logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób aktywnych zawodowo w środowisku medialnym.

Kontakt

Katowice, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Digital Media

 • Rekrutacja trwa.
  STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE HYBRYDOWEJ (CZĘŚĆ ZAJĘĆ ONLINE, CZĘŚĆ OFFLINE).

O studiach

Kierunek dostępny także w Warszawie

Partnerzy kierunku

ras rgbmale

„Przeniesienie szeroko rozumianej działalności z obszaru dziennikarstwa i mediaworkingu do internetu jest już faktem. Tymczasem większość podmiotów na polskim rynku medialnym nie jest w stanie efektywnie dostosować się do tej zmiany. Dotyczy to zarówno instytucji (redakcji), ale także indywidualnych pracowników rynku mediów. Oferta studiów podyplomowych Digital Media jest adresowana do tych, którzy chcą zdobyć i rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie, by lepiej wykorzystywać możliwości, jakie daje digitalizacja, by utrzymać się i rozwijać na rynku medialnym.”

stasik maledr hab. Karina Stasiuk-Krajewska
Kierownik merytoryczny studiów

piotr legowski malePiotr Łęgowski
Head of Digital Media Campus Ringier Axel Springer Polska

Adresaci

Adresatami studiów są osoby aktywne zawodowo w środowisku medialnym, którzy w swojej codziennej pracy stają przed wyzwaniami związanymi z postępującą digitalizacją mediów. W tym zwłaszcza:

 • dziennikarze, redaktorzy, realizatorzy, prezenterzy, zarządzający mediami, brokerzy informacji, big data journalists, wydawcy serwisów informacyjnych, dyrektorzy programowi, producenci medialni,
 • osoby odpowiedzialne za budowanie wizerunku mediów i contentu – content managerowie, social media managerowie, brand managerowie, media plannerzy,
 • freelancerzy jak i przedstawiciele redakcji i innych instytucji medialnych, którzy w przyszłości będą dostosowywać te instytucje do zmian zachodzących na rynku mediów,
 • absolwenci studiów komunikacyjnych (głównie z obszaru dziennikarstwa, ale także reklamy, brandingu i PR), którzy, mając po studiach akademickich niedosyt nowoczesnych i przydatnych na rynku pracy kompetencji, chcą zdobyć aktualną wiedzę i praktyczne umiejętności związane z funkcjonowaniem w mediach zdigitalizowanych oraz wejść na rynek pracy.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w nowoczesnych, zdigitalizowanych mediach (dziennikarstwo on-line, mobile journalism, blogging, kontent management itp.)
Słuchacze uzyskają dostęp do najnowszej wiedzy z obszaru badań i analizy mediów, społecznych funkcji i roli mediów i dziennikarstwa, komunikacji interpersonalnej i brandingu. Absolwent studiów będzie przygotowany do samodzielnej pracy w mediach zdygitalizowanych, w obszarze szeroko rozumianego mediaworkingu.

Dlaczego warto

Wszystkie zajęcia warsztatowe w wymiarze ponad 140 godzin prowadzone są przez wybitnych praktyków i dziennikarzy na stałe współpracujących z Grupą Onet-RAS Polska.
Bliższe informacje na temat prowadzących zajęcia w zakładce „Kadra”.

Słuchacze zyskują wiedzę z obszaru społecznego funkcjonowania i wpływu mediów, podstawowych norm prawnych i etycznych regulujących działanie w obszarze digital media, najnowszych teorii komunikacji i mediów oraz metod badania rynku mediów.

Uzyskają praktyczne kompetencje z obszarów:

 • Specyficznych form i standardów dziennikarstwa internetowego
 • Prawa i etyki Internetu
 • Narzędzi badania Internetu
 • Realizacji materiałów video w Digital media
 • Kreowania i zarządzania contentem (także w Social Media)
 • Budowania marki dla i w Digital Media
 • Budowania marki własnej (personal branding)

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach.
 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów w blokach tematycznych.

Czas trwania

dwa semestry

Miejsce odbywania zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Program obejmuje 190 godzin zajęć dydaktycznych.

Analiza mediów i komunikacji

 • Etyka w Internecie – dylematy profesji medialnych w zdigitalizowanym świecie
 • Dyskursy mediów – jak media pokazują świat i co z tego wynika
 • Branding i marka w środowisku medialnym – wprowadzenie
 • Media i audiowizualność w kulturze współczesnej
 • Kulturowe konteksty social media
 • Kompetencje komunikacyjne w praktyce
 • Bezpieczeństwo w sieci

Kompetencje dziennikarskie w Digital Media

 • Prawo prasowe
 • Podstawy dziennikarstwa online
 • Zaawansowane formy dziennikarstwa online
 • Research i dziennikarstwo śledcze
 • Sztuka wywiadu
 • Wydawanie strony głównej

Badania Internetu

 • Podstawowe wskaźniki badania Internetu
 • SEO
 • Weryfikacja contentu

Obraz 

 • Komunikacja wizualna
 • Video – wprowadzenie
 • Data Journalism
 • Fotoedycja
 • Storytelling przez materiały video

Content Management

 • Social Media
 • Jak monetyzować kontent
 • Reklama natywna
 • Budowanie wizerunku w sieci (personal branding)

Branding

 • Platformy i media. Wpływ platform technologicznych na rynek medialny

Digital Media – wybrane kanały komunikacji

 • Youtube jako narzędzie komunikacji
 • Budowanie i monetyzacja serwisów tematycznych

Moduł do wyboru

Klub dyskusyjny/Projekt specjalnościowy

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 850 zł
2 raty 4000 zł
1 rata 7600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
soboty: 10.00-14.00
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.