logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tytuł badaniaJednostka finansującaProwadzącyDyscypliny/PaneleWydział
Interwencja edukacyjna „Bliżej”Narodowe Centrum Badań i RozwojuWójcik MałgorzatapsychologiaInstytut Psychologii
Regulacja wewnętrzna, makro- i mikrośrodowiskowe predyktory nadwagi wśród dzieci: weryfikacja modelu ANGELO-R w badaniach diad dziecko-rodzicNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
E-COMPARED: European Comparative Effectiveness Research on Internet-based Depression TreatmentKomisja EuropejskaCieślak RomanpsychologiaInstytut Psychologii
Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszychNarodowe Centrum NaukiBrzezicka AnetapsychologiaInstytut Psychologii
Antropologia kłamstwa życia codziennegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoCantarero Katarzynanauki o kulturze i religiiInstytut Psychologii
MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starszeNarodowe Centrum Badań i RozwojuRetowski SylwiuszpsychologiaInstytut Psychologii
Między leczeniem a izolacją. Detencja psychiatryczna w narracjach internowanych pacjentów oraz w dokumentacji medycznejNarodowe Centrum NaukiGalasiński DariuszpsychologiaInstytut Psychologii
Zobaczyć znaczy uwierzyć. Sugestia i dezinformacja w przekazie wideoNarodowe Centrum NaukiMaj KonradpsychologiaInstytut Psychologii
Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznychNarodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki prawneInstytut Nauk Społecznych
Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznychNarodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Psychologiczne konsekwencje perspektywy sprawcy i biorcyNarodowe Centrum NaukiWojciszke BogdanpsychologiaInstytut Psychologii
Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowychNarodowe Centrum NaukiGruszczyński Włodzimierznauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Humanistycznych
Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890-1914Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoBiskupski Łukasznauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Humanistycznych
Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywneNarodowe Centrum NaukiZięba MariuszpsychologiaInstytut Psychologii
Udoskonalony pomiar i trening tendencyjności pamięciowejNarodowe Centrum NaukiPaulewicz BorysławpsychologiaInstytut Psychologii
Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywnościNarodowe Centrum NaukiZalewska AnnapsychologiaInstytut Psychologii
Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilneNarodowe Centrum Badań i RozwojuCieślak RomanpsychologiaInstytut Psychologii
INKLA promocja badań partycypacyjnychFundacja na rzecz Nauki PolskiejWójcik MałgorzatapsychologiaInstytut Psychologii
Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry wideoNarodowe Centrum NaukiBrzezicka AnetapsychologiaInstytut Psychologii
Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatycznaNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz Dorotanauki o kulturze i religiiInstytut Psychologii
I-TREND: Internet Tools for Research in Europe on New DrugsUnia EuropejskaSałustowicz Piotrnauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
I-TREND: Internet Tools for Research in Europe on New DrugsUnia EuropejskaSałustowicz PiotrpsychologiaInstytut Nauk Społecznych
Pamiętać, żeby pamiętać: treningi poznawcze pamięci prospektywnejNarodowe Centrum NaukiAlbiński RafałpsychologiaInstytut Psychologii
Rola ograniczeń poznawczych w przetwarzaniu informacji przed podjęciem decyzjiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWichary SzymonpsychologiaInstytut Psychologii
Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnegoNarodowe Centrum NaukiKabzińska Joannanauki prawneInstytut Psychologii
Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnegoNarodowe Centrum NaukiKabzińska JoannapsychologiaInstytut Psychologii
Wartości i normy kulturowe a pozytywne starzenie się - porównania polsko-niemieckiePolsko Niemiecka Fundacja na rzecz NaukiGruszczyńska EwapsychologiaInstytut Psychologii
Zachowania zdrowotne w cyklu życiaFundacja na rzecz Nauki PolskiejŁuszczyńska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Czy depresyjność warto obrócić w żart? Wpływ humoru na regulację emocji osób podatnych na depresjęNarodowe Centrum NaukiBraniecka AnnapsychologiaInstytut Psychologii
Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w PolsceNarodowe Centrum NaukiMarkowski Radosławnauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Sprawując władzę czy kontrolę? Krótko- i długoterminowe efekty kontroli osobistej i kontroli nad innymiNarodowe Centrum NaukiCisłak AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Przestrzeń rozumowania – znaczenie reprezentacji wizualnych i gestów w rozumowaniu dedukcyjnymNarodowe Centrum NaukiMackiewicz RobertpsychologiaInstytut Psychologii
Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cechMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoJaskółowska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawcówNarodowe Centrum NaukiStudzińska AnnapsychologiaInstytut Psychologii
Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruowanym i nieinstruowanym kłamaniuNarodowe Centrum NaukiSarzyńska JustynapsychologiaInstytut Psychologii
Angor animi: kultura lęku nowoczesnegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoczanowicz LeszekfilozofiaInstytut Nauk Społecznych
Angor animi: kultura lęku nowoczesnegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoczanowicz Leszeknauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Społecznych
Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta: ich psychologiczne źródła i konsekwencje na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomiiNarodowe Centrum NaukiZaleśkiewicz TomaszpsychologiaInstytut Psychologii
Platona koncepcja sprawiedliwości w perspektywie współczesnego ugruntowania prawa w godności człowiekaNarodowe Centrum NaukiPiechowiak Mareknauki prawneInstytut Prawa
Jak przyjęcie perspektywy sprawcy i biorcy wpływa na ocenę siebie i innychNarodowe Centrum NaukiBiałobrzeska OlgapsychologiaInstytut Psychologii
Zwiększanie samokontroli i racjonalności w zachowaniach konsumenckichBank Zachodni WBKBuczny JacekpsychologiaInstytut Psychologii
Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacjiNarodowe Centrum NaukiGąsiorowska AgatapsychologiaInstytut Psychologii
Model odnajdywania korzyści psychospołecznych i wzrostu osobistego w chorobie przewlekłejNarodowe Centrum NaukiKossakowska MarlenapsychologiaInstytut Psychologii
Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacjiNarodowe Centrum NaukiSobków AgatapsychologiaInstytut Psychologii
Heurystyka afektu czy poszukiwanie alternatywy dominującej: Możliwe przyczyny rozbieżności ocen laików, polityków i ekspertówNarodowe Centrum NaukiSokołowska JoannapsychologiaInstytut Psychologii
Historia RwandyNarodowe Centrum NaukiBachmann KlaushistoriaInstytut Nauk Społecznych
Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjneNarodowe Centrum NaukiKrejtz IzabelapsychologiaInstytut Psychologii
Samokontrola czynności sterowanych impulsamiNarodowe Centrum NaukiBuczny JacekpsychologiaInstytut Psychologii
Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich związkachNarodowe Centrum NaukiNiemyjska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w PolsceNarodowe Centrum NaukiKaim Agnieszkanauki socjologiczneInstytut Nauk Humanistycznych
Baza Filmów Emocjonalnych. Badanie neuronalnego podłoża cech temperamentalnych z zastosowaniem wystandaryzowanych dynamicznych bodźcówMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoSobczak PamelapsychologiaInstytut Psychologii
Narracyjna kontrola zachowaniaNarodowe Centrum NaukiTrzebiński JerzypsychologiaInstytut Psychologii
Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzykaNarodowe Centrum NaukiWichary SzymonpsychologiaInstytut Psychologii
Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjach. Zastosowanie ram interpretacyjnych i kontrastowego modelu podobieństwa w kształtowaniu wizerunku marki politycznej i gospodarczejNarodowe Centrum NaukiJabłońska MagdalenapsychologiaInstytut Psychologii
Wiedza polityczna w PolsceNarodowe Centrum NaukiCześnik Mikołajnauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczymNarodowe Centrum NaukiRulka Marcinnauki prawneInstytut Psychologii
Aktywność fizyczna i jakość życiaNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoIzdebski Hubertnauki prawneInstytut Prawa
Innowacje sprzyjające zdrowemu starzeniu się. Wykorzystanie metod psychologii poznawczej do trenowania zdolności intelektualnych seniorówFundacja na rzecz Nauki PolskiejWieczorek-Taraday AnnapsychologiaInstytut Psychologii
Wyznaczniki zmian stanów uwagi w procesie twórczymMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWrońska MartapsychologiaInstytut Psychologii
Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki i konsekwencje Narodowe Centrum NaukiCantarero KatarzynapsychologiaInstytut Psychologii
Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediówNarodowe Centrum NaukiGrabowska Izabelanauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
Wpływ poziomu kodowania na racjonalność decyzji finansowychNarodowe Centrum NaukiRudzińska-Wojciechowska JoannapsychologiaInstytut Psychologii
Rola zdolności numerycznych w procesie podejmowania ryzykownych decyzji: mechanizmy psychologiczne i neuronalneNarodowe Centrum NaukiTraczyk JakubpsychologiaInstytut Psychologii
Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizmNarodowe Centrum NaukiSzczepanik Joannanauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Humanistycznych
Perswazyjne skutki dwuznaczności przekazuNarodowe Centrum NaukiKoniak PawełpsychologiaInstytut Psychologii
Intencjonalizm lub funkcjonalizm – dynamika polityki eksterminacyjnej Niemieckiej Rzeszy wobec Herero Narodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzykaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoFuławka KamilpsychologiaInstytut Psychologii
Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demandas-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowegoNarodowe Centrum NaukiSmoktunowicz EwelinapsychologiaInstytut Psychologii
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i sprawach z zakresu władzy rodzicielskiejNarodowe Centrum NaukiRode DanutapsychologiaInstytut Psychologii
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i sprawach z zakresu władzy rodzicielskiejNarodowe Centrum NaukiRode Danutanauki prawneInstytut Psychologii
Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumaczaNarodowe Centrum NaukiPłońska DagmarapsychologiaInstytut Psychologii
Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczejNarodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczejNarodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki prawneInstytut Nauk Społecznych
Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądówNarodowe Centrum NaukiSędek GrzegorzpsychologiaInstytut Psychologii
Przyszłość jest niepewna: ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowychNarodowe Centrum NaukiBiałaszek WojciechpsychologiaInstytut Psychologii
Pojęcie normy w seksuologiiNarodowe Centrum NaukiGrunt-Mejer KatarzynapsychologiaInstytut Psychologii
Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania – Zasoby ZawodoweNarodowe Centrum NaukiBasińska BeatapsychologiaInstytut Psychologii
Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz przekształcenia pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjnąNarodowe Centrum NaukiRoczniewska MartapsychologiaInstytut Psychologii
Interpretacyjna analiza fenomenologiczna stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznychNarodowe Centrum NaukiPietkiewicz IgorpsychologiaInstytut Psychologii
Pieniądze i etyka. Konsekwencje zorientowania umysłu na wartości rynkowe wskutek kontaktu z pieniędzmi dla przestrzegania lub łamania standardów etycznychNarodowe Centrum NaukiZaleśkiewicz TomaszpsychologiaInstytut Psychologii
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas Martanauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas Martanauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Analiza dyskursu jako metoda badania reprezentacji myśli i prób samobójczych w narracjach pacjentów oraz w zapisach klinicznych w kartach chorobyNarodowe Centrum NaukiZiółkowska JustynapsychologiaInstytut Psychologii
Siła woli a podejmowanie decyzji: badanie przy użyciu rezonansu magnetycznegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoZajkowski WojciechpsychologiaInstytut Psychologii
Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 latNarodowe Centrum NaukiRodziewicz AgatapsychologiaInstytut Psychologii
Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywieniaNarodowe Centrum NaukiBrytek-Matera AnnapsychologiaInstytut Psychologii
Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad AliyahNarodowe Centrum NaukiBielewska Agnieszkanauki socjologiczneInstytut Psychologii
Wpływ mediów na postawy polityczneNarodowe Centrum NaukiWenzel Michałnauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużneNarodowe Centrum NaukiCzepczor-Bernat KamilapsychologiaInstytut Psychologii
Analiza jakościowa zjawisk i symptomów związanych z opętaniemNarodowe Centrum NaukiPietkiewicz IgorpsychologiaInstytut Psychologii
Med-Stres: internetowy program przeciwdziałania stresowi zawodowemu wśród personelu medycznegoNarodowe Centrum Badań i RozwojuSmoktunowicz EwelinapsychologiaInstytut Psychologii
Predykcyjna rola pozytywnych emocji mierzonych na poziomie jednostki i na poziomie zespołu w odniesieniu do przystosowania pracy przez pracownika: mediacyjna rola przekonań o własnej skutecznościNarodowe Centrum NaukiRogala AnnapsychologiaInstytut Psychologii
Polaryzacja i konsensus w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej - analiza głosowań parlamentarnychNarodowe Centrum NaukiKwiatkowska Agnieszkanauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Religijność i duchowość jako wyznaczniki dobrostanu hedonistycznego i eudajmonicznegoNarodowe Centrum NaukiPiotrowski JarosławpsychologiaInstytut Psychologii
Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieżyMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoSędek GrzegorzpsychologiaInstytut Psychologii
Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieżyMinisterstwo Edukacji NarodowejSędek GrzegorzpsychologiaInstytut Psychologii
Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuPaństwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuSzpaderski Adamekonomia i finanseInstytut Nauk Społecznych
Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuPaństwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuSzpaderski Adamnauki o zarządzaniu i jakościInstytut Nauk Społecznych
GEMTRA: Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach PolekNarodowe Centrum NaukiPustułka Paulanauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i LitwyNarodowe Centrum NaukiGrabowska Izabelanauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i LitwyNarodowe Centrum NaukiGrabowska Izabelanauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznegoNarodowe Centrum NaukiWojciszke BogdanpsychologiaInstytut Psychologii
Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowejNarodowe Centrum NaukiBrzezicka AnetapsychologiaInstytut Psychologii
Neuronalne mechanizmy problemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacjiNarodowe Centrum NaukiMichałowski JarosławpsychologiaInstytut Psychologii
Czy umiejętność radzenia sobie z emocjami oraz motywowanie przez nagrody mogą ochronić pierwszoklasistów przed rozwinięciem niekorzystnych sposobów funkcjonowania?Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMichałowski JarosławpsychologiaInstytut Psychologii
Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoGodzic Wiesławnauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
Trening funkcji wykonawczych jako moderator efektywności psychoterapii Gestalt w leczeniu osób depresyjnych; randomizowane badanie z grupą kontrolną prowadzone w warunkach naturalnychNarodowe Centrum NaukiWasielewski JarosławpsychologiaInstytut Psychologii
Dorobek niemieckiej i polskiej antropologii wobec RwandyPolsko Niemiecka Fundacja na rzecz NaukiBachmann KlaushistoriaInstytut Nauk Społecznych
Jakość decyzji z doświadczenia oraz rola struktury problemu decyzyjnego w zaangażowaniu w poszukiwanie informacjiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoLenda DominikpsychologiaInstytut Psychologii
Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowychNarodowe Centrum NaukiGolec de Zavala AgnieszkapsychologiaInstytut Psychologii
Zachowania kompensacyjne jako strategie neutralizowania negatywnych efektów niewypełniania planówNarodowe Centrum NaukiByrka KatarzynapsychologiaInstytut Psychologii
Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnejNarodowe Centrum NaukiFiliciak Mirosławnauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Humanistycznych
Determinanty zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej. Europejskie centrum wiedzy służące integracji i rozwojowi infrastruktury badawczejNarodowe Centrum Badań i RozwojuŁuszczyńska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Wpływ długotrwałego zażywania marihuany i tytoniu na funkcjonowanie poznawcze z uwzględnieniem korelatów psychofizjologicznychMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoBrzezicka AnetapsychologiaInstytut Psychologii
Badanie kodowania informacji w pamięci krótkotrwałej i wpływu aktywności sieci czołowo-ciemieniowej na pojemność pamięci u osób młodych i w podeszłym wieku w oparciu o zaawansowaną analizę czynności elektrycznej mózguNarodowe Centrum NaukiBrzezicka AnetapsychologiaInstytut Psychologii
Dążenie do autodefiniujących celów a poddawanie się i uleganie pokusomNarodowe Centrum NaukiByrka KatarzynapsychologiaInstytut Psychologii
Jak działa intuicja. Udział procesów poznawczych i afektywnych w intuicyjnych sądachNarodowe Centrum NaukiSweklej JoannapsychologiaInstytut Psychologii
Mimikra emocji w kontekście społecznym. Znaczenie mimicznego sprzężenia zwrotnego i naśladownictwa emocji negatywnych dla wydawania sądów społecznych i przebiegu interakcjiNarodowe Centrum NaukiOlszanowski MichałpsychologiaInstytut Psychologii
Pamięć celów: zachowanie zorientowane na cel w obliczu dystrakcjiNarodowe Centrum NaukiHanczakowski MaciejpsychologiaInstytut Psychologii
Poszukiwanie mediatorów i moderatorów wpływu postaw oraz nastrojów na oceny charakteru moralnegoNarodowe Centrum NaukiBocian KonradpsychologiaInstytut Psychologii
Strategie inwestorów giełdowych w okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunkturyNarodowe Centrum NaukiSokołowska JoannapsychologiaInstytut Psychologii
Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowychNarodowe Centrum NaukiMichałowski JarosławpsychologiaInstytut Psychologii
Strukturyzacja poznawcza i jej poznawczo-motywacyjne determinanty jako ramy wyjaśniające różnorodne zjawiska psychologiczneNarodowe Centrum NaukiDoliński DariuszpsychologiaInstytut Psychologii
Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora: trening poznawczy czy ćwiczenia fizyczneNarodowe Centrum NaukiBednarek HannapsychologiaInstytut Psychologii
Neuronalne korelaty poprawy funkcjonowania poznawczego u osób grających w gry komputerowe: rola mikrostruktury włókien istoty białej i aktywności mózguNarodowe Centrum NaukiKowalczyk NataliapsychologiaInstytut Psychologii
Trajektorie zmagania się z chorobą: wielopoziomowa analiza w diadzie chory-partnerNarodowe Centrum NaukiKroemeke AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspenskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykańskiNarodowe Centrum NaukiGodziszewska Ewasztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztukiInstytut Nauk Humanistycznych
Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspenskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykańskiNarodowe Centrum NaukiGodziszewska Ewanauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Humanistycznych
Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i ekologicznychNarodowe Centrum NaukiBrytek-Matera AnnapsychologiaInstytut Psychologii
DIASPOlitic: Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic BackslidingThe Research Council of NorwayStanley Benjaminnauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
DIASPOlitic: Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic BackslidingPeace Research Institute OsloStanley Benjaminnauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Władza somatyczna i mikrofizyka emancypacji: w kierunku kultury wyzwoleniaNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz Leszeknauki o polityce i administracjiInstytut Psychologii
Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN)Narodowe Centrum Badań i RozwojuŁuszczyńska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Milamind – NeurouważnośćMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWójcik KarolinapsychologiaUniwersytet SWPS
Milamind – NeurouważnośćMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoJarczewska-Gerc EwapsychologiaUniwersytet SWPS
Wpływ treningu funkcji poznawczych na podatność na złudzenia wzrokoweNarodowe Centrum NaukiBednarek HannapsychologiaInstytut Psychologii
Masowe wydarzenia sportu elektronicznego w Polsce i w HongkonguNarodowe Centrum NaukiFelczak Mateusznauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Humanistycznych
LAWtrain: An Innovative and Interactive Cross-border Training for LawyersKomisja EuropejskaAntolak-Szymanski Katarzynanauki prawneInstytut Prawa
Wpływ kontaktu z poezją na twórcze myślenie Narodowe Centrum NaukiOsowiecka MałgorzatapsychologiaInstytut Psychologii
Techniki wpływu społecznego a redukcja rozproszenia odpowiedzialności wobec zdarzeń kryzysowych w środowisku internetowymNarodowe Centrum NaukiKuś JakubpsychologiaInstytut Psychologii
Jak każdy z nas może radzić sobie ze złością? Rola różnic indywidualnych w efektywności funkcjonalnych strategii regulacji złościNarodowe Centrum NaukiKozłowska AgatapsychologiaInstytut Psychologii
Wysiłek jako koszt i inwestycja w hipotetycznych i rzeczywistych sytuacjach wyboruNarodowe Centrum NaukiMarcowski PrzemysławpsychologiaInstytut Psychologii
Zgoda jako zdarzenie prawa pracyNarodowe Centrum NaukiLewandowicz-Machnikowska Monikanauki prawneInstytut Prawa
Zmiana zachowań zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19Narodowe Centrum NaukiŁuszczyńska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Czy pewne wartości sprzyjają szczęściu? Systemy wartości, zaangażowanie w działanie i poczucie skuteczności a dobrostan hedonistyczny i eudajmonistycznyNarodowe Centrum NaukiBojanowska AgnieszkapsychologiaInstytut Psychologii
Wspieranie ludzi w starszym wieku w dokonywaniu bardziej optymalnych wyborów w złożonych zadaniach decyzyjnych dotyczących zakupów internetowychNarodowe Centrum NaukiSędek GrzegorzpsychologiaInstytut Psychologii
Psychospołeczne determinanty oraz konsekwencje zachwań siedzącychNarodowe Centrum NaukiBoberska MonikapsychologiaInstytut Psychologii
CICERONE: Creative Industries Cultural Economy Production NetworkKomisja EuropejskaIlczuk Dorotanauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Humanistycznych
CICERONE: Creative Industries Cultural Economy Production NetworkKomisja EuropejskaIlczuk Dorotasztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztukiInstytut Nauk Humanistycznych
MIMY: EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditionsUnia EuropejskaGrabowska Izabelanauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
Estetyka populizmu. Walka polityczna i doświadczenie estetyczne w Polsce po 1989 rokuNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz Leszeknauki o polityce i administracjiInstytut Psychologii
Estetyka populizmu. Walka polityczna i doświadczenie estetyczne w Polsce po 1989 rokuNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz Leszeknauki o kulturze i religiiInstytut Psychologii
CO-CREATE: Confronting Obesity: Co-creating policy with youthUnia EuropejskaŁuszczyńska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w PolsceNarodowe Centrum NaukiPopyk Anzhelasztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztukiInstytut Nauk Społecznych
Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w PolsceNarodowe Centrum NaukiPopyk Anzhelanauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej – data mining debat parlamentarnychNarodowe Centrum NaukiKwiatkowska Agnieszkanauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej – data mining debat parlamentarnychNarodowe Centrum NaukiKwiatkowska Agnieszkanauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
Wyobrażenia umysłowe i emocje a decyzje w warunkach ryzyka i niepewności. Wizualizowanie przyszłości jako narzędzie w podejmowaniu decyzjiNarodowe Centrum NaukiZaleśkiewicz TomaszpsychologiaInstytut Psychologii
Nadmierne kupowanie jako zachowanie pojawiające się w reakcji na nudę. Badania mechanizmu i warunków granicznych relacji między nudą i nadmiarowymi zachowaniami konsumenckimiNarodowe Centrum NaukiGąsiorowska AgatapsychologiaInstytut Psychologii
Potrzeba poznawczego domknięcia, samoocena oraz sprawczość i wspólnotowość a uczestnictwo w sieciach społecznychNarodowe Centrum NaukiGrowiec KatarzynapsychologiaInstytut Psychologii
Gov_LAB – program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnegoPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeźnik Grzegorznauki o polityce i administracjiUniwersytet SWPS
Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacjąNarodowe Centrum NaukiJaskułowski Krzysztofnauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacjąNarodowe Centrum NaukiJaskułowski Krzysztofnauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Społecznych
Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria „rozedrganych” tranzycjiNarodowe Centrum NaukiPustułka Paulanauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
Szacowanie liczebności artystów, twórców i wykonawców w PolsceNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaIlczuk Dorotanauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Humanistycznych
Szacowanie liczebności artystów, twórców i wykonawców w PolsceNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaIlczuk Dorotanauki socjologiczneInstytut Nauk Humanistycznych
Zaufanie do sztucznej inteligencjiNarodowe Centrum NaukiSamson KatarzynapsychologiaInstytut Psychologii
Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażonych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnychNarodowe Centrum NaukiGruszczyńska EwapsychologiaInstytut Psychologii
Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażonych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnychNarodowe Centrum NaukiGruszczyńska Ewanauki socjologiczneInstytut Psychologii
Miasta jako areny innowacji politycznych ukierunkowanych na wzmocnienie demokracji deliberatywnej i partycypacyjnejKomisja EuropejskaKoczanowicz Leszeknauki o polityce i administracjiUniwersytet SWPS
Miasta jako areny innowacji politycznych ukierunkowanych na wzmocnienie demokracji deliberatywnej i partycypacyjnejKomisja EuropejskaKoczanowicz Leszeknauki socjologiczneUniwersytet SWPS
Neuronalne korelaty dysfunkcji regulacji emocji u osób o wysokiej skłonności do prokrastynacjiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuMichałowski JarosławpsychologiaInstytut Psychologii
Chatbot jako zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia psychicznegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMichałowski JarosławjęzykoznawstwoInstytut Psychologii
Chatbot jako zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia psychicznegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMichałowski JarosławpsychologiaInstytut Psychologii
Chatbot jako zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia psychicznegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMichałowski JarosławinformatykaInstytut Psychologii
Chatbot jako zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia psychicznegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMichałowski JarosławjęzykoznawstwoUniwersytet SWPS
Chatbot jako zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia psychicznegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMichałowski JarosławpsychologiaUniwersytet SWPS
Chatbot jako zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia psychicznegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMichałowski JarosławinformatykaUniwersytet SWPS