hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO MOścicka teske

dr

Anna Jawor

Wykładowca
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog, kulturoznawca.

Naukowo interesuje się problematyką wojny kultur związanej z różnicowaniem się stylów i norm życia w społeczeństwie ponowoczesnym, przemianami obyczajowości, zwłaszcza w kontekście rodziny i bliskich związków.

Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Instytutu Antropologii oraz Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Autorka i współautorka wielu publikacji, m.in.: „Paradoksy ponowoczesności. O starciach płci, religii, tożsamości, norm i kultur” (2013), „Wojna kultur. Czy ‘flaga tęczowa’ wypiera ‘biało-czerwoną’?” (2014) oraz „Polska transformacja seksualna” (2016).

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Wielokulturowość
  • Uczestnictwo w kulturze
  • Ponowoczesność
  • Przemiany w obszarze życia rodzinnego

Informacje prasowe