logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Lekarze i lekarze dentyści prowadzący działalność - gabinety, przychodnie, centra medyczne oraz menedżerowie i koordynatorzy pracujący w medycynie.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Zarządzanie i prawo w medycynie
- Medical Maestro Academy

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

„Doskonałość buduje się latami albo dzięki wiedzy przekazanej wprost w błyskotliwy i ultrapraktyczny sposób. Nazwa studiów mówi najwięcej: Zarządzanie i Prawo - Medical Maestro Academy. Czułość i kompetencja w doborze przedmiotów oraz wykładowców i praktyków, zapewnia wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze Prawo i Zarządzanie”.

Magdalena szumskadr n. ekon. Magdalena Szumska
kierownik merytoryczny w dziedzinie Ekonomia (Zarządzanie, Marketing)

"Lekarze w swojej działalności zawodowej ciągle stykają się z problemami prawnymi w zakresie organizacji i odpowiedzialności. Znacznie lepiej jest wiedzieć, jak te problemy rozwiązywać zawczasu, a nie dopiero wtedy gdy się pojawią. Wówczas, nawet gdy nie jest za późno, rozwiązanie bywa znacznie kosztowniejsze".

Biogramy.BIO Teresa Gardockansp 610prof. dr hab. Teresa Gardocka
kierownik merytoryczny w dziedzinie Prawo

„Dobrane zajęcia są bardzo dobre, bo pokazują, jak się chronić przed pacjentem. Pacjent ma pazury i trzeba umieć go obłaskawić. Tego wymaga współczesna rzeczywistość mniejszych i średnich jednostek medycznych”.

Kordel Krzysztofdr n. med. Krzysztof Kordel
kierownik merytoryczny w dziedzinie Prawo Praktyki Medycznej

Partner kierunku

medical maestro logo

Adresaci

Lekarze i lekarze dentyści prowadzący działalność - gabinety, przychodnie, centra medyczne oraz menedżerowie i koordynatorzy pracujący w medycynie min. 6 miesięcy (poza dużymi jednostkami medycznymi).

Cel

Studia Podyplomowe "Zarządzanie i prawo w medycynie - Medical Maestro Academy" są zbudowane w oparciu o unikalny program dedykowany lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym centra medyczne, gabinety, przychodnie i kliniki, a także menedżerom w nich pracującym. Całość zagadnień została ułożona przez praktyków zarządzania i marketingu oraz wybitnych specjalistów prawa, wyłącznie dla małych i średnich podmiotów medycznych, w oparciu o doskonałe standardy pracy w tym trudnym biznesie. Liczne uwarunkowania prawne, problematyka trudnego, roszczeniowego pacjenta, konieczność istnienia i utrzymania się na konkurencyjnym rynku sprawiają, że program Studiów staje się nie tylko unikatem w swojej konstrukcji merytorycznej, ale przede wszystkim jest ogromną praktyczną i realną pomocą dla każdego zarządzającego-lekarza i menedżera.
Medycyna jest wymagająca, podobnie jak ekonomia z prawem i psychologią. Tę ekonomiczną działalność medyczną wspiera w wielkiej mierze prawo i psychologia, doskonale wpasowując się w oczekiwania współczesnych lekarzy prowadzących swoje gabinety i centra medyczne. Ekonomia jest nauką niezwykle pojemną, stąd podczas Studiów przekażemy Słuchaczom wyselekcjonowaną, choć obszerną wiedzę i umiejętności zarządcze, marketingowe, finansowe. Prawo jest regulatorem całej ekonomii i medycyny, dlatego doskonali prawnicy wesprą lekarzy i menedżerów - Słuchaczy swoją praktyczną wiedzą, tak bardzo potrzebną w codziennej pracy w medycynie. Profil Słuchacza naszych Studiów jest więc interdyscyplinarny, dokładnie tak jak interdyscyplinarne są obecne wymagania rynkowe.

Dlaczego warto?

 • Zajęcia dydaktyczne są realizowane w formie wykładów i warsztatów, treningów oraz ćwiczeń prowadzonych przez najwyższej klasy specjalistów, profesorów i doktorów, uznanych i niekwestionowanych autorytetów-praktyków prawa, zarządzania, ekonomii, psychologii i marketingu.
 • Wszystkie zajęcia odbywają się w formie interaktywnej, prowadzący przekazują wiedzę, przeplatając ją praktycznymi ćwiczeniami, obrazami zastosowań oraz odpowiedziami na stawiane przez Uczestników pytania.
 • Mała grupa słuchaczy daje duży komfort i możliwość indywidualizowania odpowiedzi na pytania Słuchaczy.
 • Wszyscy prowadzący są doskonałymi praktykami z szerokimi umiejętnościami w przekazywaniu łatwo przyswajalnej, choć szerokiej wiedzy i rozwijania umiejętności w kontekście potrzeb współczesnych mniejszych i średnich ośrodków medycznych i stomatologicznych w zakresie zarządzania i prawa.

Czas trwania

Dwa semestry.
12 zjazdów z zajęciami (piątki i soboty).

Liczba miejsc

Ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Warunki zaliczenia

Zaliczenie odbywa się na podstawie testu zawierającego pytania otwarte, półotwarte, zamknięte, w tym studium przypadków. Test jest realizowany w wymiarze kilku godzin, na ostatnim 12. zjeździe (czerwiec 2019 r. ).
Warunkiem zaliczenia jest minimum 80% obecności na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z tekstu, zarówno z odpowiedzi na pytania zamknięte, jak i z zadań problemowych.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane Ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Współautor programu

medical maestro logo

Studia Podyplomowe "Zarządzanie i Prawo Medical Maestro Academy" trwają 8 miesięcy (2 semestry). Zajęcia są realizowane podczas 12 zjazdów piątkowo-sobotnich. Program obejmuje łącznie 182 godziny zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów i warsztatów, treningów oraz ćwiczeń prowadzonych przez najwyższej klasy specjalistów i profesorów i doktorów, uznanych i niekwestionowanych autorytetów-praktyków Prawa, Zarządzania, Ekonomii, Psychologii i Marketingu.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019.

Każdy z prowadzących poprowadzi blok z tematu mieszczącego się w zakresie: 

Ekonomia, Marketing, Zarządzanie i Psychologia (67% godzin wszystkich zajęć):

 • Marketing - etyczny, skuteczny i nowoczesny dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz kierowników ośrodków zdrowia;
 • Programowanie przewagi konkurencyjnej;
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Kapitałem Ludzkim;
 • Budowanie strategii - zarządzanie strategiczne;
 • Konflikty w organizacjach medycznych oraz sztuka prowadzenia sporów;
 • Komunikacja i negocjacje; asertywność w relacjach z pacjentami i pracownikami zespołów medycznych i niemedycznych;
 • Przywództwo dla menedżerów i lekarzy;
 • Ekonomia - finanse w mniejszej praktyce medycznej i stomatologicznej;
 • Multifunkcyjny menedżer - organizacja pracy i ścieżka pacjenta;
 • Etykieta lekarsko-menedżerska. Wystąpienia w mediach publicznych;
 • Zarządzanie przedsięwzięciami.

Prawo w praktyce medycznej (31% godzin wszystkich zajęć):

 • Odpowiedzialność cywilna lekarzy;
 • Dokumentacja w pracy z pacjentem;
 • Formy prowadzonej działalności w medycynie i stomatologii;
 • Formy współpracy z lekarzami i innymi współpracownikami medycznymi;
 • Procesy przeciwko lekarzom i gabinetom, błąd medyczny, odpowiedzialność zawodowa;
 • Prokuratorskie aspekty w pracy medycznej;
 • Tajemnica lekarska;
 • Ochrona danych - RODO, GIODO;
 • Problematyka ubezpieczeń.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł
 • potwierdzenie minimum sześciomiesięcznego zatrudnienia dla menadżerów i koordynatorów pracujących w medycynie

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 910 zł
2 raty 4425 zł
1 rata 8600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 47 1750 1312 1330 0000 0005 3044 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

a pers

Koordynator kierunku

Alicja Pers
tel. 61 27 11 252
e-mail: apers@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.