hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

prof. dr hab.

Jerzy Miziołek

wykładowca Uniwersytetu SWPS

Dla mediów

Profil naukowy

Historyk sztuki. Badacz sztuki europejskiej od późnego antyku po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem kultury artystycznej włoskiego renesansu i tradycji antyku w sztuce polskiej. Naukowo interesuje się literaturą, psychologią sztuki i astronomią.

Przewodniczący Rady Collegium Artium i dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor licznych książek oraz artykułów publikowanych w prestiżowych pismach zagranicznych m.in.: „Willa Laurentina. Arcydzieło epoki stanisławowskiej” (2007), „Mity, legendy, exempla. Włoskie malarstwo świeckie epoki Renesansu ze zbiorów Karola Lanckorońskiego” (2003) i „Secrets of the Past. Czartoryski-Potocki Palace. Home of the Ministry of Culture and National Heritage” (2014).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji wizualnej, sztuki włoskiej i zastosowań technologii cyfrowych w humanistyce.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Historia sztuki
  • Antyk
  • Renesans
  • Komunikacja wizualna
  • Technologie cyfrowe w humanistyce

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni