hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO-Ewa-Koziol

dr

Ewa Kozioł-Chrzanowska

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Polszczyzna dla praktyków
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Filolog.

Zajmuje się badaniem współczesnego języka polskiego. Interesuje się wszystkimi obszarami polszczyzny, w których spotyka się to, co w języku zastane, z tym, co w nim nowe: modyfikacjami związków frazeologicznych i przysłów, związkami języka z kulturą popularną, wpływem nowych technologii na polszczyznę.

Redaktorka haseł w „Wielkim słowniku języka polskiego PAN”, współautorka ćwiczeń akademickich do kultury języka polskiego. Członkini Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego i warszawskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z polskiej ortografii, interpunkcji i leksyki oraz umiejętności posługiwania się tradycyjnymi i elektronicznymi źródłami informacji o poprawności językowej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Związki frazeologiczne i przysłowia
  • Ewolucja języka polskiego
  • Językowy autoportret Polaków
  • Polszczyzna a technologia
  • Komizm językowy
  • Słowniki współczesnego języka polskiego

Informacje prasowe