hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
bio-Izabella-Haertle

mgr

Izabella Haertlé

doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich
Wydział Psychologii w Warszawie
wykładowca

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, socjoterapeutka, trenerka. Doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Bada zjawiska przystosowania, nieprzystosowania, rezyliencji, rozwoju tożsamości i osobowości w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości. Specjalizuje się w problematyce zaburzeń psychicznych wśród młodzieży, w szczególności w podejściu narracyjnym w pracy z młodzieżą oraz w psychologii edukacyjnej, klinicznej i rozwojowej.

Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas staży klinicznych na oddziale psychiatrii w szpitalu uniwersyteckim CHU Trousseau (Tours, Francja), oraz w renomowanej klinice psychiatrii instytucjonalnej (la Chesnaie, Francja).

Na Uniwersytecie SWPS wykłada przedmioty, takie jak: kryzys emocjonalny: ocena stanu i wsparcie emocjonalne, ocena funkcjonowania bliskich związków oraz ocena trudności w uczeniu się.

Zawodowo pracuje z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

Problematyka zaburzeń psychicznych wśród młodzieży jest jej bliska zarówno od strony zawodowej, jak i naukowej. W ramach doktoratu opracowała m.in. metodę pracy z młodzieżą wspierającą prawidłowy rozwój tożsamości i osobowości, opartą na podejściu narracyjnym.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Zaburzenia psychiczne młodzieży
  • Psychologia edukacyjna
  • Socjoterapia
  • Psychologia rozwojowa
  • Psychologia kliniczna
  • Kryzys emocjonalny
  • Psychoedukacja
  • Podejście narracyjne

Informacje prasowe