Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Opis specjalności
Czego uczymy

Psychologia uzależnień zajmuje się rozpoznawaniem uzależnień od substancji oraz uzależnień behawioralnych, w tym od nowoczesnych technologii. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, którzy są uzależnieni lub znajdują się w grupach ryzyka. Uczą się także, jak wspierać ich rodziny. Nabywają umiejętności udzielania pomocy z wykorzystaniem metod opartych na dowodach naukowych, a także projektowania i realizowania oddziaływań profilaktycznych.

Specjalność psychologia uzależnień odpowiada na aktualne wyzwania społeczne – stale poszerzający się zakres uzależnień behawioralnych, niepokojące zjawiska społeczne związane z uzależnieniami, takie jak: przemoc, stygmatyzacja czy dyskryminacja osób uzależnionych oraz włączanie metod opartych na dowodach naukowych oraz nowoczesnych technologii w proces leczenia pacjentów.

Adresaci specjalności

Studia są dla ciebie, jeśli interesujesz się mechanizmami powstawania uzależnień oraz ich terapią. To dobry wybór dla osób, które chcą rozpoznawać zaburzenia związane z uzależnieniami od substancji i uzależnieniami behawioralnymi, a także udzielać profesjonalnego wsparcia osobom uzależnionym oraz zapobiegać uzależnieniom w różnych grupach wiekowych.

Wybór specjalności
Kiedy podejmujesz decyzję

Psychologia uzależnień to jedna z dwóch specjalności oferowanych na studiach II studia na kierunku psychologia. Specjalność wybierasz już na etapie rekrutacji i realizujesz od pierwszego semestru studiów.

Przyjmujemy kandydatów z największą liczbą punktów, w ramach określonego limitu miejsc na danej specjalności. Uruchomienie specjalności zależy od liczby osób zainteresowanych danym obszarem psychologii.

Sprawdź specjalność psychologia w biznesie i organizacjach

Atuty specjalności
Co nas wyróżnia

Wyjątkowy program kształcenia

Specjalność psychologia uzależnień oferuje nowoczesny program dostosowany do wymagań rynku pracy, uwzględniający m.in.: rozpoznawanie uzależnień behawioralnych, pracę z dziećmi ryzykownie korzystającymi z substancji psychoaktywnych i nowych technologii oraz nowatorskie podejście do profilaktyki uzależnień.

Wybitna kadra

Nasi wykładowcy to eksperci z różnych obszarów praktyki, w tym certyfikowani terapeuci uzależnień o wieloletnim doświadczeniu.

Współpraca z ekspertami w dziedzinie uzależnień

Program specjalności został opracowany we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obecnie Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom).

Perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Absolwenci specjalności psychologia uzależnień mogą znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w publicznych i prywatnych ośrodkach leczenia i rehabilitacji uzależnień. Po ukończeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia absolwenci mogą wykonywać zawód psychologa w ośrodkach udzielających pomocy psychologicznej, porad i wsparcia kryzysowego, np. szpitalach i klinikach zajmujących się diagnozą i leczeniem oraz rehabilitacją zaburzeń psychicznych, neurologicznych i somatycznych, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach małżeńskich i rodzinnych, stowarzyszeniach i fundacjach specjalizujących się we wsparciu zdrowia psychicznego.

W zależności od ukończonego kierunku na studiach pierwszego stopnia mogą pracować m.in. w szkołach i placówkach oświatowych w roli edukatorów i konsultantów, w korpusie służby cywilnej Policji jako członkowie zespołu interwencyjnego, w ośrodkach pomocy społecznej jako wsparcie dla rodzin z problemem uzależnienia czy w sądach rejonowych i okręgowych jako kuratorzy sądowi.

Przejdź do Biura Karier

Zespół
Z kim będziesz
współpracować

dr
Daniel Melerowicz
 
Będkowska-Korpała, Barbara
Etatowy
Nie
Specjalizacja
psycholog
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab., prof. UJ
Imię i nazwisko
Barbara Będkowska-Korpała
dr hab., prof. UJ Barbara Będkowska-Korpałaspecjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, trener; kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum oraz kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Chodkiewicz, Jan
Etatowy
Nie
Specjalizacja
psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab., prof. UŁ
Imię i nazwisko
Jan Chodkiewicz
dr hab., prof. UŁ Jan Chodkiewiczpsycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny; specjalizuje się w problematyce psychologii uzależnień i depresji u mężczyzn, a także w terapii poznawczo-behawioralnej
Kabzińska, Joanna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Joanna Kabzińska
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Doktor nauk prawnych o specjalności kryminalistyka i magister psychologii
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Obszar zainteresowania
psychokryminalistyka
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Joanna Kabzińskapsycholożka i prawniczka, specjalizuje się w psychologii zeznań świadków i psychologii podejmowania decyzji w postępowaniu sądowym
Łukowska, Katarzyna
Etatowy
Nie
Specjalizacja
psycholog
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Katarzyna Łukowska
mgr Katarzyna Łukowskapsycholog, zastępca dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej
Ochman, Damian
Etatowy
Nie
Specjalizacja
pedagog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Damian Ochman
mgr Damian Ochmanpedagog, psychoterapeuta; prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie uzależnień od substancji i behawioralnych, zaburzeń osobowości, kryzysów rozwojowych i rodziny, a także problemów wokół orientacji seksualnej
Przenzak, Anna
Etatowy
Nie
Specjalizacja
specjalistka i superwizorka psychoterapii uzależnień, specjalizuje się w motywowaniu do zmiany zachowań
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Przenzak
dr Anna Przenzakspecjalistka i superwizorka psychoterapii uzależnień, specjalizuje się w motywowaniu do zmiany zachowań
Rode, Danuta
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Danuta Rode
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog, wieloletnia biegła sądowa
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w\u00a0Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii S\u0105dowej"}}
Obszar zainteresowania
psychologia-kliniczna
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Instytut Psychologii
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Danuta Rodepsycholog kliniczny i sądowy, wieloletnia biegła sądowa z rekomendacją PTP, specjalizuje się w problematyce relacji w bliskich związkach oraz zaburzeń osobowości
Rowicka, Magdalena
Etatowy
Nie
Specjalizacja
psycholog, specjalizuje się w tematyce badań uzależnień (od substancji psychoaktywnych i od zachowania)
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Rowicka
dr Magdalena Rowickapsycholog, specjalizuje się w tematyce badań uzależnień (od substancji psychoaktywnych i od zachowania)
Stawiarska, Patrycja
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Patrycja Stawiarska
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-zdrowia
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Doskona\u0142o\u015bci i Innowacji w Dydaktyce","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr Patrycja Stawiarskapsycholog, specjalizuje się w psychologii klinicznej i zdrowia oraz psychologii jakości życia; zajmuje się problematyką funkcjonowania człowieka w sytuacji stresu, utraty zdrowa i doświadczania choroby oraz obszarem promocji zdrowia i prewencji zaburzeń
Zalewska-Łunkiewicz, Karolina
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Karolina Zalewska-Łunkiewicz
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii Klinicznej i Zdrowia"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Karolina Zalewska-Łunkiewiczspecjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta
Życińska, Jolanta
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Jolanta Życińska
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog zdrowia
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zdrowiem i Radzeniem Sobie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-zdrowia
Wydział
Array
Instytut
Centrum Badań nad Zdrowiem i Radzeniem Sobie
Funkcja w Instytucie
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jolanta Życińskapsycholog, kierownik Health Behavior Team w Health and Coping Research Group, dziekan Wydziału Psychologii w Katowicach

Sprawdź inne
studia II stopnia na kierunku psychologia

 1. Psychologia w biznesie i organizacjach

  Studenci dowiadują się, jak wspierać proces zarządzania ludźmi, budowania marki i wizerunku organizacji oraz relacji z klientami. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologii organizacji, ekonomicznej, marketingu, reklamy, zachowań konsumenckich i PR, zarządzania zasobami ludzkimi i psychopatologii pracy.
  Czytaj więcej 

Najlepsza psychologia
na Śląsku

Katowicki wydział jako jedyny wydział psychologii w województwie śląskim otrzymał kategorią A+ w ostatniej ocenie parametrycznej dokonywanej przez MEiN. Kategoria A oznacza bardzo dobrą ocenę potencjału naukowego, co wpływa również na jakość dydaktyki prowadzonej na wydziale.

Materiały
audio-wideo

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to najpopularniejszy w Polsce projekt popularyzujący merytoryczną wiedzę psychologiczną. Celem projektu jest ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej zarówno w obszarach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), jak i w sektorze biznesowym oraz nowoczesnych technologiach. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga www.psyche.swps.pl, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Zarządzania w serwisach YouTubeSpotify, LectonApple PodcastsEmpik Go.

Zobacz pozostałe wideo
 

Rekrutacja
krok po kroku

Pamiętaj, że możesz aplikować tylko na jeden kierunek.

Sprawdź, jak przebiega proces rekrutacji
 1. Wypełnij internetowy
  formularz rekrutacyjny
 2. Wgraj skan dokumentów
  i poczekaj na ich weryfikację
 3. Jeśli to konieczne, podejdź do egzaminu
  pisemnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej
 4. Zawrzyj umowę
  elektroniczną
 5. Dostarcz dokumenty
  do Biura Rekrutacji
 6. Sprawdź decyzję
  o przyjęciu na studia w formularzu rekrutacyjnym

Lista
rankingowa

Proces rekrutacji zależy od dotychczasowego wykształcenia kandydata. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, która powstaje na podstawie kierunku ukończonych studiów, oceny na dyplomie oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i/lub egzaminu pisemnego.

Przyjmujemy kandydatów z największą liczbą punktów, w ramach określonego limitu miejsc dla danej specjalności.

Mam dyplom
z psychologii

profil akademicki

Wstęp wolny

Ukończenie studiów z psychologii o profilu akademickim daje ci możliwość przyjęcia na nasze studia bez dodatkowych egzaminów kwalifikacyjnych.

Mam dyplom
z psychologii

profil praktyczny

lub inny kierunek
w dyscyplinie wiodącej psychologia

20 pkt

Dyplom

Za ukończenie studiów psychologicznych I stopnia o profilu praktycznym lub innego kierunku w dyscyplinie wiodącej psychologia dostajesz 20 pkt.

 

0–10 pkt

Ocena na dyplomie

Liczy się także ocena na dyplomie, która zostanie przeliczona na punkty:
5 i 6 – 10 pkt
4,5 – 7 pkt
4 – 5 pkt
3,5 – 3 pkt
3 – 0 pkt

 

0–70 pkt

Egzamin kwalifikacyjny

Podczas egzaminu pisemnego sprawdzamy twoją wiedzę i umiejętności psychologiczne na poziomie studiów I stopnia. Punktem wyjścia będzie przesłana wcześniej lista zagadnień i lektur z zakresu psychologii.

Egzamin w formie online odbędzie się w lipcu 2023 r. O dokładnym terminie poinformujemy cię z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Mam dyplom
z innego kierunku

 

0–10 pkt

Ocena na dyplomie

Liczy się także ocena na dyplomie, która zostanie przeliczona na punkty:
5 i 6 – 10 pkt
4,5 – 7 pkt
4 – 5 pkt
3,5 – 3 pkt
3 – 0 pkt

 

0–70 pkt

Egzamin kwalifikacyjny

Podczas egzaminu pisemnego sprawdzamy twoją wiedzę i umiejętności psychologiczne na poziomie studiów I stopnia. Punktem wyjścia będzie przesłana wcześniej lista zagadnień i lektur z zakresu psychologii.

Egzamin w formie online odbędzie się w lipcu 2023 r. O dokładnym terminie poinformujemy cię z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Opłaty
i stypendia

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że: kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Sprawdź, jak obniżyć czesne
 

Czesne za pierwszy rok

rok akademicki 2023/2024 wysokość raty
Zapłać w 10 ratach 1 385 PLN
Zapłać w 2 ratach 6 815 PLN
Zapłać całość 13 100 PLN

Zostańmy w kontakcie

Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

Umów konsultację on-line

Aby poznać szczegóły rekrutacji na interesujący Cię kierunek, umów spotkanie on-line z naszym konsultantem w dogodnym dla siebie terminie.

Zarezerwuj konsultację

 

Zadzwoń do nas

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

+ 48 22 103 26 30