hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

prof. dr hab.

Elżbieta Szeląg

Kierownik w Katedrze Neurorehabilitacji
Wydział Psychologii w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Specjalizuje się w neuropsychologii, neurologopedii i neurorehabilitacji.

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Empirycznych z Udziałem Ludzi jako Osób Badanych przy Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ponadto pełni funkcję kierownika Pracowni Neuropsychologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, jest członkiem Human Science Center (Ludwig-Maximillian University, Monachium), ekspertem European Commission w Brukseli do oceniania projektów badawczych, członkiem Management Council Międzynarodowego Programu COST TIMELY (6FP EU) oraz członkiem Rady Programowej Centrum Rezonansu Jądrowego (fMRI) przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Kierowniczka licznych projektów badawczych, w tym m.in. finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Innowacyjnego programu wspierającego terapię mowy oraz terapię innych zaburzeń funkcjonowania poznawczego” i finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pt. „Percepcja czasu a poziom inteligencji – w poszukiwaniu neuronalnych korelatów intelektu”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu neuropsychologii klinicznej, funkcjonowania mózgu w normie i patologii, neurorehabilitacji i neurologopedii.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Neurologopedia
  • Neuropsychologia
  • Słuch i mowa
  • Czas

Informacje prasowe