logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Witold Gotowski

dr Agnieszka Pilarska

 

Profil zawodowy

Doktor nauk o zdrowiu w dziedzinie psychologii, zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także pracą interwencyjną i psychoterapeutyczną