logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr Mikołaj Rogiński

 

Profil zawodowy

Analityk i doradca, jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół firm i projektów IT oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych w zarządzaniu