logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla liderów, którzy chcą konstruktywnie i pozytywnie wpływać na zespół, wzmacniać współprace, budować atmosferę zaufania i wzajemnego wsparcia. Szczególnie polecamy prezesom, członkom zarządów, dyrektorom, menedżerom.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Akademia Przywództwa Uniwersytetu SWPS
roczny kurs dla liderów

 • Rekrutacja zakończona

O kursie

"Kurs Akademia Przywództwa Uniwersytetu SWPS został zaprojektowany, by rozwijać umiejętności psychologiczne przywódcy. Zajęcia mają wymiar praktyczny. Uczestnicy aktywnie dbają o swój rozwój i wprowadzają zmiany. Zadbaliśmy, by program wspierał wszystko to, co jest ważne w roli lidera: umiejętne korzystanie z potencjału zespołu, rozbudzanie kreatywności, budowanie relacji. Dzięki tej inwestycji każdy uczestnik zdobędzie pełniejszą wiedzę o swoich wartościach, postawach, nawykach oraz sposobie reagowania na trudności. Program obejmuje też zajęcia, które rozbudzają energię do działania, tak istotną w pracy liderów. Jeśli chcesz zmiany i stawiasz na efektywność, satysfakcję z pracy oraz jakość relacji, to warto zainwestować swój czas. Serdecznie zapraszam!"

koterski Coachingdr Mikołaj Koterski
Kierownik merytoryczny kursu

Zobacz ulotkę kursu

Cele i główne zagadnienia

Zasadniczym celem programu jest rozwinięcie umiejętności przywódczych i wparcie uczestników w rozwijaniu własnego stylu współpracy oraz wprowadzeniu zmian w swojej postawie i sposobie działania. Składa się na to szereg celów, które będziemy starali się osiągnąć:

• Uzyskanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.
• Kształtowanie cierpliwości oraz determinacji w dążeniu do celu.
• Zarządzanie emocjami.
• Odkrywanie i wykorzystywanie swoich talentów.
• Budowanie autorytetu w zespole.
• Wzmocnienie charakteru i determinacji do działania.
• Odkrywanie pokładów kreatywności i nowej energii.
• Inspirowanie do zmian.

Warto też podkreślić, że jednym z celów kursu jest zachęcenie uczestników do zwiększenia codziennej aktywności fizycznej jako sposobu dbania o swoją witalność i energię, dlatego kurs zawiera godziny przeznaczone na treningi. Z tego powodu udział w Akademii Przywództwa to dobra propozycja dla osób, które chcą w swoje życie wprowadzić więcej aktywności fizycznej, ale także dla tych, którzy już tego rodzaju zmianę wprowadzili. Cześć z zajęć prowadzą osoby blisko związane ze sportem.

Adresaci

Zajęcia skierowane są szczególnie do tych osób, których skuteczność i efekty działania zależą od umiejętnej współpracy, pomagania, wspierania i budowania relacji. Głównymi adresatami kursu są prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy i koordynatorzy zespołów. Akademią Przywództwa mogą być również zainteresowani trenerzy, coachowie, liderzy społeczności lokalnych.

Czas trwania

Dwa semestry (140 godzin)

Organizacja nauki

Program trwa dwa semestry i obejmuje 7- 8 zjazdów. Kurs rozpoczyna się w październiku, a kończy w czerwcu 2019. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu w siedzibie WZ Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu. Zajęcia rozpoczynają się w wybrane piątki o 16.00 oraz w soboty i niedziele. Ostatni zjazd ma miejsce poza Poznaniem.

Warunki zaliczenia

 • Przedstawienie prezentacji o wprowadzaniu zmiany, której uczestnik dokonał w trakcie udziału w kursie.
 • Przygotowanie krótkiej prezentacji na podstawie biografii wybranego przywódcy/lidera, która będzie przedstawiała wnioski odnoszące się do przywództwa.
 • Przeprowadzenie wywiadu z liderem.

Uczestników obowiązuje minimum 80% obecność na zajęciach. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Akademii Przywództwa Uniwersytetu SWPS.

Program

Autorem programu i kierownikiem merytorycznym Akademii Przywództwa Uniwersytetu SWPS jest dr Mikołaj Koterski, który posiada doświadczenie w działaniach związanych z wprowadzaniem zmian organizacyjnych, rozwijaniem umiejętności i poprawą wyników. Na co dzień współpracuje z osobami z biznesu i sportowcami. Jest autorem programu i kierownikiem merytorycznym cieszących się dużym zainteresowaniem studiów podyplomowych Coaching z elementami psychologii realizowanych od kilku lat na wydziałach Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu.

8 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE PRZYWÓDZTWA
• Proponuje kompleksowe podejście do zagadnień związanym z przywództwem i współpracą.
• Rozwija zarówno umiejętności przywódcze jak i siłę mentalną.
• Inspiruje i skłania do refleksji.
• Pomaga poprawić skuteczność i wzmocnić pewność siebie.
• Promuje aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Pomaga lepiej dbać o życiową energię.
• Uczy pełnego korzystania ze swoich zasobów.
• Stawia wyzwania, które wzmacniają siłę charakteru.
• Rozwija kooperacyjny styl działania.

ZAJĘCIA

Program obejmuje w sumie 140 godzin, które odnoszą się do następujących zagadnień:

W kierunku świadomego przywództwa. Program osobistego rozwoju i zmiany (16h)
Spotkania w formie warsztatów, które przybliżają problematykę zmiany i osiągania celów. W ramach zajęć uczestnicy realizują projekt osobistej zmiany. Zajęcia szczególnie interesujące dla osób, które chcą wykorzystać czas studiowania do wprowadzenia zmiany w swoim sposobie działania i współpracy.

Nie jesteś sam. Lider w zespole (8h)
Zajęcia pomagają określić role w zespole. Spotkanie szczególnie interesujące dla tych, którym zależy na efektywnym funkcjonowaniu w zespole i pełnym korzystaniu z potencjału wszystkich jego członków. Zajęcia prowadzone w duchu sportowym z licznymi nawiązanymi do funkcjonowania drużyn sportowych.

Zmień perspektywę i zobacz więcej. O znaczeniu percepcji w życiu i przywództwie (6h)
Zajęcia zwracają uwagę na znaczenie, jakie dla efektywnego działania ma sposób postrzegania rzeczywistości i interpretowania sytuacji. Uczestnicy odkryją swój styl postrzegania. Wnioski z tego spotkania mogą spowodować, że łatwiejsze stanie się przyjmowanie różnych perspektyw w wyciąganiu wniosków z sytuacji i zdarzeń.

Sukces wymaga cierpliwości (6h)
Zajęcia sportowe przygotowujące do wyzwań, które czekają uczestników podczas ostatniego zjazdu w czerwcu 2019. Zajęcia zwracają uwagę na systematyczność i wytrwałość w dążeniu do celu. Odnoszą się do fizycznego przygotowania do wyzwań. Podkreślają, jak codzienna aktywność fizyczna wpływa na efektywność.

Mindfulness - uważność lidera. O sztuce koncentracji i dostrzegania tego, co ważne (14h)
Trening wzmacnia koncentracje na tym, co w danej chwili ważne, pomaga lepiej panować nad myślami i emocjami. Po tych zajęciach uczestnicy staną się bardziej świadomi swoich reakcji i nie dają się łatwo ponieść emocjom.

Włącz wyobraźnię. Zobacz nowe możliwości. Kreatywne przywództwo (14h)
Kreatywność i dostrzeganie nowych możliwości powoduje, że przywódcy docierają tam, gdzie innym nawet się nie marzy. Celem zajęć jest rozbudzenie kreatywności i zwrócenie uwagi na jej znaczenie w nowoczesnych organizacjach i nowoczesnym przywództwie.

Czy na pewno wszystko jest ważne? Jak rozwijać swoją efektywność. (14h)
Problematyka poruszana podczas tych zajęć dotyczy osobistej efektywności. Zajęcia w formie warsztatu. Spotkanie pomaga odpowiedzieć na pytanie, jak poprawić swoją efektywność poprzez świadome definiowanie i kontrolowanie swoich celów i zadań.

Wyjdź ze strefy komfortu. W pełni wyrażaj siebie.(14h)
Pokonywanie własnych ograniczeń i stawianie czoła wyzwaniom to niewątpliwie coś, co charakteryzuje liderów. Zajęcia warsztatowe, podczas które pozwalają zmierzyć się z trudnymi emocjami. Uczestnicy uczą się między innymi wyrażania emocji i nowych sposobów komunikacji.

Cnoty lidera. Odwaga. Siła. Wytrwałość. (14h)
Zajęcia, które zwracają uwagę na cechy liderów, które pomagają im osiągać cele, być autorytetem i zjednywać sobie ludzi. Niezapomniane zajęcia prowadzone w sali do sportów walki dają okazję do refleksji i sprawdzenia swojej siły, odwagi i wytrwałości.

Przywódca. Kim jest a kim bywa. (14h)
Zajęcia rozwijają świadomość ról w jakie przyjmujemy jako przewódcy. Uczestnicy rozważają swoje role w kontekście wartości i znaczenia dla efektywności działania. Aspekty motywacji. Uzależnienia od pracy Zajęcia rozwijają samoświadomości, skłaniają do refleksji, pozwalają lepiej poznać siebie.

Czarny szlak czyli 20 godzin piekła (20h)
To ostanie spotkanie, do którego uczestnicy przygotowują się przez kilka miesięcy. Miejsce spotkania jest tajemnicą. Uczestnicy zmierzą się z wieloma wyzwaniami zarówno indywidualnymi jak i zespołowymi. Będzie potrzebna odwaga, siła charakteru i wytrwałość.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Rekrutacja

NA KURS AKADEMIA PRZYWÓDZTWA NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za kurs (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej skierowanej na dotychczasowe doświadczenie z zakresu zarządzania oraz badającej motywację do nauki.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok kursu
rok akademicki 2018-2019
10 rat  630 zł
2 raty  3025 zł
1 rata  5800 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie nazwy: Akademia Przywództwa Uniwersytetu SWPS oraz imienia i nazwiska uczestnika

Koordynator kierunku

ignaciuke

Koordynator kierunku

Ewa Ignaciuk
tel. 61 27 11 255
e-mail: eignaciuk@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.