hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

prof. dr hab.

Stanisław Kowalik

Wykładowca w Katedrze Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji
Filia we Wrocławiu

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog.

Zajmuje się psychologią rehabilitacji, kulturą fizyczną osób niepełnosprawnych, stosowaną psychologią społeczną (sztuki, prawa, szkoły, jakości życia) oraz psychologią globalizacji. Naukowo interesuje się rehabilitacją osób ze stwardnieniem rozsianym oraz reformą systemu prawa w Polsce.

Od 1996 pracuje w Katedrze Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji poznańskiego AWF-u. Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej oraz Komitetu Psychologii PAN. Należy do komitetów redakcyjnych czasopism naukowych tj. „Czasopismo Psychologiczne”, „Przegląd Psychologiczny”, „Polskie Forum Psychologiczne”, „Postępy Rehabilitacji”, „Aquilla Sociale”, „Physical Movement”. Autor książki „Uśpione społeczeństwo. Szkice z psychologii globalizacji” (2015). Redagował publikacje poświęcone kulturze fizycznej osób z niepełnosprawnością. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rehabilitacji i psychologii sztuki.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia globalizacji
  • Psychologia ucznia i nauczyciela
  • Kultura fizyczna osób niepełnosprawnych
  • Rehabilitacja osób ze stwardnieniem rozsianymRehabilitacja osób ze stwardnieniem rozsianym

Informacje prasowe