logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Oferta kierowana jest do absolwentów różnych kierunków między innymi: psychologii, socjologii, filozofii, informatyki, projektowania graficznego, zarządzania.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

User Experience
Psychologia Projektowania

 • Rekrutacja zakończona.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

prezentacja ux psychologia page 005

"Dziedzina, którą kiedyś nazywaliśmy »użytecznością«, a później »projektowaniem doświadczeń użytkowników«, dziś jest już branżą z całym spektrum specjalności: od badania potrzeb, przez projektowanie interfejsów i interakcji, po tworzenie i zarządzanie cyfrowymi produktami i usługami.
Nasze studia oddają tę wielowymiarowość — uczą widzenia rzeczy w kontekście i dają szeroką perspektywę, uwzględniającą zarówno konteksty biznesowe,organizacyjne i technologiczne, jak i zasady rządzące ludzkim umysłem.
Mody i trendy pojawiają się i przemijają, ale esencja pozostaje niezmienna: zrozumieć człowieka, dla którego tworzymy produkt, i dać mu to, czego naprawdę potrzebuje. Dlatego osią studiów jest triada problem → projekt → produkt, połączona z psychologią — daje to naszym absolwentom wiedzę, narzędzia i metody pozwalające rozwiązywać skomplikowane problemy na każdym z etapów pracy projektanta i w każdym z jej wymiarów."

Kordian USERKordian Klecha
Kierownik merytoryczny kierunku

“User Experience. Psychologia projektowania” to studia podyplomowe kompleksowo przygotowujące do projektowania cyfrowych produktów i usług bazujących na realnych potrzebach użytkowników i klientów. Kierunek istnieje od 2014 roku i wykształcił dotąd ponad setkę specjalistów. Kadra wykładowa to praktycy z doświadczeniem zdobywanym w różnorodnych środowiskach: od startupów, przez agencje, instytucje publiczne i fundusze inwestycyjne, po liderów polskiego rynku i korporacje o zasięgu globalnym. Są wśród nich zarówno pionierzy polskiej branży UX, którzy doświadczenie zdobywali w dziesiątkach projektów, jak i niedawni absolwenci kierunku, którzy dynamiczną karierę zawodową rozwijali na dojrzałym już rynku.

Adresaci (profil kandydata)

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, posiadających tytuł magistra, licencjata bądź inżyniera.
Ważniejsze od profilu wykształcenia są predyspozycje osobowościowe: otwartość, uważność, umiejętność empatyzowania, analityczne myślenie połączone z umiejętnością syntetyzowania wniosków — oraz dojrzałość, rozumiana jako zdolność przedkładania dobra zespołu i projektu nad własne ego.
Znaczącą grupę słuchaczy tradycyjnie stanowią osoby zawodowo zajmujące się projektowaniem graficznym, marketingiem lub zarządzaniem, wielu jest psychologów i socjologów, zdarzają się informatycy i absolwenci filozofii. Niektórzy słuchacze planują rozpoczęcie kariery zawodowej w branży UX, inni traktują studia jako okazję zdobycia wartościowej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy wykonywanej dotychczas.

Profil absolwenta 

Absolwent studiów “User Experience. Psychologia projektowania” jest przygotowany do odnalezienia się we wszystkich związanych z badaniami i projektowaniem wrażeń użytkowników produktów i usług rolach — takich, jak UX researcher, UX designer, product designer, service designer czy product owner. Praktyczną znajomość szeregu narzędzi, technik i metod związanych z projektowaniem zorientowanym na użytkownika łączy z wiedzą i umiejętnościami z zakresu psychologii, kreatywności, pracy w zespole i skutecznej komunikacji. Dysponuje świadomością całego procesu projektowego: od definiowania problemów, przez pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł i iteracyjne projektowanie dobrych rozwiązań, po cykl życia gotowego produktu. Rozumie różne konteksty związane z wytwarzaniem cyfrowych produktów i usług: biznesowy, marketingowy, organizacyjny, technologiczny, psychologiczny. W swojej pracy zorientowany jest na właściwy cel i to do niego dobiera odpowiednie środki.

Organizacja

Studia trwają przez dwa semestry. Łączna liczba ponad 210 godzin dydaktycznych podzielona jest na 14 zjazdów weekendowych (zwykle dwa w miesiącu), w trakcie każdego realizowane są 4 bloki zajęciowe, w zdecydowanej większości o charakterze warsztatowym. Jeden blok trwa 4h lekcyjne, zajęcia odbywają się więc zwykle w godzinach 09:00-16:15 w budynku Uniwersytetu SWPS w Sopocie przy ul. Polnej 16/20.
Integralnym elementem studiów jest realizacja projektu dyplomowego. Odbywa się ona pomiędzy listopadem a kwietniem, zwykle w grupach 2-5 osobowych. Zwieńczeniem jest publiczna obrona projektu w formie prezentacji procesu — prezentacja ta staje się jednocześnie ważnym elementem portfolio początkującego projektanta.

Dostępne materiały

Nasi słuchacze otrzymują licencję edukacyjną Axure oraz dostęp do biblioteki gromadzącej kilkanaście najważniejszych tytułów (w większości w języku angielskim) wprowadzających do różnych aspektów dziedziny.

Dlaczego warto

 • zespół prowadzących to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym zarówno w dużych firmach, jak i własnych projektach — w inspirujący sposób przekazują więc dobrze sprawdzoną wiedzę;
 • projekty dyplomowe realizowane są zwykle dla znanych marek; formułą jest mentoring, a jednym z celów - stworzenie mocnej podstawy do rozwoju portfolio absolwenta;
 • wieloaspektowe spojrzenie na tematykę użyteczności: poza wiedzą i umiejętnościami z zakresu projektowania, słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii poznawczej, psychologii społecznej, psychologii twórczości, marketingu i metodologii badań user experience;
 • studenci mają możliwość nawiązania ścisłego kontaktu ze środowiskiem specjalistów user experience i wymiany poglądów z ekspertami w tej dziedzinie.

Liczba miejsc

24

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Warunki ukończenia studiów to frekwencja na zajęciach przekraczająca 80% oraz aktywne uczestniczenie w realizacji projektu dyplomowego.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedlickiej)

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Programową osią studiów jest triada problem → projekt → produkt, połączona z psychologią. Dzięki temu nasi absolwenci dysponują wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi rozwiązywać problemy na każdym z etapów pracy projektanta i w każdym z jej wymiarów.

Problem

ponad 30h bloku to zagadnienia związane z wieloaspektowym definiowaniem problemu, który zamierzamy rozwiązać w procesie projektowym. Słuchacze zdobywają umiejętności pozwalające na tworzenie dobrego briefu ujmującego trafnie istotę problemu i jego kontekst, w szczególności: cele biznesowe. Umiejętności planowania i realizacji badań z udziałem użytkowników i analizowania statystyk użycia pozwalają na tworzenie dobrych protoperson, które dzięki mapom empatii przekształcane są w persony i odpowiadające im scenariusze użycia. Techniki takie, jak mapowanie interakcji pozwalają prześledzić doświadczenia pojawiające się na różnych etapach, dzięki czemu projektowane rozwiązanie uwzględnia także mniej oczywiste szanse i zagrożenia.

Projekt

ponad 60 h zajęć umożliwia sukcesywne wytwarzanie dobrych odpowiedzi na zidentyfikowane problemy. Słuchacze uczą się jak tworzyć diagramy przepływu i jak dzięki sortowaniu kart dbać o właściwą architekturę informacji w tworzonych produktach. Zajęcia z prototypowania obejmują dwa narzędzia: Figmę i UX Pin (dostępny jest także Axure), słuchacze zdobywają przy tym wiedzę pozwalającą na uwzględnienie specyfiki urządzeń mobilnych. Duży nacisk kładziemy na kwestie strategii kontentowej i tworzenia microcopy. Wiedzę uzupełniają zajęcia z zarządzania projektem i produktem, podstaw metodyk zwinnych oraz realizacji sprintów projektowych.

Produkt

zajęcia (ponad 40h) obejmują nie tylko sam product design, service design i tworzenie skutecznych stron docelowych, ale także zapewnianie jakości dzięki badaniom zdalnym i testom A|B, analizę statystyk użycia, metody podejmowania decyzji przez właścicieli produktów oraz marketing.

Psychologia

ponad 20h w tym bloku to wiedza pozwalająca zrozumieć w jaki sposób powstaje świadome doświadczenie, ale także praktyczne umiejętności: dobrej komunikacji, podstaw facylitacji i moderacji sesji inwentycznych, pracy grupowej, przełamywania blokad kreatywności i technik rozwiązywania problemów.

Kontekst

Zajęcia (ponad 40h) oprócz zajęć organizacyjnych i pracy nad dyplomami obejmuje także kwestie związane z rolą UX w różnych typach organizacji, metody dobrej prezentacji projektów i zajęcia pozwalające lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

Projekt dyplomowy

Realizacja projektu dyplomowego pod nadzorem mentora jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Wśród odbiorców prac dyplomowych są duże firmy (TVN, LPP, SKM, Benefit Systems, cyfrowe.pl, jakdojade.pl, Swissmed) oraz rozpoznawalne organizacje samorządowe i NGOs (Miasto Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Emigracji, Fundacja Nowoczesna Polska, pomorskie.travel).
Każda praca dyplomowa złożona jest z części analitycznej (badania i analizy danych) oraz syntetycznej (projektowanie rozwiązań). Warstwą metaprojektową jest tworzenie prezentacji, która służy zademonstrowaniu procesu w trakcie obrony, a po ukończeniu studiów jest ważnym elementem portfolio absolwenta.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekomendacje

Weronika Spaleniak

Weronika Spaleniak - UX & Product Manager w Digital Toucan

Studia podyplomowe z UX design w sopockiej filli Uniwersytetu SWPS to nie tylko 10 miesięcy ciekawych zajęć, z których wiedzę możesz wykorzystać w codziennej pracy. To też sporo intensywnej pracy po zajęciach nad projektem, który możesz umieścić w portfolio i zacząć być UXem zaraz po studiach. To znajomości z uczestnikami, z którymi potem chodzisz na UXowe eventy. A także wykładowcy, którzy robią co mogą żeby przekazać wiedzę i zajawkę. Polecam serdecznie!

Sylwia Smoczyńska

Sylwia Smoczyńska — UX Practitioner w Sage sp. z o.o., Warszawa

Nad projektowaniem interfejsów użytkownika w aplikacjach webowych pracowałam jeszcze zanim trafiłam na studia podyplomowe. Czułam jednak niedosyt wiedzy. Zależało mi na tym, żeby usystematyzować pochodzące z wielu źródeł informacje, a przy okazji zweryfikować swoje podejście do pracy projektanta. Studia zdecydowanie spełniły moje oczekiwania, bo dzięki dużej dawce ćwiczeń oraz warsztatów z ludźmi, którzy UX-em zajmują się od wielu lat, udało mi się poukładać różne procesy, a przy okazji upewnić, że to dobra inwestycja w siebie. Wkrótce po otrzymaniu dyplomu otrzymałam ofertę zmiany stanowiska i od maja 2017 pracuję w zawodzie.

Katarzyna Kołakowska

Katarzyna Kołakowska - UX Designer, Saatchi&Saatchi IS

Studia zaczęłam, gdy uznałam, że nie jestem w stanie nauczyć się już nic więcej ani sama ani w mojej pracy i okazało się to dobrym ruchem. Program oferuje dużo zajęć nastawionych na praktykę i wiedzę prosto od doświadczonych projektantów, badaczy, czy managerów. Nie mam też wątpliwości, że to dzięki studiom udało mi się zrobić spory krok w rozwoju zawodowym i przejść z pracy nad lokalnym projektami do pracy w jednej z największych agencji kreatywnych w Polsce, gdzie pracuję dla globalnych marek projektując strony i aplikacje tłumaczone na wiele języków.

Monika Jaskulska

Monika Jaskulska — head of research, infuture hatalska foresight institute

Jestem socjologiem, od wielu lat zajmuję się zarówno badaniami społecznymi jak i marketingowymi. Zetknięcie z problematyką UX pozwoliło mi z innej perspektywy spojrzeć na kwestie związane z badaniem zachowań, opinii, analityką. Dzięki studiom podyplomowym udało mi się poszerzyć mój warsztat nowe metody i techniki badawcze, które z powodzeniem wykorzystuję w codziennej pracy.

Rekrutacja

Kwalifikacja

Kwalifikacji dokonuje kierownik studiów na podstawie przedstawionych dokumentów. Podstawowymi kryteriami decydującymi o kwalifikacji kandydata są:

 • doświadczenie (zawodowe, staże, wolontariaty) i wykształcenie przedstawione w formie zwięzłego CV,
 • krótki list motywacyjny przedstawiający główne cele kandydata i oczekiwania związane z nowym etapem edukacji,
 • (nieobowiązkowe) portfolio dokumentujące dotychczasowe doświadczenie.

Kandydat może zostać poproszony na rozmowę kwalifikacyjną (w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Sopocie lub zrealizowaną przy użyciu komunikatora internetowego).

Rekrutacja na semestr zimowy 2020/2021.

Przyjęcie kandydatów następuje po rozpatrzeniu dokumentów ( i ewentualnie rozmowie kwalifikacyjnej) decyzją kierownika studiów. Kolejność zgłoszeń ma znaczenie rozstrzygające w przypadku kandydatów o jednakowych kwalifikacjach. O wyniku kwalifikacji kandydaci są informowani indywidualnie.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni 
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
 • listu motywacyjnego, uzasadniającego wybór tych studiów.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2020-2021
10 rat 930 zł
2 raty 4475 zł
1 rata 8600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 12.00

Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.
W przypadku potrzeby wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne/mailowe ustalenie dnia i godziny wizyty.