logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Jacek Zakrzewski
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
czarny

dr 

Jacek Zakrzewski

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Bada psychologiczne mechanizmy regulujące zachowania w pracy i na rynku pracy. Zajmuje się tematyką motywacji i wypalenia zawodowego, psychologicznymi konsekwencjami sukcesu bądź porażki zawodowej. Analizuje zarówno czynniki warunkujące powodzenie w poszukiwaniu pracy, jak i te tkwiące u podstaw podejmowania przez pracodawców decyzji o zatrudnieniu.

Posiada wieloletnie doświadczenia na rynku doradztwa personalnego oraz w tworzeniu programów edukacyjnych dotyczących komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, negocjacji, polityki personalnej. Prowadził rekrutacje z wykorzystaniem assessment center dla renomowanych firm k

Kierował programami „Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe” oraz „TalentGame”, w ramach których opracowano narzędzia diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej przeznaczone dla doradców zawodowych, nauczycieli, rodziców oraz uczniów.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu problematyki rekrutacji i metod selekcji kadr.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • ???
  • ???
  • ???
  • ???
  • ???

Informacje prasowe