hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Zarządzanie ludźmi przede wszystkim opiera się na umiejętnym odnajdywaniu i nieustannym wzmacnianiu ich kompetencji.

mgr Natalia Kacprzyk, absolwentka psychologii biznesu

Katowice, Wydział Zamiejscowy

Człowiek w biznesie
psychologia zarządzania, reklamy i marketingu

 • obszar na studiach psychologicznych
 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis obszaru

Program studiów w tym obszarze skupia się na psychologicznych aspektach skutecznego działania i roli psychologa w szeroko rozumianym biznesie, organizacjach sektora publicznego i pozarządowego. Studenci kształcą praktyczne umiejętności analizy sytuacji, projektowania narzędzi i działań mających na celu wsparcie instytucji oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz społeczności. Dowiadują się, co sprawia, że człowiek funkcjonuje efektywnie, jest zmotywowany i żyje w harmonii z sobą i innymi. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologii ekonomicznej, marketingu, reklamy, zachowań konsumenckich i PR, zarządzania zasobami ludzkimi i własnym potencjałem oraz stosowanej psychologii społecznej, w tym wpływu społecznego, perswazji i komunikacji międzykulturowej. Zobacz szczegóły »

Studia skierowane są do osób, które chcą zrozumieć, w jaki sposób ludzie funkcjonują w świecie pracy, pieniądza i konsumpcji. To dobry wybór zarówno dla absolwentów szkół średnich, jak i dla studentów kierunków społecznych, ekonomii, prawa czy zarządzania, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o aspekt psychologiczny.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w działach personalnych, agencjach pracy, firmach szkoleniowych i doradczych, agencjach PR i marketingowych, mediach, organizacjach sektora publicznego (urzędy, jednostki samorządowe) i pozarządowego (organizacje non-profit, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz społeczności lokalnych). Absolwenci zyskują też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy jako freelancerzy.

Atuty obszaru

Realizacja autorskich projektów

Zajęcia specjalnościowe nastawione są na rozwój praktycznych kompetencji. Studenci realizują własne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii marketingu i reklamy, dzięki czemu nie tylko rozwijają swoje umiejętności i kompetencje społeczne, lecz takżę zyskują doświadczenie cenione przez pracodawców, co zwiększa ich szanse na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Studenci uczą się od najlepszych specjalistów w zakresie human resources, ekspertów z agencji reklamowych, PR i działów marketingu, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz profesjonalnych trenerów i coachów.

Praktyczne zastosowanie psychologii

Studia pokazują praktyczne zastosowania psychologii w zakresie komunikacji w biznesie, mechanizmów zachodzących wewnątrz organizacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zespołem, rekrutacji, adaptacji i oceny pracowników oraz tworzenia ścieżek kariery.

Kadra

Psychologia w Katowicach

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dodatkowo kandydaci na studia dla magistrów i licencjatów (IOS) powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Katowicach

 • 32 750 60 84, 32 721 26 53
 • rekrutacja.katowice@swps.edu.pl
 • ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pokój 004
 • Czas pracy:
  poniedziałek, środa, piątek - 8.00 - 16.00
  wtorek, czwartek - 10.00 - 18.00
  sobota - 10.00 - 14.00 (od lipca do października)
  W dniu 2 maja Biuro Rekrutacji będzie zamknięte.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

85 1750 1312 1330 0000 0005 3039
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Drukuj