logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menedżerów i praktyków ZZL.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Zarządzanie zasobami ludzkimi
- studia online

 • Rekrutacja zakończona.
  Zajęcia będą prowadzone online.

O studiach

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Kinga Padzik

ZZLlogo3

 

 

 

2020/2021 to dla ZZL na Uniwersytecie SWPS ponownie czas zmian – głównie w podejściu do nauczania, ale nie tylko. Bloki programowe pozostają niezmienne, ponieważ to wciąż filary ZZL. Choć gdybyśmy mieli 3 semestry, to dodalibyśmy np. blok poświęcony możliwościom IT w ZZL, w tym sztucznej inteligencji. Więcej byłoby też mowy o charakterystyce potrzeb i wartości dzisiejszego społeczeństwa. Postęp TECH wprowadził ogromne zmiany światopoglądowe i kulturowe, które zdążyły już ukształtować >nowe jednostki społeczne<, a nie zdążyły jeszcze ukształtować >nowych jednostek organizacyjnych<. W efekcie większość dzisiejszych działań w ZZL nie pasuje [o zgrozo!] do dzisiejszych ludzi. To gruby paradoks, którego nie sposób przemilczeć w nauczaniu ZZL.
W ramach naszych studiów rozkładamy te akcenty na poszczególne tematy głównego programu, tak by proponowane rozwiązania praktyczne były już zaszczepione pierwiastkami nowych czasów. W tym celu wprowadzamy od tego roku akademickiego krótkie bloki filmowe ułatwiające holistyczne i interdyscyplinarne spojrzenie na świat, wiedzę i drugiego człowieka. ZZL to nie tylko fachowe know-how, czyli modele, metodologie, narzędzia i procedury. Co prawda są to ważne elementy układanki i od zawsze nasi Słuchacze je od nas otrzymują. Nimi także wypełnione są nasze publikacje widoczne z lewej strony. Jednak to za mało. Potrzebne jest jeszcze osadzenie praktyki na właściwym fundamencie. Czy można np. poprawnie oceniać innych, nie wiedząc, czym jest spostrzeganie? Jak dochodzi do stworzenia obrazu świata zewnętrznego, jak nadawana jest mu wartość i znaczenie? Nie można. Podobnie jak przy korzystaniu z mapy – trzeba wiedzieć, że „mapa, to nie terytorium”. W przeciwnym razie w rzeczywistości będzie się bardziej błądzić niż bez mapy.

„Drodzy Państwo,
osoby zainteresowane studiowaniem na kierunku ZZL USWPS on-line! Niezmiernie mi miło, że pomimo dynamicznych zmian, które niesie ze sobą czas pandemii, jesteście Państwo zainteresowani rozwojem swoich możliwości i poszerzaniem horyzontów. Jeszcze bardziej się cieszę, że szukacie tych pięknych wartości na naszym Uniwersytecie, i na moim kierunku ZZL. Piszę do Państwa, ponieważ zdecydowaliśmy się na studiowanie w formie w pełni zdalnej i chciałam Państwu uzasadnić wybór takiej organizacji zajęć oraz zapewnić, że wiąże się to w obecnej sytuacji tylko z korzyściami. Poniżej znajduje się link do mojego listu do Państwa. Zapraszam do zapoznani a się z jego treścią, a jeszcze bardziej zapraszam do studiowania z nami.
Kierunek ZZL na Uniwersytecie SWPS w tym roku on-line – list do zainteresowanych studiami.”
Kinga Padzik, kierownik merytoryczny kierunku.

Platforma e-learningowa są na niej wszystkie materiały z zajęć, w tym nagrania wykładów on-line.

EBSCO wszyscy uczestnicy studiów w Uniwersytecie SWPS mają dostęp do ogromnej elektronicznej biblioteki EBSCO.
Wejdź na naszą stronę, zapytaj o nas w sieci – na pewno zdobędziesz dobrą opinię.

 

Adresaci

studia adresowane są do menedżerów i praktyków ZZL, a także do przyszłych specjalistów działów personalnych. Zapraszamy również osoby zainteresowane takimi zagadnieniami jak: rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie kompetencjami, ocenianie i rozwój pracowników, zarządzanie szkoleniami, zarządzanie projektami, zarządzanie systemem wynagrodzeń oraz organizacja funkcji personalnej i aspekty z zakresu prawa pracy.

Cel

studia mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Zadanie to wymaga wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania motywacją, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań tych reguł. Od specjalisty i menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, umożliwiających pracę w zespole.

O studiach także pod: www.essey.com.pl/zzl.html

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z opisem webinarów HR, które zostały zrealizowane w okresie luty-czerwiec 2019 r. i które w skrócie odzwierciedlają treść i przekaz programu naszych studiów ZZL

Warunki zaliczenia

zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów. Oficjalne zakończenie studiów następuje we wrześniu.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2020/2021.

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 205 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów oraz warsztatów.
Zajęcia są podzielone na następujące bloki tematyczne:

 • Elementy zarządzania zmianą w organizacji – 5 h
 • Procedura opisywania stanowisk pracy – 15 h
 • Zarządzanie kompetencjami – ocena i rozwój pracowników – 70 h
 • Systemy wynagrodzeń – 25 h
 • Planowanie /strategia ZZL – 10 h
 • Nabór pracowników (rek. i sel. z zew. rynku pracy) – 25 h
 • Prawo pracy – 30 h
 • Funkcja personalna – 15 h
 • Współpraca z firmą doradczą w obszarze ZZL – 10 h

Szczegółowy program studiów (.pdf)

BIBLIOTEKA

Nieprawdopodobnie duża baza danych – książki, pisma, case’y. Jesteś studentem Uniwersytetu SWPS masz do tego bogactwa nieograniczony dostęp!

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2020-2021
10 rat 880 zł
2 raty 4225 zł
1 rata 8100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt


Kontakt:

 

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.