Nie
Tak
karolina dyduch-hazar

mgr

Karolina Dyduch-Hazar

doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog i wykładowca akademicki. Zajmuje się mechanizmami zachowań odwetowych oraz psychologią relacji międzygrupowych. Bada, jak przekonania o gratyfikacji z zemsty motywują ludzi do brania odwetu. Opracowała narzędzie mierzące takie przekonania. Analizuje, jak zemsta kształtuje relacje międzygrupowe. Dlaczego ludzie się mszczą, czy zemsta sprawia przyjemność i dlaczego członkowie jednej grupy są wrodzy wobec członków innej grupy.

Współprowadzi zajęcia z psychologii konfliktów międzygrupowych.

Należy do interdyscyplinarnego zespołu badawczego PrejudiceLab. Była wizytującą badaczką na Wydziale Psychologii Społecznej Goethe University we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Laureatka Fulbright Junior Research Award 2020/2021.

Publikacje dotyczące narcyzmu grupowego: Golec de Zavala, A., Dyduch-Hazar, K., Lantos, D. (2019). Collective narcissism: Political consequences of investing self-worth in the in-group's image. Political Psychology, 40(S1), 37-74; Dyduch-Hazar, K., Mrozinski, B., Golec de Zavala, A. (2019). Collective narcissism and in-group satisfaction predict opposite attitudes towards refugees via attribution of hostility. Frontiers in Psychology; Dyduch-Hazar, K., Mrozinski, B., Simão, C., Golec de Zavala, A. (2019). Collective narcissism and in-group satisfaction predict different reactions to the past transgressions of the in-group. Polish Psychological Bulletin, 50(4), 316-325.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Zemsta
  • Zachowania odwetowe
  • Psychologia relacji międzygrupowychPowiązane materiały na stronie uczelni