hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Absolwentów kierunków artystycznych i projektowych, właścicieli i pracowników marek wnętrzarskich i odzieżowych, którzy chcą się specjalizować w dziedzinie Visual Merchandising.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Visual Merchandising
(Kreowanie przestrzeni handlowej)

 • Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

O studiach

Studia School of Form

SoF kolor-01

DSC04334"Zapraszam na kolejną edycję studiów „Visual Merchandising (Kreowanie przestrzeni handlowej)" na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Kierunek ten jest współrealizowany przy współpracy we School of Form. Osoby, które na bieżąco monitorują rynek handlu detalicznego z pewności zauważyły bardzo szybki rozwój narzędzia sprzedażowego, jakim jest Visual Merchandising (VM) na polskim rynku. Jeżeli chcecie umieć tworzyć wyjątkową i zapadającą na długo w pamięci klienta koncepcję komunikacji wizualnej danej marki, firmy czy produktu w punkcie sprzedaży to te studia są właśnie dla Was."

Agnieszka Jankowiak-Kaczmarek
Kierownik merytoryczny studiów

Visual Merchandising - kreowanie przestrzeni handlowej - to jeden z najszybciej i najbardziej dynamicznie rozwijających się obecnie narzędzi marketingowych i znakomity środek komunikacji z klientami. To właśnie sposób prezentacji produktów oraz aranżacja przestrzeni sprzedażowej poprzez określony styl, poetykę i strategię pozycjonuje markę w określonym segmencie rynku i sprawia, że oferta dociera do założonej w strategii sprzedaży grupy klientów. Dlatego też oferujemy Państwu studia, po których ukończeniu będziecie umieli wykorzystywać swoje umiejętności plastyczne w celu prezentowania kolekcji i towarów zgodnie ze strategiami marek. Nauczycie się też odczytywać i rozumieć potrzeby klienta w miejscu sprzedaży w połączeniu z wiedzą na temat merchandisingu produktów w punkcie sprzedaży. Będziecie umieli wytyczać ścieżkę klienta, strefy oraz budować całościowy layout sklepu. Każdy ze słuchaczy będzie miał możliwość odbycia praktyk w IKEA.

Partnerzy kierunku:

TOP SECRET EX 2012vm partner

 

 

 ADRESACI STUDIÓW

Studia są adresowane do:

 • absolwentów kierunków artystycznych i projektowych, którzy chcą się specjalizować w dziedzinie Visual Merchandising, czyli prezentacji produktów w przestrzeniach handlowych, targowych, aranżacji wystaw, prezentacji marketingowych produktu, kreowaniu strategii wizualnej marek wnętrzarskich, odzieżowych, dekoratorskich i innych.
 • właścicieli i pracowników marek wnętrzarskich i odzieżowych, którzy pracują na co dzień z ekspozycją produktów, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat stylów i budowania scenariuszy estetycznych, psychologii klienta, a także strategii i zarządzania przestrzenią handlową.

Cel

Głównym celem studiów jest praktyczne oraz teoretyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia strategii i koncepcji prezentacji produktów w puncie sprzedaży. Studia mają zapoznawać uczestników z pojęciem stylu, trendu, kolekcji, sezonowości, pozycjonowania marki w stosunku do innych marek z tej samej branży. Ma także przygotować uczestników do rozumienia mechanizmów percepcji konsumentów związanych z produktem i sposobem jego prezentowania. Uczestnicy studiów poznają podstawy psychologii widzenia i percepcji, poznają historię stylów i związaną z nimi terminologię, nauczą się analizować trendy. Absolwenci studiów artystycznych nauczą się wykorzystywać swoje umiejętności w celu prezentowania kolekcji i towarów zgodnie ze strategiami marek w połączeniu z wiedzą na temat merchandisingu produktów w punkcie sprzedaży. Nauczą się też odczytywać i rozumieć potrzeby klienta w miejscu sprzedaży. Nauczą się wytyczać ścieżkę klienta, strefy oraz budować całościowy layout sklepu oraz poznają podstawy fotografii i stylizacji. Ważną częścią studiów będą zajęcia praktyczne odbywające się w sklepach, gdzie pod okiem doświadczonych praktyków słuchacze będą mogli odbywać ćwiczenia w realnej sytuacji.

Zasady przyjęcia na studia

Opis zadania praktycznego kwalifikującego na studia podyplomowe Visual Merchandising:

 • zadanie będzie polegało na przeanalizowaniu zadanego obrazu, a następnie stworzeniu moodboardu, w technice kolażu, który zobrazuje wynik tej analizy. Materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Uczelnia,
 • zadanie nie wymaga żadnych umiejętności rysunkowych, ani znajomości komputerowych. Trzeba umieć posługiwać się nożyczkami i klejem. Nie jest też konieczne żadne wcześniejsze przygotowanie, ani też nie trzeba tego w żaden sposób ćwiczyć,
 • celem tego bardzo prostego zadania jest ocena kompetencji wizualnych i analitycznych kandydatów.

Czas trwania

2 semestry

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny projektu zaliczeniowego przygotowywanego podczas studiów (projekt polega na wypracowaniu własnego standardu VM) oraz minimum 80% obecność na zajęciach. Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele (w wyjątkowych sytuacjach w piątek). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku School of Form, przy ul. Głogowskiej 18 oraz w siedzibie WZ Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Program

I. Projektowanie doświadczeń użytkownika (40h)
- część teoretyczno-warsztatowa

 • Psychologia konsumenta, zachowania konsumenckie
 • Badania efektywności Visual Merchandisingu
 • Podstawy merchandisingu

II. Budowanie świadomości marki poprzez Visual Merchandising (44h)
- część teoretyczno-warsztatowa

 • Visual Merchandising jako część strategii marki
 • Zachowanie konsumentów w świetle neuromarketingu
 • Strategie sprzedaży, a customer experience w punkcie sprzedaży
 • Systemy komunikacji w standardach Visual Merchandisingu
 • Design w przestrzeni handlowej

III. Kompetencje wizualne (84h)
- część warsztatowa

 • Analiza trendów. Źródła inspiracji
 • Style dekoracji wnętrz i ich zastosowanie w aranżacji przestrzeni handlowej
 • Światło, kolor, przestrzeń, kompozycja
 • Przestrzenne scenariusze komunikowania się marek - brief projektowy
 • Kreacja przestrzeni – stylizacja i fotografia

IV. Umiejętność pracy w zespołach kreatywnych (28h)
-zajęcia teoretyczno-warsztatowe

 • Kolor—moodboard
 • DESIGN THINKING - skutecznym narzędziem tworzenia nowych rozwiązań VM

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł
 • CV
 • listu motywacyjnego – określające powód i oczekiwania słuchacza związane z wyborem studiów Visual Merchandising

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Poznaniu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 680 zł
2 raty 3275 zł
1 rata 6300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni. Zapisz się do 30 czerwca 2017 roku - otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

galinska.ok

Koordynator kierunku

Anna Galińska
tel. 61 27 11 252
e-mail: agalinska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj