztofowicz, Monika Ignacak, sala 207

 • Gry komputerowe a relacje społeczne. Prowadzący: Kamil Kos, Aula

 • Wszystko czego nie wiecie o narkotykach. Prowadzący: Szymon Pluta, sala 111

 • Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych. Prowadząca: Aleksandra Żyłkowska, sala 106

12:30-13.45 – warsztaty cz. II do wyboru:

 • Zaburzenia odżywiania, część II – wpływ społeczno-kulturowy, niezadowolenie z ciała i samoakceptacja. Prowadząca: Katarzyna Kościcka, sala 204
 • Magiczna wędrówka w głąb siebie, czyli jak radzić sobie ze stresem. Prowadzące: Anna Krysztofowicz, Monika Ignacak, sala 207
 • Gry komputerowe a relacje społeczne. Prowadzący: Kamil Kos, Aula
 • Wszystko czego nie wiecie o narkotykach. Prowadzący: Szymon Pluta, sala: 111
 • Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych. Prowadząca: Aleksandra Żyłkowska, sala 106

13:45 – zakończenie konferencji

 Wykłady i warsztaty

Królowa i jej świta – czyli dlaczego w niektórych klasach wszyscy noszą takie same buty

Prowadząca: dr Małgorzata Wójcik

Przeciwdziałając przemocy szkolnej przez długi czas skupiano się na agresorach i ich ofiarach, co było czasochłonne i mało skuteczne. Aż do momentu opracowania Teorii Uczestnictwa Świadka, według której aby przeciwdziałać wykluczaniu i prześladowaniu uczniów należy pozbawić agresora widowni. Czy rzeczywiście? Jak to zrobić? Czy to działa? O tym będzie można dowiedzieć się więcej w czasie wykładu.

Zaburzenia odżywiania, część I – przyczyny, czynniki ryzyka i objawy

Prowadząca: Kamila Czepczor

Skąd biorą się zaburzenia odżywiania: jadłowstręt psychiczny, żarłoczność psychiczna, przejadanie się? Dlaczego odsetek cierpiących na zaburzenia odżywiania stale się zwiększa, zwłaszcza w okresie dojrzewania? Kto i dlaczego jest bardziej podatny na zachorowanie na anoreksję i bulimię?

To tylko nieliczne z kwestii, które będą poruszane w czasie warsztatu Kamili Czepczor. Warsztat jest doskonałą okazją, by poznać najnowsze doniesienia naukowe z zakresu zaburzeń odżywiania, które zostaną zaprezentowane w przystępnej formie miniwykładu oraz w czasie pracy z uczestnikami.

Zaburzenia odżywiania, część II – wpływ społeczno-kulturowy, niezadowolenie z ciała i samoakceptacja

Prowadząca: Katarzyna Kościcka

Skąd bierze się, tak częste zwłaszcza u nastolatków, niezadowolenie z ciała? Jaki wpływ na brak samoakceptacji ma internalizacja społeczno-kulturowych przekazów dotyczących idealnej sylwetki propagowanych przez media i otoczenie? Uczestnicy warsztatów pod kierunkiem Katarzyny Kościckiej wspólnie poszukają odpowiedzi na te pytania, przeanalizują oddziaływanie mediów na wizerunek sylwetki oraz zastanowią się, jak ważna jest akceptacja własnego ciała dla ogólnego funkcjonowania psychospołecznego.

Magiczna wędrówka w głąb siebie, czyli jak radzić sobie ze stresem

Prowadzące: Anna Krysztofowicz, Monika Ignacak

Każda dziedzina sztuki posiada swoje właściwości, które przy zastosowaniu różnych technik można wykorzystać w terapii, ale również w codziennych ćwiczeniach dla uzyskania poprawy lub utrzymania jakości zdrowia oraz życia. Warsztaty z pewnością przybliżą uczestnikom wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą usprawniania technik rozwijających kreatywne myślenie potrzebne podczas codziennego funkcjonowania. Celem warsztatów jest również samorozwój każdego z uczestników oraz możliwości odkrywania drzemiących w sobie talentów i wykorzystania ich w przyszłości.

Gry komputerowe a relacje społeczne

Prowadzący: Kamil Kos

Gry komputerowe tworzone są w celach głównie rozrywkowych, zadaniem game developer’ów jest wzbudzenie w graczu jak największej ilości emocji, przez które coraz bardziej zagłębia się on w świat gry. Jednak czy platforma rozrywkowa tego typu może również służyć jako platforma nawiązywania relacji społecznych? Niektóre typy gier nie wymagają interakcji z innymi graczami a w niektórych jest to nieodzowny element rozgrywki. Również w grach typu offline możemy zauważyć sieć relacji społecznych mających swoje odzwierciedlenie w społecznościach graczy, grupach, forach i portalach fanów.

Kamil Kos w czasie wykładu przyjrzy się grom komputerowym z perspektywy psychologii społecznej, analizując relacje społeczne zawarte na płaszczyźnie gier komputerowych oraz społeczności, które w ich wyniku powstają.

Wszystko czego nie wiecie o narkotykach

Prowadzący: Szymon Pluta

Od kilku lat polskie społeczeństwo zmaga się z problemem dopalaczy, który wydaje się niemożliwy do rozwiązania, podobnie jak i problem narkotyków w ogóle. W trakcie warsztatu Szymon Pluta odpowie na pytania związane z substancjami psychoaktywnymi: jak działają, jakie są konsekwencje ich zażywania, jak zadbać o siebie i swoje bezpieczeństwo w czasach, gdy narkotyki są wszechobecne. Warsztat na pewno nie będzie typową pogadanką o szkodliwości narkotyków. Uczestnicy usłyszą historię człowieka, który sam zmagał się z uzależnieniem od dopalaczy i jego konsekwencjami.

Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych

Prowadząca: Aleksandra Żyłkowska

Czy mężczyzna może uderzyć kobietę, a ona mu oddać? Kiedy związek staje się toksyczny? Czy koleżanki mogą robić mi zdjęcia w szatni i rozsyłać po całej szkole? Czy na Tinderze znajdę chłopaka marzeń? Co znaczy stwierdzenie, że zachowania seksualne powinny mieć charakter konsensualny?

Obecnie bycie w sieci jest trendy. Aż 75% nastolatków czerpię wiedzę na temat seksualności z Internetu. Aleksandra Żyłkowska w czasie wykładu zmierzy się z tematem normy społecznej zachowań seksualnych – które zachowania można określić jako normalne, a które nie i dlaczego. Nie zabraknie także rozmowy o aspektach prawnych, medycznych i kulturowych zachowań seksualnych. A wszystko to w odniesieniu do popularnych komunikatorów społecznościowych, jak Snapchat czy Tinder. Uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę na temat ryzykownych zachowań i ich profilaktyki.

 

Zgłoszenia 

Jak wziąć udział?

 • Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz zapisu.

 

 • Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 • Kontakt w sprawie konferencji: Patrycja Paczyńska-Jasińska, specjalista ds. marketingu i PR, e-mail: ppaczynska-jasinska@swps.edu.pl, tel. 32 750 60 84, kom. +48 785 202 511

{ BreezingForms : Konferencja_U_progu_doroslosci_062016_Katowice }

Prelegenci

 malgorzata wojcik pion

dr 

Małgorzata Wójcik 

Uniwersytet SWPS,

Wydział Zamiejscowy w Katowicach

kamila czepczor

Kamila Czepczor

 

Studentka V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach. Współzałożycielka Koła Naukowego Corpusculum Consilii. 

 

katarzyna koscicka

Katarzyna Kościcka

Studentka V roku psychologii. Współzałożycielka Koła Naukowego Corpusculum Consilii. 

anna krzysztofowicz small

Anna Krzysztofowicz 

Wiceprzewodnicząca koła naukowego „Studencka Inicjatywa walki z depresją”, studentka V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

  

 

monika ignacak small

Monika Ignacak

 

Wiceprzewodnicząca koła naukowego „Studencka Inicjatywa walki z depresją”, studentka I roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

kamil kos small

Kamil Kos

 

Student V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Aktualnie pisze pracę magisterską na temat gier komputerowych a relacji społecznych.

szymon pluta small

 

Szymon Pluta

Student V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Jego zainteresowania skupiają się wokół psychologii społecznej, humanistycznej i psychologii transpersonalnej.

aleksandra zylkowska small

 

 Aleksandra Żyłkowska

Studentka psychologii klinicznej. Edukatorka seksualna dzieci, młodzieży i osób starszych. Interesuje się seksuologią i psychologią kliniczną.

 

Organizator

 logo katowice 01e

 

 

Lokalizacja

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
ul. Techników 9
tel.: 32 750 60 84

 

Dojazd

 • Dąbrówka Mała Zespół Szkół, autobus: 177
 • Dąbrówka Mała Le Ronda, autobusy: 11, 61, 108, 109, 657, 911
 • Dąbrówka Mała Centrum Handlowe, autobusy: 40, 154, 800, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 835

 

 

II FORUM

Psychoterapii
Psychoz

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest Uniwersytetu SWPS przy współpracy ze Śląską Filią Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP oraz Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (ESTD).

 

konferencja

czerwiec20 2016

Katowice

O konferencji

Cele konferencji

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na rozmowie. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne, a niekiedy zasadnicze, miejsce w leczeniu pacjentów z rozpoznaniem psychozy.

Organizatorzy konferencji mają przekonanie, że środowisko terapeutów posiada zasób doświadczeń, którym warto dzielić się z innymi profesjonalistami pracującymi w opiece psychiatrycznej oraz poza nią. Uważamy też, że warto dzielić się trudnościami i dylematami napotykanymi w codziennej praktyce, a także sposobami ich rozwiązywania. W tym właśnie celu powstało Forum.

Podczas wydarzenia porozmawiamy o codziennej pracy terapeutycznej w różnych rodzajach settingu takich, jak oddział psychiatryczny stacjonarny i dzienny, środowiskowe domy samopomocy, zespoły leczenia środowiskowego, warsztaty terapii zajęciowej. Rozpowszechnianie teoretycznej wiedzy na temat psychoterapii psychoz, jak również metod pracy, które dopiero zyskują w Polsce popularność jest bardzo istotne. Chcielibyśmy wymienić się też refleksjami na temat postaw pacjentów, psychologów, terapeutów i psychiatrów wobec stosowania psychoterapii w zaburzeniach psychotycznych.

Adresaci

Konferencja przeznaczona jest dla osób, które zawodowo zajmują się leczeniem oraz pomocą osobom z rozpoznaniem psychozy. W tej edycji konferencji do udziału zapraszamy również osoby studiujące (studenci psychologii, pedagogiki, medycyny) oraz osoby szkolące w psychoterapii.

Warsztaty przedkonferencyjne

Przed konferencją odbędą się całodniowe warsztaty prowadzone przez głównych prelegentów. Będą one prowadzone w języku angielskim. W dniu 18 czerwca warsztat poprowadzi prof. Danielle Knafo, a 19 czerwca odbędzie się warsztat prowadzony przez prof. Andrew Moskowitza. Zapisy na warsztaty dokonywane są poprzez formularz wypełniany online wraz z zapisem na konferencję. Miejscem obu warsztatów będzie również Uniwersytet SWPS w Katowicach, przy ul. Techników 9. Informacja o warsztatach do pobrania »

Program

9.30-9.45 – otwarcie konferencji

9.45-10.45 – Andrew Moskowitz „Czas, żeby Kraepelin przeszedł na emeryturę: w kierunku nowego paradygmatu psychopatologii”

10.45-11.15 – przerwa na kawę

11.15-12.15 – sesje równoległe 1

12.30-13.15 – Trevor Eyles ONLINE „Praca z głosami: pytania i odpowiedzi”

13.15-14.15 – przerwa obiadowa

14.15-15.00 – Danielle Knafo „Oślepnąć, żeby móc zobaczyć: psychoanalityczne leczenie traumy, regresji i psychozy”

15.00-15.30 – Danielle Knafo „Psychoanalityczna praca z psychozą: pytania i odpowiedzi”

15.30-16.00 – przerwa na kawę

16.00-17.00 – sesje równoległe 2

17.00 – zamknięcie konferencji 

 

Komitet naukowy

258 radoslaw tomalski

dr n. med.

Radosław Tomalski

Uniwersytet SWPS,

Wydział Zamiejscowy w Katowicach

258 igor pietkiewicz

dr n. hum.

Igor Pietkiewicz

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

258 danielle knafo

Profesor

Danielle Knafo

Long Island University’s C.W. & New York University

 

Zgłoszenia i opłaty

Informacje dla prelegentów 

Zapraszamy do prezentowania własnej pracy klinicznej i dzielenia się doświadczeniami. Tematyka prezentacji może dotyczyć szeroko rozumianej psychoterapii stosowanej w leczeniu zaburzeń psychotycznych, w rozmaitych jej formach: indywidualnej, grupowej, rodzinnej. Przewidzieliśmy następujące formy prezentacji, które mogą zostać zorganizowane w sesjach równoległych:

 • prezentacja: 20-30 minut z dyskusją,
 • warsztat/opis przypadku: prezentacja i dyskusja w małej grupie, łącznie 60 minut.

Osoby, które chciałyby zgłosić uczestnictwo czynne w konferencji prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego » 
i przesłanie go na adres: forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com.

W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednego wystąpienia, proszę wypełnić formularz dla każdego z nich osobno. Niezależnie od zgłoszenia wystąpienia konieczne jest odrębne zgłoszenie uczestnictwa. Zgłoszenia uczestnictwa aktywnego będą przyjmowane najpóźniej do dnia 30 kwietnia.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy »

Należy także dokonać opłaty konferencyjnej na poniższe konto – Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa,

17 1750 0009 0000 0000 1095 1089 Reiffeisen Bank Polska S.A.

 • za udział w konferencji – 100zł
 • za udział w konferencji i jednym warsztacie – 250 zł
 • za udział w konferencji i dwóch warsztatach – 400 zł
 • za udział tylko w jednym warsztacie – 150 zł
 • za udział tylko w dwóch warsztatach – 300 zł

Dokonując opłaty, należy podać w tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz czego dotyczy wpłata (konferencja Forum Psychoterapii Psychoz/ warsztat Knafo / warsztat Moskowitz). Nie przewidujemy zniżek dla studentów. Członkowie ESTD (www.estd.org) mają możliwość skorzystać ze zmniejszonej opłaty za warsztat Andrew Moskowitza, która wyniesie dla nich 50 zł (zamiast 150 zł). W takiej sytuacji prosimy o przesłanie potwierdzenia członkostwa w ESTD na adres forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa to 5 czerwiec 2016. W przypadku chęci rezygnacji z udziału należy przesłać informację o tym do organizatorów (forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com). Zgłoszenie rezygnacji do 31 maja 2016 r. umożliwia zwrot całej wpłaconej kwoty, natomiast zgłoszenie rezygnacji po tym terminie będzie się wiązało z potrąceniem 50% wniesionej opłaty.

Rejestracja uczestnictwa: aktywny udział lub bierny udział

 

Organizator

 • Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • QualLab Pracownia Badań Jakościowych

Partnerzy

 • Śląska Filia Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP
 • Europejskie Towarzystwo Traumy i Dysocjacji (ESTD)

 

 2FPP logotypy patronow

Lokalizacja

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
ul. Techników 9
tel.: 32 750 60 84
e-mail: forumpsychoterapiipsychoz@gmail.com

Do dyspozycji uczestników jest parking dla samochodów osobowych.

Dojazd

 • Dąbrówka Mała Zespół Szkół, autobus: 177
 • Dąbrówka Mała Le Ronda, autobusy: 11, 61, 108, 109, 657, 911
 • Dąbrówka Mała Centrum Handlowe, autobusy: 40, 154, 800, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 835

 

konferencja

Metody i techniki diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży

Organizatorem konferencji jest Centrum Społecznego Rozwoju. Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS jest partnerem wydarzenia. 

Konferencja jest podsumowaniem prawie dwuletniej pracy nad projektem dotyczącym technik i metod diagnozy predyspozycji społecznych i potencjału zawodowego młodzieży stosowanych w krajach europejskich. Międzynarodowy zespół projektowy, złożony głównie z praktyków, podzieli się doświadczeniami w pracy z młodzieżą między innymi w takich obszarach jak: załamanie rynku pracy dla młodzieży w Grecji, podejście do edukacji nieformalnej w Turcji, doradztwo zawodowe w Austrii z uwzględnieniem pokolenia imigrantów/uchodźców. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest adresowane zarówno do profesjonalistów na co dzień zajmujących się aktywizacją zawodową, jak i zainteresowanych tą tematyką studentów.

konferencja

czerwiec
24 2016

Katowice

Cele konferencji

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń, metod i technik diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży (15 – 25 lat) wśród osób zajmujących się aktywizacją zawodową: doradców zawodowych, psychologów i trenerów pracujących z młodzieżą defaworyzowaną oraz z małych miejscowości.

O wydarzeniu

Konferencja stanowić będzie podsumowanie projektu pt. „Discovering chances – chance for the future”, realizowanego przez organizację Centrum Społecznego Rozwoju w ramach programu ERASMUS+ – Akcja 2 Partnerstwa strategiczne od grudnia 2014 roku.

W wydarzeniu wezmą udział również przedstawiciele i doradcy zawodowi: Wojewódzkiego i Powiatowych Urzędów Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, WDZ, a także przedstawiciele środowisk naukowych.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim. Organizator zapewnia usługę tłumacza konsekutywnego. Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Centrum Społecznego Rozwoju

Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych jest organizacją społeczną działającą od 2004 roku. CSR realizuje inicjatywy społeczne, kulturalne i edukacyjne na rzecz mieszkańców powiatu mikołowskiego oraz projekty wolontariacie młodych osób. Więcej informacji o CSR na stronie: http://www.csr.biz.pl/.

 

Program

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników

10.00-10.20 – Otwarcie konferencji i wprowadzenie do tematu konferencji; Piotr Bańczyk, prezes Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych, Mateusz Eichner, przedstawiciel Centrum Społecznego Rozwoju

10.20-10.40 – „Narzędzia jubilerskie” doradcy zawodowego nowe trendy w  badaniach kompetencji i zainteresowań zawodowych młodych ludzi, dr Justyna Tulaja, psycholog, przedstawiciel Centrum Społecznego Rozwoju

10.40-11.00 – Photovoice – metoda jakościowa wspierająca młodzież w określaniu planów i preferencji dotyczących przyszłości, dr Małgorzata Wójcik, przedstawiciel środowiska naukowego Uniwersytetu SWPS

11.00-11.20 – Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży – przebieg projektu „Discovering chances – chance for the future”, realizowanego ramach programu ERASMUS+ – Akcja 2, Mateusz Eichner przedstawiciel Centrum Społecznego Rozwoju

11.20-11.40 – Przerwa kawowa

11.40-12.05 – Innovative career guidance practices in Austria to support young migrants, Isabel Nunes, Andreas Fuchsluger, przedstawiciele organizacji BEST z Austrii

12.05-12.25 – Working with refugees in Erasmus context: the Greek experience, Ilias Rafail, przedstawiciel IASIS z Grecji

12.25-12.45 – Employment as a part of the recovery process in mental illness. Labour Orientation, Training and Mediation in INTRAS Foundation (Spain), Daria Smolyanska, przedstawicielka Fundacji INTRAS z Hiszpanii

12.45-13.05 – Importance of non-formal presentation in NEET group in Turkey, Mehmet Volkan Müderrisoğlu, przedstawiciel organizacji IKOS z Turcji

13.05-13.25 – Teoria paradoksu w karierze zawodowej, Michał Madej, akredytowany konsultant Harrison Assessment

13.30-13.45 – Podsumowanie konferencji, Piotr Bańczyk, Mateusz Eichner, Centrum Społecznego Rozwoju

13.45-14.30 – Lunch

   

 Prelegenci

Piotr Bańczyk

Moderator, z wykształcenia dziennikarz, doradca zawodowy, ekonom społeczny i specjalista organizacji pomocy społecznej. Od 2014 roku studiuje psychologię na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS. Posiada doświadczenie w pracy w trzech sektorach. Pełni kluczowe funkcje w zarządach organizacji pozarządowych, tworzył podmioty gospodarcze oraz sprawował funkcje kierownicze w administracji publicznej. Od 2014 roku jest prezesem Centrum Społecznego Rozwoju, a od 2015 roku pełni funkcje kierownika konsorcjum Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Jest członkiem komitetu technicznego do spraw społecznej odpowiedzialności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Specjalizuje się w zarządzaniu, polityce społecznej, doradztwie zawodowym, prowadzeniu szkoleń i w coachingu.

Mateusz Eichner

Psycholog, socjolog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor strategii rozwiązywania problemów społecznych, publikacji oraz badań społecznych i ewaluacyjnych dotyczących sfery społecznej. Specjalista z zakresu budowania partnerstw. Współautor podręcznika dotyczącego zawierania partnerstw i realizacji projektów partnerskich wydanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2011 roku. Autor wielu projektów aktywizacji zawodowej i społecznej grup wykluczonych, doradca zawodowy. Prezes i współzałożyciel Centrum Społecznego Rozwoju (od 2004 roku), nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy. Jego zainteresowania związane są z nowymi formami aktywizacji jednostek i grup społecznych, partnerstwem oraz z ekonomią społeczną.

Dr Justyna Tulaja

Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii reklamy, psycholog, prawnik. Prowadzi szkolenia i warsztaty jako animator i doradca kluczowy przy Regionalnnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej. Może pochwalić się wieloletnią współpracą z organizacjami pozarządowymi (m.in. z Fundacją POWER z Pszczyny).

Dr Małgorzata Wójcik

Psycholog, wykładowca z katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się psychologią społeczności, stereotypami, uprzedzeniami, marginalizacją i dyskryminacją. Interesuje się możliwością przeprowadzania interwencji edukacyjnych w celu zmiany negatywnych stereotypów etnicznych i społecznych młodych ludzi w Polsce.

Michał Madej

Coach, specjalista do spraw rozwoju osobistego, planowania finansów.  Akredytowany konsultant Harrison Assessment.

Andreas Fuchsluger – Instytut BEST (Austria)

Posiada tytuł magistra pedagogiki, historii i języka hiszpańskiego. Pracuje nad rozwojem koncepcji pedagogicznych i narzędzi do nauczania / uczenia się w austriackim Instytucie BEST. Pracował wiele lat jako nauczyciel, trener, trener komunikacji międzykulturowej i wolontariatu młodzieżowego oraz wdrażał różne koncepcje nauczania i coachingu w Austrii i za granicą.

Isabel Nunes – Instytut BEST (Austria)

Jest menedżerem w komórce projektów międzynarodowych Instytutu. Posiada stopień doktora psychologii klinicznej, zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii emocji. Jest profesjonalnym trenerem oraz e-trenerem, trenerem nauczycieli i certyfikowanym coachem. W ciągu ostatnich dziesięciu lat pracowała w różnych projektach krajowych i międzynarodowych, jako kierownik projektu, partner, projektuje i wdraża programy szkoleniowe, kształcenia ustawicznego. Ponadto zajmuje się walidacją i certyfikacją uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, ECVET, integracją społeczną, zatrudnieniem, przedsiębiorczością, interwencją pedagogiczną i psychospołeczną.

Ilias Rafail – organizacja IASIS (Grecja)

Menedżer, psycholog, trener młodzieży i dorosłych (magister kształcenia dorosłych) z wieloletnim doświadczeniem. W trakcie 16-letniej kariery brał udział m.in. w: świadczeniu usług doradczych, koordynacji projektów krajowych i międzynarodowych, rozwoju narzędzi poradnictwa zawodowego, opracowaniu materiałów edukacyjnych i wsparcia. Opracowywał narzędzia badania predyspozycji zawodowych, koordynował programy szkoleniowe (praktyki i staże). Posiada akredytację jako ekspert / inspektor z TUV Austria standardów jakości. Przeprowadził wiele kontroli w jednostkach zdrowia (szpitale, kliniki, zgodnie z systemami jakości ISO ).

Mehmet Volkan Muderrisoglu – organizacja IKOS (Turcja)

Specjalista w edukacji pozaformalnej. Trener i Trener Trenerów Tureckiej Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Pracuje w dziedzinie edukacji przez 17 lat, współpracuje z SALTO, agencjami krajowymi, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi z wielu krajów. Pracował w grupie ekspertów przygotowującej książkę „Młodzież, społeczeństwo obywatelskie i demokracja w Turcji”. Jest autorem przewodnika „Zarządzanie Wolontariatem” dla Zimowej Uniwersjady w 2011 roku. Opracował także dwa badania dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Stambule i na świecie.

Daria Smolyanska – Fundacja INTRAS (Hiszpania)

Trener, koordynator projektów międzynarodowych w zakresie promowania integracji społecznej młodzieży zagrożonej. Kładzie duży nacisk na edukację i szkolenia zawodowe, rozwój specjalnych technik pedagogicznych i służb zatrudnienia oraz na współpracę z firmami, co ma ułatwić absolwentom  od kształcenia do pracy.

Organizator

csr logo

Partner

logo katowice 01e

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Adam Kuś

Tel. 502 762 915

E-mail: adam.kus@csr.biz.pl

Kontakt dla mediów

Mateusz Eichner

Tel. 501 652 157

E-mail: mateusz.eichner@csr.biz.pl

Termin

24 czerwca 2016 r., godz. 10.00-14.30

Lokalizacja

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
ul. Techników 9, sala 111 i foyer

konferencja

 

 

Zbudować przymierze… Relacja terapeutyczna w pracy z rodzinami i parami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS oraz Ośrodek Terapii Rodzin i Par w Gliwicach.

Coraz częściej rodziny i pary, które borykają się z problemami w związku, zwracają się o pomoc do terapeutów. Dla skutecznej psychoterapii niezwykle istotne jest nawiązanie dobrej relacji terapeutycznej. O tym, w jaki sposób taką relacją budować oraz jakich narzędzi i metod użyć w pracy terapeutycznej z parami będą dyskutować prelegenci w trakcie konferencji szkoleniowej „Zbudować przymierze… Relacja terapeutyczna w pracy z rodzinami i parami” w ramach I Śląskiego Spotkania z Psychoterapią Rodzin i Par.

konferencja

listopad
4 2016

Katowice

Jak nawiązać dobrą relację z pacjentem?

Nawiązanie dobrej relacji terapeutycznej z rodzinami lub parami bywa dla terapeuty dużym wyzwaniem. Wpływ na to ma z pewnością fakt, że osoby przystępujące do terapii, cechuje różny poziom motywacji – niejednokrotnie skrajnie różny.

Różne, a nawet rozbieżne, są także oczekiwania wobec terapii i postaw terapeutów. Specjaliści pracujący z parami i rodzinami aż za dobrze znają bardziej lub mniej wprost wypowiedziane oczekiwania: „Proszę wpłynąć na mojego męża/moją żonę”, „Proszę naprawić nam dziecko”. Zarówno tego typu oczekiwania, jak i poziom napięcia emocjonalnego oraz wnoszone tematy stają się wyzwaniem dla terapeutów, dla których dotychczas wypracowane metody i narzędzia mogą być niewystarczające.

Skuteczna psychoterapia rodzin i par

Wydaje się, że w psychoterapii rodzin i par, częściej niż w innych formach pracy, terapia urywa się jeszcze przed zawarciem kontraktu – mimo że klienci chcieli pomocy, a terapeuci – mogli ją zaproponować. Te kwestie rodzą pytania dotyczące relacji terapeutycznej: Jak ułatwić pacjentom zbliżanie się do terapeutów i do siebie nawzajem? Jak budować relację terapeutyczną? Konferencja „Zbudować przymierze…” jest zaproszeniem do wspólnej refleksji wokół tego, co stanowi fundament skutecznej psychoterapii.

Wydarzenie jest adresowane do psychoterapeutów, terapeutów rodzinnych, psychologów, pedagogów, lekarzy psychiatrów, asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, terapeutów uzależnień i do studentów w/w kierunków.

Konferencja szkoleniowa „Zbudować przymierze… Relacja terapeutyczna w pracy z rodzinami i parami” jest pierwszym tego typu spotkaniem na Śląsku. Podejmuje ważną i aktualna tematykę – liczba zgłoszeń rodzin i par do terapii zwiększa się w ostatnich latach. Naszym celem jest zbudowanie przestrzeni do debaty nad warunkami umożliwiającymi powodzenie w pracy terapeutycznej z osobami, które odczuwają impas w relacji z najbliższymi.

Dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji, członkini komitetu programowego

Program

9.00-10.00 – rejestracja uczestników

10.00-11.00 – otwarcie konferencji oraz wystąpienie prof. Katarzyny Popiołek pt. „Wsparcie w małżeństwach o różnym stażu”; dyskusja

11.00-11.45 – wystąpienie dr Karoliny Zalewskiej-Łunkiewicz pt. „Okoliczności zgłaszania się par na wspólną terapię a ryzyko drop-out’u”; dyskusja

11.45-12.15 – przerwa kawowa

12.15-13.15 – wystąpienie dr. Szymona Chrząstowskiego pt. „Mężczyzna w terapii par/rodzin, czyli psychoterapeuta na siłowni”; dyskusja

13.15-14.15 – wystąpienie mgr Iwony Kozłowskiej-Piwowarczyk pt. „Refleksje wokół zasad budowania sojuszu terapeutycznego w pracy z parą/rodziną”; dyskusja

14.15-15.00 – przerwa obiadowa

15.00-16.00 – wystąpienia dr. hab. n. med. Mariusza Furgała pt. „Czy 12 sesji wystarczy, by zbudować przymierze? Problem czasu w terapii rodzin i par”; dyskusja

16.00-17.00 – dyskusja panelowa z udziałem prelegentów – prowadzenie Ryszard Chłopek

17.00-17.15 – zamknięcie konferencji i pożegnanie uczestników

 

Organizatorzy

 • Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
 • Ośrodek Terapii Rodzin i Par w Gliwicach
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne – oddział katowicki
 • Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

Patronat medialny

wuj logo
radio em logo

Termin

4.11.2016 w godzinach: 9.00-17.15

Lokalizacja

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS, ul. Techników 9

Zapisy

Konferencja ma charakter zamknięty. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Koszt opłaty konferencyjnej:

do 30.09.2016 r. – 150 PLN

od 1.10.2016 r. – 190 PLN

Dane do wpłaty:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

17 1750 0009 0000 0000 1095 1089

W tytule wpłaty prosimy o dopisek: Konferencja Zbudować przymierze oraz o podanie imienia i nazwiska osoby uczestniczącej.

{ BreezingForms : Konferencja_04112016_Katowice }

 

Konferencje

Aktualności z Warszawy 21-09-2021

Uniwersytet SWPS na IV Kongresie Edukacji

Uniwersytet SWPS jest jednym z merytorycznych partnerów IV Kongresu Edukacji. W jego Radzie Programowej zasiada wykładowczyni naszej uczelni – prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska, która pełni również rolę Przewodniczącej Komitetu...

Czytaj więcej

Konferencje 28-09-2021

Paradygmat Quality of Life (Jakości Życia) w kształtowaniu strategii rozwojowych instytucji publiczn…

Paradygmat Jakości Życia (Quality of Life) wypiera dziś dominujący w XX w. paradygmat Rozwoju Gospodarczego w budowaniu strategii rozwojowych instytucji publicznych i prywatnych, co już w latach 80. przewidywał prekursor nurtu badań Jakości Życia...

Czytaj więcej

Konferencje 22-11-2021

Ciemna liczba przestępstw – oblicza Dextera, czyli dyskusja nad sprawstwem, winą i karą

– Przysłowie indiańskie mówi o dwóch wilkach, które mamy w sobie – dobrego i złego. Czy od nas samych zależy, którego z nich pielęgnujemy? Czy nasze zachowanie jest wynikiem „wolnej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji

Konferencje 16-06-2021

Efektywność zachowań organizacyjnych w dobie współczesnego zarządzania

Zachowania organizacyjne to jeden z najważniejszych obszarów efektywności przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. Pandemia COVID-19 postawiła przed tą subdyscypliną szereg nowych wyzwań badawczych i praktycznych, między innymi w zakresie tematyki...

Czytaj więcej

Konferencje 15-06-2021

XXIX Kolokwia Psychologiczne PAN

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Celem kolokwiów jest wymiana doświadczeń związanych z istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz...

Czytaj więcej

Konferencje 10-06-2021

Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży z perspektywy ofiary

Przemoc oraz agresja wśród dzieci i młodzieży jest dziś niezwykle częstym zjawiskiem, przybiera rozmaite formy i ma różną częstotliwość. Jeśli chcielibyśmy zadziałać profilaktycznie czy pomóc młodym ofiarom przemocy, nierzadko nie...

Czytaj więcej

Konferencje 31-05-2021

Uroczysta sesja naukowa z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora Jana Strelaua

Profesor Jan Strelau (1931–2020), nestor polskiej psychologii, światowej rangi badacz, twórca regulacyjnej teorii temperamentu, 30 maja 2021 r. obchodziłby 90. rocznicę urodzin. Z tej okazji dwie uczelnie, z którymi Profesor związał...

Czytaj więcej

Konferencje 29-05-2021

Uzależnienia behawioralne

Zapraszamy na konferencję naukową poświęconą tematyce uzależnień behawioralnych organizowaną przez Koło Naukowe Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Wydarzenie przeznaczone jest zarówno dla osób zawodowo zajmujących się problematyką uzależnień, studentów...

Czytaj więcej

Konferencje 20-05-2021

Dziecko dla systemu czy system dla dziecka? Perspektywy środowiskowego modelu wsparcia w kryzysie ps…

Z roku na rok coraz więcej dzieci i młodzieży potrzebuje wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Kondycja systemu opieki psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej w Polsce jest w stanie krytycznym i niewątpliwie...

Czytaj więcej

Konferencje 18-05-2021

Kongres Różnorodności 2021

Kongres Różnorodności to konferencja, która odbywa się cyklicznie od 2014 r. i jest stałym elementem w kalendarzu kluczowych inicjatyw CSR i HR w Polsce. Celem Kongresu, organizowanego przez Goodbrand/BETTER oraz...

Czytaj więcej

Konferencje 14-05-2021

Queer and Here. Płeć, historia i pop

Według badania Kampanii Przeciw Homofobii 73,3% osób queer ukrywa swoją tożsamość w szkole lub na uczelni. Kim są osoby queer? Jak to jest przychodzić na zajęcia i bać się mówić...

Czytaj więcej

Konferencje 10-05-2021

Festiwal Seksualności 2021

Razem z Kołem Naukowym Seksuologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu serdecznie zapraszamy na konferencję online Festiwal Seksualności 2021. Na wydarzenie składać się będą niezwykle ciekawe rozmowy z ekspertami w dziedzinie psychologii...

Czytaj więcej

Konferencje 30-04-2021

11. międzynarodowa konferencja polsko-hiszpańska organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS

Zapraszamy na 11. międzynarodową konferencję polsko-hiszpańską (11th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition) organizowaną przez Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Castellon de la...

Czytaj więcej

Konferencje 29-04-2021

Beauty biznes na granicy prawa. Regulacje prawne w zakresie medycyny estetycznej

Na całym świecie w zawrotnym tempie rośnie liczba osób poddających się zabiegom estetycznym. Coraz bardziej zauważalny stał się problem braku regulacji, które w jasny sposób określiłyby, kto i w jakich...

Czytaj więcej

Konferencje 14-04-2021

Międzynarodowa konferencja Cybersecurity threats – COVID-19 and disinformation

Razem z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Akademickim Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej zapraszamy na międzynarodową konferencję online pt. „Cybersecurity threats – COVID-19 and...

Czytaj więcej

Konferencje 30-03-2021

II Seksuologiczna Konferencja Naukowa „Seksualność w XXI wieku okiem praktyków”

Z przyjemnością zapraszamy psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, seksuologów, pedagogów, ekspertów i wszystkich zainteresowanych na II edycję Seksuologicznej Konferencji Naukowej poświęconej seksualności w ujęciu psychoterapeutycznym „Seksualność w XXI wieku okiem praktyków”. Wydarzenie...

Czytaj więcej

Konferencje 29-03-2021

Uniwersytet SWPS partnerem Innovation & Design Management Conference

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet SWPS został partnerem 2. edycji Innovation & Design Management Conference. To wyjątkowe wydarzenie online będzie wspaniałą okazją do wymiany myśli między prelegentami, wybitnymi mentorami i...

Czytaj więcej

Konferencje 27-03-2021

2021 Creativity loading: jak pandemia wpłynęła na branżę kreatywną?

Z przyjemnością zapraszamy na konferencję online „2021 Creativity Loading: Jak pandemia wpłynęła na branżę kreatywną?”, która powstała z inicjatywy studentów Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu we...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2021

Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii

Zapraszamy do udziału w konferencji „Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii”, podczas której eksperci i praktycy będą mówić o możliwościach zatrudnienia w dobie pandemii COVID-19 oraz o zmianach i...

Czytaj więcej

Konferencje 06-03-2021

„Czas kobiet” – II Konferencja Psycholog w Biznesie

Razem z Kołem Naukowym Psycholog w Biznesie działającym na Uniwersytecie SWPS zapraszamy na dwudniową konferencję online odbywającą się pod hasłem „Czas kobiet”. Tematyka wydarzenia wpisuje się nie tylko w aktualny...

Czytaj więcej

Konferencje 03-03-2021

Doroczny wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Zapraszamy na transmisję online wykładu poświęconego pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik, która była jednym z filarów Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, cenioną i zawsze świetnie przygotowaną do zajęć nauczycielką akademicką, a jej...

Czytaj więcej

Konferencje 06-02-2021

Seksualność i poczucie winy

Seksualność i poczucie winy są jednymi z podstawowych tematów psychoterapii. Ale czy znajdują odpowiednie miejsce w refleksjach terapeutów rodzinnych i małżeńskich? Jak rodzice przeżywają seksualność swoich dzieci? Jak dzieci...

Czytaj więcej

Konferencje 14-01-2021

Czy szczepionka zbawi świat?

Szczepionka. W ostatnich dniach to słowo odmieniane jest we wszystkich przypadkach. Jesteśmy zasypywani informacjami, w których gąszczu coraz trudniej nam się odnaleźć i odróżnić prawdę od fałszu. Szczepionka przeciwko COVID-19...

Czytaj więcej

Konferencje 15-12-2020

Konferencja oraz uroczystość wręczenia prof. Mirosławowi Wyrzykowskiemu księgi jubileuszowej

Zapraszamy na wyjątkową uroczystość poświęconą prof. Mirosławowi Wyrzykowskiemu – wybitnemu prawnikowi, ekspertowi prawa administracyjnego i sędziemu Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, podczas której zostanie mu wręczona Księga Jubileuszowa. Wydarzeniu będzie towarzyszyć...

Czytaj więcej

Konferencje 05-12-2020

Jakość życia w niepłodności – perspektywa medyczna i psychologiczna

Niepłodność jako choroba cywilizacyjna dotyka coraz więcej par zarówno w Polsce, jak i na świecie. To poważny problemem o charakterze medycznym, społecznym, a także psychologicznym. Diagnoza niepłodności może być dla...

Czytaj więcej

Konferencje 03-12-2020

Równość, dostępność i przeciwdziałanie dyskryminacji wobec osób z niepełnosprawnościami

Postawy społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnościami nie zawsze są pełne akceptacji, zrozumienia i życzliwości. Ważne jest więc wpływanie na postawy społeczne, kształtowanie integracyjnych, pozytywnych zachowań oraz zwalczanie krzywdzących stereotypów i...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2020

Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko bezbronnym

– Bezbronność nie ma wieku, płci, rasy, zawodu, nie musi też dotyczyć jedynie człowieka. W pewnych okolicznościach każdy z nas może zostać ofiarą przestępstwa, również dzieci, które są bezbronne z...

Czytaj więcej

Konferencje 09-11-2020

E-learning Fusion 2020

Jubileuszowa V edycja Międzynarodowej Konferencji E-Learning Fusion to jedyna w Polsce i największa w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej Konferencja o tematyce digital learning oraz cyfrowej transformacji uczenia się (digital learning transformation)...

Czytaj więcej

Konferencje 19-10-2020

I Konferencja Naukowa „Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży – profilaktyka, pomoc i skutki pra…

Przemoc i agresja wśród dzieci oraz młodzieży jest dziś zjawiskiem nader częstym, a do tego wieloaspektowym – przybiera różne formy i różną częstotliwość. Niestety, nie tylko ofiary czują się zagubione...

Czytaj więcej

Konferencje 12-09-2020

Trauma i dysocjacja: dzieci, młodzież, rodzina

Wszyscy ludzie narażeni są na rozmaite urazy psychiczne. Trauma i objawy dysocjacyjne są relatywnie słabo rozpoznawane i uwzględniane w leczeniu dorosłych, a tym bardziej w pracy terapeutycznej z dziećmi oraz...

Czytaj więcej

Konferencje 08-09-2020

I Seksuologiczna Konferencja Naukowa „Seksualność w XXI wieku okiem praktyków”

Serdecznie zapraszamy psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, seksuologów, pedagogów i ekspertów na pierwszą w Polsce interdyscyplinarną konferencję naukową poświęconą seksualności w ujęciu psychoterapeutycznym. Konferencja odbędzie się 8 września 2020 r. na Uniwersytecie...

Czytaj więcej

Konferencje 07-05-2020

Zawartości – konferencja online dla branży kreatywnej

Zawartości to konferencja wymiany idei. Jedyne takie wydarzenie w Polsce, na którym spotykają się przedstawiciele środowisk nauki, biznesu, kultury, sztuki i mediów. Wystepują na nim prelegenci, których nie można zobaczyć...

Czytaj więcej

Konferencje 04-04-2020

Konferencja „Od dzieciństwa do dorosłości, czyli o meandrach ludzkiego rozwoju" – WYDARZENIE OD…

Czy nasze dzieciństwo w pełni determinuje dorosłość? Czy bycie w trudnej sytuacji w dzieciństwie odcina nam możliwość cieszenia się z życia w dorosłości? Jak rozmawiać z nastolatkami, gdy jeszcze nie...

Czytaj więcej

Konferencje 26-03-2020

Rodzina zastępcza w systemie wsparcia – WYDARZENIE ODWOŁANE

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników konferencji i w związku z napływającymi informacjami o sytuacji epidemiologicznej dotyczącej COVID-19 organizatorzy zdecydowali o odwołaniu konferencji „Rodzina zastępcza w systemie wsparcia”, która miała odbyć...

Czytaj więcej

Konferencje 20-02-2020

Konferencja Ekonomiczna 2020

Nowa dekada to nowe wyzwania i zmiany, na które odpowiedzieć mają nie tylko dorośli, ale również młodzi ludzie. W dobie powszechnej globalizacji umiejętność prezentacji swoich pomysłów oraz komunikacji pomiędzy inwestorami...

Czytaj więcej

Konferencje 16-01-2020

You Cannot Not Design – konferencja o projektowaniu w biznesie

Konferencja „You Cannot Not Design” to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce łączące tematykę innowacyjnego projektowania z biznesem. W Concordia Design w Poznaniu spotkają się światowej klasy innowatorzy i eksperci...

Czytaj więcej

Konferencje 10-01-2020

Ochrona rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym – współczesne problemy i wyzwania

Mama, tata, dziecko – pojęcie rodziny i jej funkcji na przestrzeni ostatniej dekady ewoluowało, zachowując jednak najbardziej podstawowe funkcje. Wpływ globalizacji na komórkę rodzinną ma swoje odzwierciedlenie w zmianach tradycji...

Czytaj więcej

Konferencje 13-12-2019

Ogólnopolska Prezentacja „Młodzi głosują+”

Zapraszamy do udziału w podsumowaniu pierwszej i drugiej edycji programu “Młodzi głosują+”. Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział niemal 3 miliony uczniów i uczennic. Młodzi ludzie − także...

Czytaj więcej

Konferencje 12-12-2019

Beauty biznes na granicy prawa. Regulacje prawne w zakresie medycyny estetycznej

Współczesna medycyna i kosmetologia rozwijają się w zawrotnym tempie, a prawo nie zawsze za tym nadąża. W Polsce nie istnieje specjalizacja lekarska z dziedziny medycyny estetycznej, a jednak wciąż otwierane...

Czytaj więcej

Konferencje 11-12-2019

Rozwój człowieka w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości: Osobowość i procesy poznawcze

Jak relacja z rodzicami wpływa na samokontrolę i zdolności werbalne dziecka? Czy styl wychowawczy rodziców wiąże się z umiejętnością kontrolowania emocji w dzieciństwie? Czy wartości jakie wyznaje nastolatek wiążą się...

Czytaj więcej

Konferencje 06-12-2019

Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach

Już po raz drugi Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu będzie centrum szerokiej debaty na temat mediacji. Podczas konferencji „Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach” porozmawiamy o m.in., praktycznych aspektach...

Czytaj więcej

Konferencje 02-12-2019

Edukacja pozytywna – jako narzędzie profilaktyki zdrowia psychicznego. Jak możemy zadbać o siebie i …

Edukacja pozytywna jako nadrzędzie profilaktyki zdrowia psychicznego rozwiązuje problemy, które powinny były być rozwiązane w tradycyjnym systemie kształcenia już od dłuższego czasu. Zostaną wskazane cele edukacji pozytywnej. Wdraża ona cele...

Czytaj więcej

Konferencje 02-12-2019

Tajemnica zawodowa – współczesne wyzwania etyki

Tajemnica zawodowa od zawsze towarzyszyła zawodom w szczególności tym, które opierają się na zaufaniu publicznym, zwłaszcza prawnikom, lekarzom, dziennikarzom i bankierom. Tematyka ta jest ważna z różnych względów, m.in. z...

Czytaj więcej

Konferencje 29-11-2019

II Transformator Innowacyjności

Blisko 30 mówców z Polski i zagranicy, zarówno naukowców, jak i praktyków, z takich firm, jak Microsoft, Facebook, Google, IBM czy Orange. Zapraszamy na II konferencję „Transformator Innowacyjności”, która odbędzie...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2019

Demokracja w działaniu

Uniwersytet SWPS wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Fundacją Akademicką IPSO ORDO zapraszają na czwartą ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Dyskusje o demokracji”. Hasłem przewodnim konferencji będzie „Demokracja w...

Czytaj więcej

Konferencje 21-11-2019

Przygody Umysłu

We współczesnym świecie żyjemy rozdarci między wiarą w moc przedmiotów a poczuciem sprawczości, jakie daje nam kontakt z dotykowym ekranem. Wiele doświadczeń i eksperymentów, którym w przeszłości towarzyszył fizyczny kontakt...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 19-11-2019

Open Eyes Economy Summit 2019

Spotkania z inspirującymi ludźmi biznesu, nauki i polityki, rozmowy o nowym modelu ekonomicznym, potyczki intelektualne, sesje inspiracyjne, bezpośrednie konfrontacje skrajnie różnych poglądów i okazja, by porozmawiać z prelegentami także w...

Czytaj więcej

Konferencje 18-11-2019

Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko kobietom

Według oficjalnych danych na temat przestępczości w Polsce, kobiety rzadziej są sprawcami przestępstw, ale czy to oznacza, że nie popełniają przestępstw, a są ich ofiarami? Jak wygląda przestępczość przeciwko kobietom?...

Czytaj więcej

Konferencje 07-11-2019

Nowa perspektywa – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Jakie wyzwania dla Mazowsza niesie za sobą nowa perspektywa finansowa w obszarze innowacyjności? Jak stawić im czoła i wykorzystać nowe trendy? Samorząd Województwa Mazowieckiego i Uniwersytet SWPS zapraszają na konferencję...

Czytaj więcej

Warszawa 30-10-2019

Jak być innowatorem w biznesie, czyli Piotr Voelkel na konferencji SPK „Be Bold”

Śmiało! Idź pod prąd. Zdecyduj, na czym ci zależy. XV Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet „Be Bold” poświęcona będzie odwadze w biznesie i w życiu, gdzie konieczne jest dokonywanie trudnych wyborów i...

Czytaj więcej

Konferencje 24-10-2019

Konferencja „Bliskie związki w kontekście rozwoju osobistego i wolności”

Jedną z przyczyn rozwodów wsród młodych małżeństw jest przekonanie partnera lub partnerki, że związek, który wspólnie tworzą, wzajemnie ich osacza. Schemat klasycznych, sztywnych, ograniczających ról płciowych w bliskiej relacji przestał pasować...

Czytaj więcej

Konferencje 20-10-2019

Tygiel nastrojów

Z jakimi trudnościami psychologicznymi zmagał się bohater „Gwiezdnych Wojen” – Anakin Skywalker? Jaki związek ma depresja z zespołem stresu pourazowego i czy można ją leczyć w podobny sposób? Jak relacje...

Czytaj więcej

Konferencje 12-10-2019

Languages & Emotions – Języki i emocje. IV edycja konferencji

Dwujęzyczność w rozmaitych kontekstach – oto przewodni temat tegorocznej konferencji „Languages & Emotions – Języki i emocje”, która na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Podczas IV...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 25-09-2019

70 lat stosunków polsko-chińskich

Stosunki polsko-chińskie sięgają XVII wieku, ale dopiero XX wiek dał początek regularnym kontaktom między państwami. Podczas konferencji „70 lat stosunków między Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową: Znaczenie strategicznego partnerstwa”...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 24-09-2019

Open Eyes Economy On Tour 2019

Jak się mają aktywa niematerialne do współczesnego biznesu? Jak nimi zarządzać, by skutecznie i w pełni je wykorzystać? Innowacyjne podejście do wartości niematerialnych, nowatorskie spojrzenie na działania z zakresu zrównoważonego...

Czytaj więcej

Konferencje 21-09-2019

Dialog Motywujący wczoraj, dziś i jutro

Dialog motywujący (DM) to ukierunkowany na cel styl doradztwa, zorientowany na klienta, oparty na wspołpracy oraz służacy zobowiązania do zmiany i umocnieniu własnej motywacji klienta. Przez ostatnie 40 lat metoda...

Czytaj więcej

Konferencje 20-09-2019

XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Zaburzenia odżywiania, odmawianie posiłku, insulinoodporność. Żyjemy w czasach, gdy temat jedzenia budzi emocje. Z jednej strony mamy fit trenerki, z drugiej trend wpisujący się w akceptację siebie, czyli „body positive”...

Czytaj więcej

Konferencje 20-09-2019

9th Annual International Conference on Comparative Law: Morality - Technology - Law

Ideą konferencji jest promowanie badań porównawczych w naukach społecznych, zwłaszcza w prawie. Celem organizatorów jest umożliwienie uczestnikom wymiany obserwacji o związkach najnowszych osiągnięć technologicznych z normami prawnymi.

Czytaj więcej

Konferencje 20-09-2019

Mózg dziecka

Co nam mówi mózg dziecka? Uczestnicy konferencj będą rozmawiać w neuropedagogice, a także metodach i narzędziach, które umożliwią: trening poprawiający efektywność pracy mózgu, wzmocnienie kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie...

Czytaj więcej

Konferencje 17-09-2019

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki

Dwujęzyczność w rozmaitych kontekstach – oto przewodni temat tegorocznej konferencji „Languages & Emotions – Języki i emocje”, która na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Podczas IV...

Czytaj więcej

Konferencje 15-09-2019

Psychodietetyka w praktyce

Zaburzenia odżywiania, odmawianie posiłku, insulinoodporność. Żyjemy w czasach, gdy temat jedzenia budzi emocje. Z jednej strony mamy fit trenerki, z drugiej trend wpisujący się w akceptację siebie, czyli „body positive”...

Czytaj więcej

Konferencje 13-09-2019

Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej

Tegoroczna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” odbędzie się pod hasłem: „Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej”. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat m. in...

Czytaj więcej

Konferencje 12-09-2019

Rola społeczności w procesie zdrowienia osób po kryzysie psychicznym

Według oficjalnych danych na temat przestępczości w Polsce, kobiety rzadziej są sprawcami przestępstw, ale czy to oznacza, że nie popełniają przestępstw, a są ich ofiarami? Jak wygląda przestępczość przeciwko kobietom?...

Czytaj więcej

Konferencje 11-09-2019

XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

Uniwersytet SWPS jest partnerem XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania jest hasło: „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”. Proponujemy nowe spojrzenie na integrację i konflikty, różne oblicza wielokulturowości...

Czytaj więcej

Konferencje 09-09-2019

Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa „Trafna diagnostyka FASD“

Uniwersytet SWPS jest współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej „Trafna diagnostyka FASD”. Głównym celem wydarzenia jest przedstawienie stosowanej od ponad 20 lat w Stanach Zjednoczonych ścieżki diagnostycznej, pozwalającej na rozpoznanie FAS/FASD, którą...

Czytaj więcej

Konferencje 07-09-2019

3. Forum Psychoterapii Psychoz

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne, a niekiedy zasadnicze miejsce w leczeniu pacjentów...

Czytaj więcej

Konferencje 28-06-2019

Stres, trauma, samotność w biegu życia

Tematyka konferencji dotyczy większości z nas. Poruszymy problematykę stresu, traumy, samotności i pomocy psychologicznej, jaka związana jest z tego typu doświadczeniami. Pomoc psychologiczna w kontekście stresu, traumy i samotności potrafi zmotywować osoby do działania i...

Czytaj więcej

Konferencje 21-06-2019

International Interdisciplinary Conference: Failed Leadership

Tematy przywództwa i postaw liderów cieszą się dużym zainteresowaniem wśród badaczy zajmujących się polityką i biznesem. Większość naukowców i analityków opiera swoje wyniki na pozytywnych przykładach przywództwa. Zauważają również przypadki...

Czytaj więcej

Konferencje 12-06-2019

MY – innowacyjne formy budowania wspólnoty

Warsaw Improv Festival oraz Uniwersytet SWPS zapraszają na forum naukowe „MY – innowacyjne formy budowania wspólnoty”. Podczas wydarzenia porozmawiamy o tym, jak obecnie można budować trwałe połączenia wśród grup dorosłych...

Czytaj więcej

Konferencje 12-06-2019

Kondycja gospodarki w dobie zmian w prawie

Zmiany są dobre, rozwijamy się dzięki nim, ale wprowadzanie zbyt wielu zmian może doprowadzić do chaosu. Dla przedsiębiorcy szczególnie ważne są nie tylko zmiany w prawie gospodarczym, ale również w...

Czytaj więcej

Konferencje 06-06-2019

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Czy zawodami trudnymi i niebezpiecznymi są tylko te zawarte na liście przygotowanej kilka lat temu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej? Czy zawody niebezpieczne wykonują tylko górnicy, strażacy i policjanci?...

Czytaj więcej

Konferencje 03-06-2019

Uroczyste seminarium z okazji wolnych wyborów w Polsce

Zapraszamy na uroczyste seminarium z okazji 30-tej rocznicy pierwszych (częściowo) wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Oryginalną formułą tego wydarzenia będzie połączenie dwóch sesji referatowych znakomitych...

Czytaj więcej

Konferencje 01-06-2019

Perspektywa związku, związek w perspektywie

Jakie czynniki warunkują tworzenie szczęśliwego związku i tym samym szczęśliwej rodziny? W jaki sposób postrzegamy dziś miłość? Dlaczego niektórzy wolą pozostać w roli singla? Co tworzy bariery w znalezieniu partnera...

Czytaj więcej

Konferencje 31-05-2019

10th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition

Obrót gospodarczy jest istotnym elementem współczesnej globalnej gospodarki. Jej pierwowzór odnajdujemy antycznym świecie zdominowanym przez Imperium Rzymskie. Wówczas to powstał pierwszy system prawa będący wsparciem dla uniwersalnej gospodarki. 10 konferencja...

Czytaj więcej

Konferencje 29-05-2019

Nowoczesne metody edukacji i aktywizacji seniorów

W zakresie wspomagani rozwoju człowieka szczególną uwagę zwraca się na to, aby projektować działania i tworzyć metody pracy, które polepszą jakość naszego życia w każdym jego okresie, również senioralnym. Żyjemy...

Czytaj więcej

Konferencje 28-05-2019

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

Uczniowie niepełnosprawni mogą być aktywni społecznie i zawodowo, a ich rozwój edukacyjno-zawodowy to proces, w którym uczniów powinna wspierać rodzina, szkoła oraz instytucje i organizacje pożytku publicznego. Podczas konferencji wystąpią...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2019

IV Seminarium Naukowe Studentów Psychologii

W Poznaniu startuje czwarta edycja spotkań adresowanych do osób zainteresowanych psychologią. W krótkich, dwudziestominutowych wystąpieniach uczestnicy przedstawią wyniki prowadzonych przez siebie badań oraz wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W spotkaniu...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2019

I Konferencja „SportTalks: Inspiracja – Motywacja – Działanie”

Tematem przewodnim konferencji jest sport oraz psychologia sportu, a także obszary z nim związane, takie jak fizjoterapia i dietetyka. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców: psychologów, sportowców, trenerów, studentów...

Czytaj więcej

Konferencje 23-05-2019

II Forum Prawa Administracyjnego

Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS we współpracy z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Forum prawa administracyjnego”. Podczas spotkania rozmawiać będziemy o regulacjach dotyczących planowania...

Czytaj więcej

Konferencje 20-05-2019

Seminarium: Facing Shame with Empathy

Jak radzisz sobie ze wstydem? Jaką rolę może odgrywać empatia w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami? O empatii rozmawiamy bez problemów, z kolei wstyd to temat trudniejszy, gdyż często wywołuje...

Czytaj więcej

Konferencje 16-05-2019

Przestępczość – w kręgu zła

Program konferencji obejmuje pasjonujące zagadnienia kryminalne, najnowsze osiągnięcia naukowe: profilowanie kryminalne, psychologę kłamstwa, przemoc w internecie, przestępstwa seksualne czy samobójstwa. Na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu z wykładami wystąpi kilkunastu specjalistów w...

Czytaj więcej

Konferencje 15-05-2019

O dzieciach i nastolatkach, ich rozwoju i relacji z rodzicami

Co wpływa na kształtowanie się poczucia wartości u dziecka? Czy trzeba stosować kary lub nagrody, by dziecko przestrzegało społecznych norm? Jak wyznaczać dziecku granice, by szanować potrzeby zarówno jego jak...

Czytaj więcej

Konferencje 13-05-2019

III ADR Study Space. Ogólnopolskie seminarium naukowe mediacji i arbitrażu

Już po raz trzeci naukowcy z całej Polski zajmujący się mediacjami i ADR spotkają się, by dyskutować o problemach dotyczących sporów prawnych. Jak organizować badania nad ich rozwiązywaniem w sposób interdyscyplinarny?...

Czytaj więcej

Konferencje 09-05-2019

Queer and Here. Jak zmienia się społeczność LGBTQ+ i jej postrzeganie?

W czerwcu 1969 r. policja zorganizowała nalot na nowojorski Stonewall Inn, które było miejscem spotkań mniejszości seksualnych. To wydarzenie jest symbolicznym początkiem ruchu wyzwolenia osób LGBTQ+. Z okazji 50. rocznicy...

Czytaj więcej

Konferencje 08-05-2019

XIII Konferencja Psychologii Ekonomicznej (ASPE)

Psychologia zachowań ekonomicznych, podejmowanie decyzji, percepcja ryzyka, ekonomia eksperymentalna... to niektóre z tematów, które zostaną poruszone na XIII Konferencji Psychologii Ekonomicznej. Gościem specjalnym będzie porf. dr hab. Andrzej Falkowski.

Czytaj więcej

Konferencje 08-05-2019

IX Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”

Dziewiąta edycja konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego to znakomita okazja do spotkania dla osób zainteresowanych tematyką technik i metod wywierania wpływu społecznego, jego skuteczności i uwarunkowań. Wydarzenie jest kierowane zarówno...

Czytaj więcej

Konferencje 15-04-2019

Eye Tracking in the Wild – Pierwsza Sesja Studencka

Czym jest okulografia i czego możemy się dzięki niej dowiedzieć? O możliwościach, jakie oferuje eye tracking oraz o najnowszych trendach związanych z tą technologią opowiedzą specjaliści z zakresu okulografii podczas...

Czytaj więcej

Konferencje 11-04-2019

Polska-Skandynawia: międzypokoleniowe spotkania naukowe

Konferencja da możliwość spotkania się kilku pokoleń polskich skandynawistów (pracownikom naukowym, nauczycielom akademickim, doktorantom, studentom), którzy zaprezentują swoje osiągnięcia i plany badawcze, a także projekty prac doktorskich, magisterskich i licencjackich...

Czytaj więcej

Konferencje 10-04-2019

XIV Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet FUTURE OF WORK

Granice w dzisiejszych trendach związanych z pracą, kapitałem ludzkim, zarządzaniem stały się nieostre – pomimo pewnych oczywistych różnic, wynikających z różnych ról, temperamentów i predyspozycji, jesteśmy świadkami nowych definicji w...

Czytaj więcej

Konferencje 04-04-2019

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowców i praktyków, podczas których umożliwiamy dialog i wymianę doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, dlatego zapraszamy...

Czytaj więcej

Konferencje 02-04-2019

Dziecko w systemie wsparcia

Rodzina to podstawowa, najmniejsza i najstarsza forma życia społecznego. To na rodzinie spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Dlatego właśnie dla dziecka pozbawionego opieki rodziców biologicznych...

Czytaj więcej

Konferencje 26-03-2019

Ekonomika miejsc pamięci. Program badań muzeów i miejsc pamięci

Podczas seminarium zatytułowanego „Ekonomika miejsc pamięci. Program badań muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady” zostaną przedstawione założenia i program ekonomiki miejsc pamięci oraz stan badań...

Czytaj więcej

Konferencje 08-03-2019

Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym

Jak rozumiemy równouprawnienie i jakie aspekty z nim związane wciąż wymagają zmiany? Podczas konferencji „Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym” porozmawiamy o równouprawnieniu w polskiej kulturze, jego historii oraz...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 02-02-2019

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Kiedy proponować psychoterapię indywidualną, a kiedy rozpoczynać pracę z rodziną? Kiedy i jak łączyć te formy leczenia? Czy terapia rodzinna w ogóle ma coś jeszcze do zaoferowania dzieciom i...

Czytaj więcej

Konferencje 12-12-2018

Mediacja prawem obywatelskim

W dniach 12 i 13 grudnia Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu stanie się centrum szerokiej debaty na temat mediacji. Podczas skierowanej do profesjonalistów konferencji pt. „Mediacja prawem obywatelskim” uczestnicy...

Czytaj więcej

Konferencje 08-12-2018

III Seminarium Naukowe Studentów Psychologii

W Poznaniu startuje druga edycja spotkań adresowanych do osób zainteresowych psychologią. W krótkich, dwudziestominutowych wystąpieniach przedstawią one wyniki prowadzonych przez siebie badań oraz wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W spotkaniu...

Czytaj więcej

Konferencje 23-11-2018

Transformator innowacyjności - relacja

1918 rok – Polska odzyskuje niepodległość, a Kazimierz Szpotański zakłada Fabrykę Aparatów Elektrycznych (FAE). Ambitny inżynier do dziś jest wzorem biznesmena, innowatora i społecznika. Podczas konferencji przybliżymy FAE oraz jej założyciela...

Czytaj więcej

Konferencje 22-11-2018

Niedokończona emancypacja? 100 lat praw wyborczych kobiet

Na ulicy, w szkole, na uniwersytecie. W parlamencie, w sporcie i na scenie. Jest nas więcej niż połowa społeczeństwa. Nas – kobiet. Dzięki niezłomności polskich aktywistek i aktywistów dziś żyjemy...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 21-11-2018

Open Eyes Economy Summit 2018

Czy ekonomia oparta na wartościach może być receptą na kryzys gnębiący współczesne społeczeństwa? O odpowiedzialności społecznej, przyszłości wolnego rynku, demokracji, ekologii i możliwych scenariuszach przyszłości będą dyskutować prelegenci 3. edycji...

Czytaj więcej

Konferencje 19-11-2018

Ciemna liczba przestępstw – stare typy przestępstw, nowe metody wykrywania [fotorelacja]

Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą, choć skala zjawiska daje do myślenia. Przestępczość nieujawniona...

Czytaj więcej

Konferencje 09-11-2018

Zawartości 3.0. Emotions in motion

Czy tylko pozytywne emocje sprzedają? Czy w erze nadmiaru informacji jest jeszcze sposób, by zaangażować odbiorców? Podczas konferencji „Zawartości 3.0. Emotions in motion” przedstawiciele świata kultury, biznesu, nauki i...

Czytaj więcej

Konferencje 07-11-2018

Czy zachłanność jest źródłem nieodpowiedzialności?

Kim jest współczesny konsument? Dlaczego podejmuje takie, a nie inne decyzje zakupowe? Jaki związek z finansami ma konsumpcjonizm? Jak zobaczyć, co jest kłamstwem, a co prawdą? Wreszcie, czy zachłanność może...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2018

Człowiek w systemie politycznym

Słynna sentencja Johna Donne'a brzmiąca "Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu", nie tylko mówi o tym, że nie jesteśmy sami, ale też o tym...

Czytaj więcej

Konferencje 25-10-2018

Dobro dziecka jako wartość w prawie

Ze względu na niedojrzałość psychiczną i fizyczną dziecko wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. Jak każdemu człowiekowi, przysługują mu między innymi prawa do życia i rozwoju, odpowiedniego standardu życia, wolności...

Czytaj więcej

Konferencje 23-10-2018

Nienieodpowiedzialni

Powszechne wyobrażenie na temat biznesu i przedsiębiorców nie sprzyja ich ogólnemu wizerunkowi. Panowie i panie z teczkami, w sztywnych ubraniach, pracujący 25 godzin na dobę niewiele mają wspólnego z przeciętnym...

Czytaj więcej

Konferencje 18-10-2018

Jawność w prawie administracyjnym

Zasada jawności oznacza, że obywatele mają prawo uzyskać informacje na temat działalności organów administracji publicznej. Ta kluczowa zasada współczesnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego nie zawsze jest respektowana przez władze. Przedmiotem...

Czytaj więcej

Konferencje 22-09-2018

Ewcome – matematyka bez barier 2018

"Przełamujemy bariery" to hasło piątej międzynarodowej konferencji East-West Conference on Mathematics Education. Wydarzenie, które odbędzie się 22-23 września 2018r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, jest kierowane głównie do nauczycieli, środowiska...

Czytaj więcej

Konferencje 21-09-2018

Kongres European Initiative for Exercise is Medicine

Sport to zdrowie, jednak w ostatnim czasie odnotowuje się znaczny spadek aktywności fizycznej. W ramach 7. Kongresu Exercise is Medicine odbędzie się 27 wykładów z udziałem 35 prelegentów, którzy będą...

Czytaj więcej

Konferencje 20-09-2018

Naucz mnie, kiedy mówić „NIE”

Dawniej się mówiło, że dzieci i ryby głosu nie mają. Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy dużo większy nacisk kładzie się na prawa dzieci i ich przestrzeganie. Zdarzają się jednak...

Czytaj więcej

Konferencje 15-09-2018

Razem wokół tych, którzy nas potrzebują

Fundacja SPINA i Uniwersytetu SWPS w Katowicach serdecznie zapraszają na VII Konferencję i Warsztaty Fundacji SPINA dla Osób z Niepełnosprawnością Ruchową – „Razem Wokół Tych, Którzy Nas Potrzebują”. Wydarzenie odbędzie...

Czytaj więcej

Konferencje 14-09-2018

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży

Uniwersytet SWPS i Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego serdecznie zapraszają konferencję „Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe”. Jest to kolejna konferencja z cyklu...

Czytaj więcej

Konferencje 09-07-2018

Od pomysłu do badania. Dokładanie cegiełek do rozwoju nauki

Młodzi naukowcy często mają świetny pomysł na badania, lecz nie wiedzą, od czego zacząć ich realizację, na czym się skupić i jakich pułapek unikać. Udział w konferencji jest więc znakomitą...

Czytaj więcej

Konferencje 09-07-2018

Ageing, Generational Change and Social Solidarity

Poprawiająca się opieka zdrowotna, postęp technologiczny i coraz lepsza opieka społeczna sprawia, że ludzie żyją dłużej. Niemniej jednak dzieci nie rodzi się więcej, co w rezultacie sprawia, że światowa populacja...

Czytaj więcej

Konferencje 27-06-2018

Konferencja HR Disrupt

Employer branding, czyli budowanie marki pracodawcy, to strategia danej firmy, której celem jest budowanie działalności postrzeganej jako „pracodawca z wyboru”. Aby zatrzymać wartościowych pracowników i przyciągnąć nowych specjalistów, firmy podejmują wiele...

Czytaj więcej

Konferencje 20-06-2018

Twoja Kariera 2.0

Mogłoby się wydawać, że w obliczu rynku pracownika, o którym tak często teraz słyszymy, absolwenci szkół wyższych mają do dyspozycji ogromną liczbę ofert pracy i możliwości biznesowych. Zdobycie najatrakcyjniejszej oferty...

Czytaj więcej

Konferencje 07-06-2018

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Kryminalistyk, pielęgniarka, górnik, kierowca i kaskader – co łączy te zawody? Trudne i często niebezpieczne warunki pracy, wymagające szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych. Podczas trzeciej edycji konferencji psychologowie oraz prawnicy...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Warsaw Arbitration and Mediation Days

Uniwersytet SWPS serdecznie zaprasza na Warsaw Arbitration and Mediation Days (Warszawskie Dni Arbitrażu i Mediacji), trzydniową konferencję będącą wspólną inicjatywą najważniejszych instytucji arbitrażowych w Polsce: Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Kształcenie językowe wobec wyzwań zmieniającej się szkoły

Sytuacja edukacji językowej w Polsce, kwestie wielojęzyczności w polskim systemie edukacyjnym, zmiany w podstawie programowej i ich konsekwencje dla praktyki nauczania czy kreatywności nauczycieli języków to tylko niektóre z tematów...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Toksyczność w relacjach

W toksycznym związku na porządku dziennym są kłótnie, kłamstwa, potrzeba nadmiernej kontroli, manipulowanie uczuciami drugiej osoby. To negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne i emocje obydwu stron. Dlaczego wchodzimy w toksyczne...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

I Forum Prawa Administracyjnego

Jak rozpoznać wniosek o dostęp do informacji publicznej? W jakich sytuacjach można odmówić udzielenia informacji? Kiedy można mówić o nadużyciu prawa do informacji publicznej i jakie są jego konsekwencje? Na...

Czytaj więcej

Konferencje 23-05-2018

HR mix – aktualne wyzwania rynku pracy

Świat rozwija się dynamicznie i postęp, który się dokonuje na naszych oczach, dociera do wielu obszarów ludzkiej działalności. Ewolucje i rewolucje nie omijają również rynku pracy. Jedne firmy przyjmują zmiany...

Czytaj więcej

Konferencje 19-05-2018

III Konferencja Magis in Medicinae

Uniwersytet SWPS został partnerem III Konferencji Magis in Medicinae, która odbędzie się 19 maja na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Hasło magis odzwierciedla ideę, którą jest wspieranie kształcenia służb medycznych bardziej...

Czytaj więcej

Konferencje 18-05-2018

Seksualność bez tabu

Koło Naukowe Synergia działające przy wrocławskiej Filii Uniwersytetu SWPS zaprasza do zgłaszania czynnego i biernego udziału w naukowej konferencji seksuologicznej „Seksualność Bez Tabu”. Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy związane z...

Czytaj więcej

Konferencje 09-05-2018

Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla Mazowsza

Nowoczesne usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia i bezpieczna żywność – te inteligentne specjalizacje Mazowsza po roku 2020 staną przed nowymi zadaniami związanymi z rozwojem innowacyjności. W...

Czytaj więcej

Konferencje 27-04-2018

9th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition

Polityka społeczna oraz transformacje rządowych modeli wsparcia dla systemów pomocy społecznej od czasów rzymskich po współczesne instytucje będą tematem konferencji 9. polsko-hiszpańskiej konferencji nt. tradycji prawa europejskiego, która odbędzie się...

Czytaj więcej

Konferencje 19-04-2018

Free Market Road Show w Warszawie

Europa się zmienia, co wpływa na współczesne społeczeństwo. Tegoroczna edycja Free Market Road Show® (FMRS) będzie poświęcona właśnie podstawowym wartościom europejskim. Celem wydarzenia będzie dyskusja na temat problemów ekonomicznych i...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 18-04-2018

Uczelnia-idea: cyfrowa transformacja

Nowe technologie docierają wszędzie, są obecne w każdej dziedzinie życia – od codziennej komunikacji i rozrywki, przez edukację, pracę, aż po skomplikowane procesy biznesowe. Czy jesteśmy gotowi na cyfrową transformację?...

Czytaj więcej

Konferencje 16-04-2018

Nowe technologie w projektowaniu rozwoju i zmiany

Psychologiczna pomoc online? Czemu nie! Zespół badawczy z Uniwersytetu SWPS, który w 2015 roku podjął się realizacji ambitnego projektu naukowego pt. „Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych...

Czytaj więcej

Konferencje 13-04-2018

Languages & Emotions – Języki i emocje, Katowice 2018

Jak porozumiewać się w więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania?...

Czytaj więcej

Konferencje 13-04-2018

Przebudzeni

Proces leczenia i reintegracji osób wykluczonych społecznie wymaga zastosowania kompleksowych metod. Podczas konferencji „Przebudzeni. Interdyscyplinarny dialog w poszukiwaniu nowych metod oraz zastosowań psychologii zdrowia, rehabilitacji i arteterapii” zostaną przedstawione różne...

Czytaj więcej

Konferencje 12-04-2018

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowe stawiające sobie za główny cel umożliwienie dialogu i wymiany doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, stąd...

Czytaj więcej

Konferencje 06-04-2018

Zawartości. Pierwszy w Polsce nocny maraton idei

Pierwszy nocny maraton idei to wydarzenie skierowane do osób ciekawych świata i żądnych wiedzy, którzy chcą porozmawiać o dzisiejszym świecie, a przy tym poznać trendy i wytyczne, kształtujące sposób, w...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2018

XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Terapia behawioralna opiera się na przesłance, że wiele zachowań ludzkich, takich jak nerwice, fobie, konkretne reakcje są wyuczone i dzięki właśnie terapii można się ich oduczyć. O jej możliwościach opowiemy...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2018

Autyzm a praktyka oparta na dowodach

Praktycy i badacze mówią często o terapii autyzmu nieco odmiennym językiem. Terapeuci i nauczyciele podkreślają indywidualność podejścia i znaczenie dobrych praktyk klinicznych i edukacyjnych. Z kolei badacze koncentrują się głównie...

Czytaj więcej

Konferencje 08-03-2018

Interdisciplinary Perspectives on Social Influence

Pre-swazja, posłuszeństwo wobec autorytetów czy wpływ mniejszości na grupę to tylko niektóre z licznych tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji Interdisciplinary Perspectives on Social Influence odbywającej się w dniach 8-10...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 02-03-2018

Znaczenie technologii blockchain dla zawodu prawnika

W ramach technologii blockchain można wyróżnić kilka rozwiązań, które mogą w niedługiej przyszłości wpływać na zawody prawnicze i wymiar sprawiedliwości. Przykładowo, już kilka państw rozważa przeniesienie rejestrów nieruchomości (ksiąg wieczystych)...

Czytaj więcej

Konferencje 02-03-2018

Otwartość i odpowiedzialność społeczna

Przemiany polityczno – społeczne oraz zmiany technologiczne stawiają przed młodymi ludźmi poważne wyzwania. Czy można uznać, że są oni obecnie dobrze przysposobieni do udziału w życiu społecznym i do odpowiedzialnego...

Czytaj więcej

Konferencje 01-02-2018

Problemy zdrowia psychicznego młodzieży

Młodość kojarzona jest zwykle z czasem pierwszych inicjacji, z odkrywaniem świata dorosłych, dokonywaniem wiążących wyborów. Okres dojrzewania to jednak także etap wielu niepokojów, dylematów i psychicznych obciążeń, których nie da...

Czytaj więcej

Konferencje 15-12-2017

Gospodarka kreatywna w Polsce. Fakty i Mity

U progu XXI wieku nauka wzbogaciła się o nowe pojęcie „gospodarki kreatywnej”. Autor tej niezwykłej koncepcji, John Hawkins, wykazał powiązanie pomiędzy gospodarką właśnie, a kulturą, technologią oraz ludzką kreatywnością. W...

Czytaj więcej

Konferencje 08-12-2017

Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego w Poznaniu

Świat nie sprzyja dbaniu o zdrowie psychiczne. Otoczenie wymaga od nas efektywności i spełniania nierzadko wygórowanych oczekiwań. W tym pędzie łatwo zapomnieć o dobrostanie psychicznym, fizycznym i społecznym. Czy jest...

Czytaj więcej

Konferencje 06-12-2017

Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego

Świat nie sprzyja dbaniu o zdrowie psychiczne. Otoczenie wymaga od nas efektywności i spełniania nierzadko wygórowanych oczekiwań. W tym pędzie łatwo zapomnieć o dobrostanie psychicznym, fizycznym i społecznym. Czy jest...

Czytaj więcej

Konferencje 05-12-2017

„Zawartości” – wartości i wiedza w branży kreatywnej

Podczas konferencji „Zawartości” nie zostaną zaprezentowane: case studies, dobre praktyki, 10 porad, jak efektywnie prowadzić fanpage. Nie będziemy prognozować trendów na 2020 r., na 2018 też nie. Prawdopodobnie żaden z...

Czytaj więcej

Konferencje 30-11-2017

Administracja porządku publicznego...

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2017

Festiwal filmowy jako wydarzenie

Kinomani w Polsce mogą wybierać spośród 90 festiwali filmowych. To zarówno kilkudniowe imprezy o międzynarodowym zasięgu i rozbudowanym programie, jak i niewielkie wydarzenia adresowane do lokalnej społeczności. Badacze z Uniwersytetu...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2017

MEMO – narzędzie stymulujące pamięć seniorów

Ludzka pamięć, podobnie jak mięśnie, niepoddawana systematycznemu treningowi z czasem słabnie. Na problemy z zapamiętywaniem i koncentracją skarżą się przede wszystkim seniorzy. A przecież o kondycję mózgu można dbać –...

Czytaj więcej

Konferencje 24-11-2017

Stop depresji

Co dziesiąty Polak cierpi na depresję. Wiele osób z obawy przed stygmatyzacją i odrzuceniem nie podejmuje leczenia. Albo ignoruje objawy choroby, sprowadzając je do chwilowego „obniżenia nastroju”. Praca z chorymi...

Czytaj więcej

Konferencje 20-11-2017

Marketing & Media Summit 2017

Konferencja poświęcona będzie przemianom dokonywującym się w dziedzinie komunikacji zarówno w wymiarze biznesowym jak i społecznym w wyniku szybkiego postępu cyfryzacji oraz nowoczesnym formom komunikacji w mediach, marketingu i biznesie...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 17-11-2017

World Usability Day 2017

Architektura pozytywnych wrażeń – tak User Experience (UX), jedną z najprężniej rozwijających się na polskim rynku branż, określają specjaliści. A my wykroczymy poza tę definicję i podczas tegorocznej konferencji World...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2017

Człowiek wobec zmian na rynku pracy XXI wieku

Rynek pracy podlega tym samym zmiennym, którym podporządkowane są pozostałe wytwory działalności ogólnoludzkiej. XXI wiek przyniósł dość nieoczekiwany zwrot w kontekście zatrudnienia – dynamiczny rozwój form pracy, rosnące oczekiwania pracodawców...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2017

DOBRE PRAKTYKI W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

W obecnej rzeczywistości edukacyjno-wychowawczej rola psychologów i poradni psychologiczno-pedagogicznych jest niezmiernie ważna. Trafność i rzetelność diagnozy jest podstawą efektywności dalszych działań, dlatego od kilku lat środowisko stara się wypracować kanon dobrych...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2017

Dylematy demokracji

Chociaż demokratyczny system sprawowania rządów liczy sobie kilka wieków, ostatnie wydarzenia w Polsce i na świecie pokazują, jak szybko można obnażyć jego słabości. Wielu badaczy i publicystów wieszczy kryzys a...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2017

Przygody Umysłu

Zrozumienie procesów uczenia się wymaga współpracy naukowców reprezentujących różne dyscypliny i dziedziny nauki. Pozornie proste pytania o kluczowe mechanizmy, efektywność, motywacje i warunki uczenia się okazują się na tyle złożone...

Czytaj więcej

Konferencje 14-10-2017

Głodnemu film na myśli

Sztuka kulinarna i filmowa tworzą wyjątkowo zgrany duet. Wiedzą o tym filmowcy, którzy chętnie wykorzystują dramaturgiczny i metaforyczny potencjał jedzenia. Poprzez kulinaria snują fascynujące opowieści o człowieku i otaczającej go...

Czytaj więcej

Konferencje 13-10-2017

O kryzysie męskości z Philipem Zimbardo na Uniwersytecie SWPS

Podczas konferencji Mężczyzna 3.0. Syn – partner – rodzic, która odbędzie się 13 października w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS, światowej sławy psycholog wyjaśni, dlaczego bycie mężczyzną jest dziś takie trudne...

Czytaj więcej

Konferencje 29-09-2017

Dziennikarz, mediaworker czy influencer?

Wiele mówi się o kryzysie współczesnego dziennikarstwa. Za ten stan rzeczy odpowiada nie tylko zmiana w samej profesji, wymuszona tempem życia i nowoczesnymi technologiami, lecz również kryzys tożsamościowy wynikający z...

Czytaj więcej

Konferencje 18-09-2017

Discourses of Historical Education

The ultimate fall of grand universal narratives has brought back organic concepts of nations and ethnicities as dominant answers to crises (financial, demographic, military, populist, and migration). The decisive turn...

Czytaj więcej

Konferencje 08-09-2017

Prawo medyczne w obliczu zmian

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 24-08-2017

Ewcome – matematyka bez barier

Międzynarodowa konferencja East-West Conference on Mathematics Education 2017 będzie przebiegać pod hasłem „Przekraczamy bariery”. Wydarzenie, które odbędzie się 24-26 sierpnia 2017 r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie jest kierowane głównie...

Czytaj więcej

Konferencje 16-07-2017

From a Cross-Cultural Perspective: Conflict and Cooperation in Shaping the Future of Europe

Europe and its direct geopolitical neighborhood have become a stage for many dramatic events and processes that no one would have dared to predict some years ago. The wars in...

Czytaj więcej

Konferencje 30-06-2017

Przewlekłość postępowania sądowego – sprawozdanie

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 27-06-2017

Praworządność a społeczeństwo i gospodarka

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 23-06-2017

Przewlekłość postępowania sądowego

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 12-06-2017

Wirtualne podwórko: młodzi w sieci

Dla nastolatków dostęp do sieci jest czymś oczywistym i naturalnym, jak oddychanie. Co więcej, w dorosłość wchodzi pokolenie, które nie zna świata bez Internetu. Jakie społeczne i psychologiczne konsekwencje ma...

Czytaj więcej

Konferencje 09-06-2017

7th Annual International Conference on Comparative Law: Evolution of Law (?!)

We strongly believe that comparative law is one of the best tools to study changes in law. Some say legal change is ideally evolutionary, however, this is not what we...

Czytaj więcej

Konferencje 02-06-2017

EFEKTYWNA OCHRONA SĄDOWA - RZYMSKIE KORZENIE I INSTYTUCJE WSPÓŁCZESNE

Możliwość dochodzenia przez jednostkę ochrony jej praw przed sądem stanowi jedno z kluczowych osiągnięć cywilizacji europejskiej. Nic zatem dziwnego, że jedną z najważniejszych zasad prawa unijnego jest zasada efektywnej ochrony...

Czytaj więcej

Konferencje 02-06-2017

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja, podobnie jak ubiegłoroczna, ma charakter interdyscyplinarny. Program aktualnej konferencji zostanie wzbogacony o aspekt prawny, zwłaszcza o problematykę współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa, a...

Czytaj więcej

Konferencje 30-05-2017

Rola sądów powszechnych w obronie praw i wolności obywatelskich

Czy zapewnienie realizacji praw i wolności obywateli jest główną rolą sądów? Zapraszamy na konferencję naukową organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja odbędzie się 30 maja 2017...

Czytaj więcej

Konferencje 19-05-2017

5th Polish Law and Economics Conference

The phrase "law and economics" refers to the application of economic theory to the analysis of law. In this approach economic concepts are used to explain the effects of law...

Czytaj więcej

Konferencje 12-05-2017

Poznań Law & Psychology 2017

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Poznań Law & Psychology 2017” poświęconej zagadnieniom łączącym prawo i psychologię, takim jak psychologia sądowa czy...

Czytaj więcej

Konferencje 11-05-2017

Protest and Dissent in Translation and Culture

Though dissent and protest seem to be strongly linked with politics and with political actions, the range of their senses and uses is much broader and, as Amit Chaudhuri has...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 08-05-2017

Między Skandynawią a Polską – przekład dawniej i dziś

O przekładzie literackim i specjalistycznym, w ujęciu zarówno współczesnym, jak i historycznym będą rozmawiać uczestnicy międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2017 r. w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Wykłady oraz warsztaty będą...

Czytaj więcej

Konferencje 26-04-2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Związki psychologii i filmu mają już długą historię. Psychologia pozwala lepiej zrozumieć motywację i postawy bohaterów, zaś film jest doskonałym nośnikiem obrazującym skomplikowane zjawiska psychologiczne. Razem stanowią niezwykle skuteczne narzędzie...

Czytaj więcej

Konferencje 22-04-2017

Languages & Emotions – Języki i emocje, Katowice 2017

Jak porozumiewać się w więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania?...

Czytaj więcej

Konferencje 21-04-2017

The Fifth Edition of Polish Eyetracking Conference

We would like to wholeheartedly invite you to participate in Fifth Polish Eyetracking Conference, which will be held at the John Paul II Catholic University of Lublin, from April 21st...

Czytaj więcej

Konferencje 08-04-2017

Profil klienta Studenckich Poradni Prawnych

Przez dwa dni przedstawiciele i opiekunowie Studenckich Poradni Prawnych z całej Polski oraz z uczelni zagranicznych (Białorusi oraz Ukrainy) będą dyskutować o profilu klienta SPP w ujęciu nie tylko prawnym...

Czytaj więcej

Konferencje 07-04-2017

Filolog na rynku pracy

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunków filoloicznych? Jakie kompetencje osobiste i specjalistyczne potrzebne są w różnych obszarach zawodowych pracy filologa? Jakie są kluczowe elementy programów studiów fiolologicznych w perspektywie dobrego przygotowania...

Czytaj więcej

Konferencje 07-04-2017

Przebudzeni – nowe metody arteterapii i rehabilitacji psychologicznej

Rehabilitacja psychologiczna ma zastosowanie m.in. w pomocy osobom niepełnosprawnym bądź z różnych powodów wykluczonych społecznie. Wspiera ich w pokonywaniu trudności i powtórnym włączeniu się w życie społeczne. Podczas dwudniowej konferencji...

Czytaj więcej

Konferencje 24-03-2017

Eksport polskiej żywności – wyzwania i perspektywy

Jakie wyzwania stoją przed polskimi eksporterami żywności w najbliższych latach? W jakim kierunku powinna zmierzać ewolucja prawa, aby ułatwić rodzimym firmom wejście na rynki państw spoza Unii Europejskich? Na te...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2017

Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania

Tegoroczna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” odbędzie się pod hasłem: „Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania”. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnego...

Czytaj więcej

Konferencje 13-01-2017

Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych

Czy w państwie bezprawia jedynym czynnikiem ograniczającym zachowanie człowieka byłoby jego własne sumienie? Jaka jest praktyczna rola prawa w życiu każdego z nas? Czy czujemy, że służy nam jako obywatelom...

Czytaj więcej

Konferencje 12-01-2017

Międzynarodowe sympozjum „Development, society, education & youth”

Działania na rzecz rozwoju na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym, stymulowanie zmiany społecznej, wyzwania związane z napływem imigrantów, wsparcie młodych osób w edukacji i wchodzeniu na rynek pracy – to...

Czytaj więcej

Konferencje 03-12-2016

II POZNAŃSKA KONFERENCJA ACT

>Jak wygląda terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce? Na czym polega specyfika pracy z dziećmi przy wykorzystaniu technik ACT? Gdzie tkwi klucz skuteczności analizy funkcjonalnej? Jak ACT radzi sobie ze...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2016

Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych

W obliczu narastającego zagrożenia terrorystycznego coraz poważniejszym problemem jest kwestia pozyskiwania informacji przez organy ścigania i służby specjalne. Dylematem, który coraz częściej się pojawia jest to, jak daleko można ingerować...

Czytaj więcej

Konferencje 14-11-2016

Człowiek w sytuacji

Tytuł konferencji nawiązuje do jednego z podrozdziałów Profesora Tadeusza Tomaszewskiego w podręczniku „Psychologia” z roku 1975 (Warszawa: PWN). W tegorocznej edycji pragniemy zagadnienie „Człowiek w sytuacji” ująć nie tylko w świetle psychologii...

Czytaj więcej

Konferencje 08-11-2016

Obligatoryjna mediacja: najnowsze analizy i perspektywy rozwoju

Czy mediacje, których jedną z podstawowych zasad jest dobrowolność, mogą być obowiązkowe? Czy obowiązkowość korzystania z mediacji pozostaje w zgodzie z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem do sądu? W jaki sposób odbierany...

Czytaj więcej

Konferencje 08-11-2016

Prawne aspekty innowacji w biznesie

Współczesna gospodarka za kluczowe czynniki pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw uznaje innowacyjność oraz wiedzę. Innowacyjność, rozumiana jako celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana produktu, metod jego wytwarzania lub organizacji pracy, zastosowana w praktyce...

Czytaj więcej

Konferencje 21-10-2016

Międzynarodowe sympozjum Researching Young Lives

Wiedza o młodych dopiero wkraczających w dorosłość pozostaje rozczłonkowana i nieuporządkowana. Brakuje informacji o ich zachowaniach społecznych, doświadczeniach prywatnych i zawodowych, życiowych wyborach. Dlatego niezbędne jest obserwowanie młodych osób na...

Czytaj więcej

Konferencje 21-10-2016

Jak zostać mistrzowskim trenerem?

Kształtowanie mistrza sportu to trudny i długotrwały proces, który wymaga od każdego szkoleniowca dużego wachlarza kompetencji. Oprócz umiejętności nauczania, wiedzy i doświadczenia w sporcie, trenerom potrzebna jest rozległa wiedza z...

Czytaj więcej

Konferencje 17-10-2016

Mechanizmy krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny

Przemoc wobec dzieci, mimo podejmowanych środków o charakterze edukacyjnym i legislacyjnym, nadal jest bardzo poważnym problemem społecznym. Konferencja organizowana przez wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oraz Sąd...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 13-10-2016

VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu

„Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję!” pod tym hasłem odbędzie się VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu organizowane w ramach Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej. Czy z choroby...

Czytaj więcej

Konferencje 22-09-2016

Vladimir Nabokov and the fictions of memory

Almost 40 years after Nabokov's death his texts continue to function as literary Fabergé eggs in which scholars keep finding hidden surprises and previously overlooked details. As Nabokov wrote in...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 16-09-2016

XIII Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Zjazd Naukowy PSPS jest jedną z najlepszych konferencji psychologicznych w Polsce, która co roku przyciąga szerokie grono zarówno początkujących badaczy, jak i doświadczonych psychologów. Odbywające się już po raz 13...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 15-09-2016

Jak motywować uczniów?

„Motywator” to projekt interwencji edukacyjnej realizowany we współpracy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Projektów Biznesowych Uniwersytetu SWPS oraz Neurogry sp. z o.o. w stołecznych gimnazjach, w okresie od października 2015...

Czytaj więcej

Konferencje 13-09-2016

Immigration, Refugees, Diaspora and Difference

The question of changing shifts in in the cultural compositions of communities, populations and nations, through migration, refugee crises and diasporic identities and communities, is one of the greatest challenges...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 24-06-2016

Metody i techniki diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży

Konferencja jest podsumowaniem prawie dwuletniej pracy nad projektem dotyczącym diagnozy predyspozycji społecznych i potencjału zawodowego młodzieży. Międzynarodowy zespół projektowy, złożony głównie z praktyków, podzieli się doświadczeniami w pracy z młodzieżą...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WP 23-06-2016

Autyzm dziecięcy – zaburzenie interdyscyplinarne

Cykliczna formuła sympozjum odbywającego się co dwa lata ma na celu przedstawienie najnowszych doniesień nt. autyzmu. Interdyscyplinarny charakter spotkania, w którym specjaliści z różnych dyscyplin medycznych oraz nurtów terapii psychologicznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 20-06-2016

II Forum Psychoterapii Psychoz

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na rozmowie. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 17-06-2016

Estetyka jedzenia w perspektywie teorii i praktyki artystycznej

Podstawową funkcją jedzenia jest zaspokajanie naszych podstawowym potrzeb biologicznych. Rzadko kiedy postrzegamy pokarm w kategorii wyższych celów. Okazuje się jednak, że te cele istnieją, a nawet wokół sztuki kulinarnej mogą...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wydział Prawa 15-06-2016

Porównanie pomiędzy dawnym a dzisiejszym porządkiem prawnym

Pierwsze międzynarodowe seminarium polsko-niemieckie „Prawo rzymskie i prawo narodów, prawo polskie i niemieckie – porównanie pomiędzy dawnym a dzisiejszym porządkiem prawnym” odbędzie się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie 15 czerwca...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wydział Prawa 15-06-2016

6th Annual International Conference on Comparative Law

Większość koncepcji wspólnotowych zakłada nie tylko integrację społeczeństw pod względem gospodarczym, lecz także kultur. Integracja obejmuje również prawo, dlatego też podczas VI Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Prawa Porównawczego porozmawiamy o wspólnym...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 14-06-2016

U progu dorosłości – czyli nastolatek vs. rzeczywistość

Młodzież, która aktualnie wkracza w dorosłość, często musi zmierzyć się z problemami nieznanymi pokoleniu ich rodziców. Podejmowanie ważnych życiowo decyzji oraz związane z tym dylematy i trudności są przedmiotem konferencji...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 10-06-2016

Ciało, ciału, ciałem

Tematyka ciała i cielesności w XX i XXI wieku otrzymała niezwykle wysoki status ważności. Przez wieki pomijane lub sprowadzone do poziomu siedliska grzechu – dziś ciało wzbudza prawdziwą fascynację i...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 06-06-2016

Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą

Inicjacja zawodowa, perspektywy dla osób wchodzących dopiero na rynek pracy, łączenie pracy z edukacją – to tylko niektóre z zagadnień, które będą omawiane w czasie konferencji „Pokolenie młodych dorosłych łączących...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 03-06-2016

Comics in Culture/Culture in Comics

Celem konferencji jest zaprezentowanie szerokiego wachlarza perspektyw na  różne formy komiksu i jego roli w kulturze. Komiks, jako wyjątkowe połączenie literatury i sztuki wizualnej, którego spektrum rozciąga się od rozrywki...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 02-06-2016

Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka współpracy lekarskiej i psychologicznej w zakresie orzecznictwa, profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w zawodach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 31-05-2016

Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w sporcie

Tuż przed startem Euro 2016 we Francji zapraszamy na konferencję naukową, w czasie której będą omawiane zagadnienia związane z prawem, zarządzaniem i analityką w sporcie.   KONFERENCJA Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w...

Czytaj więcej

Konferencje 20-05-2016

I Poznańska Konferencja ACT

Na czym polega terapia akceptacji i zaangażowania? Czy jest skuteczna? Dlaczego nazywana jest „trzecią falą”? Skąd bierze się jej rosnąca popularność na świecie? Czy terapia ACT jest skutecznym narzędziem pracy...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Sopot 19-05-2016

II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

W dniach 19-20 maja 2016 r. w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS odbędzie się II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, organizowany przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz Polskie...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 18-05-2016

Representing Jewish History...

W maju 2016 roku odbędzie się trzecia konferencja poświęcona tematyce żydowskiej w kulturach europejskich i amerykańskich, tym razem dotycząca problematyki przedstawiania historii w kulturze popularnej, muzeach i przestrzeni publicznej: Representing...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 13-05-2016

I Forum Psychologii Zdrowia Społeczności

Jak kultura społeczności religijnej wpływa na funkcjonowanie uczniów w szkole i zaangażowanie w relacje rówieśnicze? Czego powinni być świadomi nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, którzy dbają o integrację uczniów z grup...

Czytaj więcej

Konferencje 13-05-2016

Prawo a roboty

Temat robotów i sztucznej inteligencji przestał być już wyłączną domeną literatury i kina. Podnoszony jest za to coraz częściej przez naukowców oraz etyków, budzi obawy również w środowisku prawniczym. Stał...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 12-05-2016

II Konferencja Psychologii Pozytywnej

Formalnie psychologia pozytywna ma już 15-letnią historię – licząc od 2000 roku, w którym czasopismo „American Psychologist” opublikowało numer poświęcony temu nowemu nurtowi w psychologii, proklamując niejako jego istnienie w...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WP 07-04-2016

Osobowość i temperament a psychoterapia

Zasadniczym celem sympozjum jest przyjrzenie się zagadnieniom związanym ze zmianami zachodzącymi pod wpływem psychoterapii z perspektywy wiedzy o temperamencie i mechanizmach osobowościowych badanych na gruncie psychologii podstawowej. KONFERENCJA NAUKOWA Osobowość i temperament...

Czytaj więcej

Konferencje 06-04-2016

Precarious Places

In Guy Standing's now well known comparison of precariat and proletariat, the former may well be called a class in the making rather than a fully formed and organized social...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Sopot 15-11-2015

Jakość życia w pracy i poza nią

Od wielu lat wzrasta zainteresowanie problematyką jakości życia. Trend ten zauważalny jest również w Polsce. Powstają nowe propozycje teoretyczne, rośnie liczba badań empirycznych poświęconych jakości życia, dobrostanowi oraz szczęściu człowieka...

Czytaj więcej