logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów, trenerów, zawodników, rodziców zawodników, działaczy sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportu, trenerów personalnych i wszystkich osób chcących pracować z osobami uprawiającymi sport lub podejmującymi aktywność fizyczną.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia sportu
w nurcie Sportu Pozytywnego

 • Rekrutacja zakończona.

O studiach

Kierunek dostępny także w Warszawie.

"Studia z psychologii sportu to przede wszystkim nauka praktycznych umiejętności, oparta na wiedzy teoretycznej, przydatnych do pracy w sporcie. Niniejsze studia dają możliwość poznania narzędzi psychologiczny, które wpływają na poprawę funkcjonowania w sporcie oraz poza nim i z powodzeniem można je wykorzystać w różnych dziedzinach życia: szkole, pracy, klubie sportowym czy klubie fitness. Studia stworzone są w oparciu o ideę Sportu Pozytywnego, w myśl której sport stanowi spójny system (jest źródłem radości, sposobu na rozwój, realizacji potencjału, budowania relacji z innymi) jest ciągły w czasie (jest procesem na całe życie), ma ciągłość w pełnionych rolach sportowych (od amatora poprzez zawodowca wreszcie do osoby zaangażowanej na różne sposoby w rozwój sportu) oraz dostarcza pozytywnych emocji (min. satysfakcji)."

PogorzelskaAleksandra Pogorzelska
Kierownik merytoryczny kierunku

Partnerem kierunku jest Fundacja Sportu Pozytywnego

logo fundacja sportu

Profil kandydata

Na studia zapraszamy wszystkich absolwentów studiów wyższych: licencjatów, magistrów i inżynierów. A w szczególności: psychologów, trenerów, zawodników, rodziców zawodników, działaczy sportowych, sędziów, fizjoterapeutów, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportu, trenerów personalnych oraz wszystkich osób chcących pracować z osobami uprawiającymi sport lub podejmującymi aktywność fizyczną.

Profil Absolwenta

Absolwent studiów ma pełną możliwość do wprowadzania zasad Sportu Pozytywnego w swoim środowisku pracy. Pozna zasady podejmowania i prowadzenia działalności w branży psychologii sportu. Zdobędzie aktualną, teoretyczną i praktyczną wiedzę z szeregu narzędzi i metod, którą może wykorzystać we współpracy z zawodnikiem/trenerem/rodzicem. Pozna etapy rozwoju kariery zawodnika w sportach drużynowych i indywidualnych. Szczegółowo dowie się o tajnikach treningu mentalnego oraz pracy z kontuzjowanych sportowcem. Pozna zasady współpracy z trenerami. A także wiele innych aspektów pracy osoby w środowisku psychologii sportu.

Cel studiów

Przekazanie specjalistycznej wiedzy, praktycznej oraz teoretycznej opartej na doświadczeniu ekspertów. Dotyczącej zasad pracy ze sportowcami osobami uprawiającymi aktywność fizyczną w oparciu o zasady sportu pozytywnego.

Czas trwania

Dwa semestry. Maksymalnie dwa zjazdy w miesiącu (październik-czerwiec), zjazdy odbywają się w soboty i niedziele.

Warunki zaliczenia

Aktywna obecność na zajęciach, przygotowanie i obrona projektu dyplomowego.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Miejsce realizacji zajęć

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedlickiej)

Program

Program obejmuje 222 godziny zajęć dydaktycznych. Realizowane są formie interaktywnych wykładów, warsztatów, webinariów i treningów sportowych oraz spotkań z ludźmi związanymi ze sportem.
Eksperci przeprowadzą uczestników przez kompleksowy program zajęć. Na początku studenci zapoznają się z założeniami Sportu Pozytywnego, poznają perspektywę absolwentów, a także przejdą przez trening integracyjny.
W kolejnym etapie studiów przedstawiona zostanie fundamentalna wiedza z zakresu treningu sportowego i podstaw teoretycznych psychologii sportu.
Dalej program zajęć skupi się na praktycznych zagadnieniach pracy z treningiem mentalnym, między innymi: na kontroli emocji, pewności siebie i zaangażowaniu.
Dodatkowo plan studiów przewiduje pogłębienie wiedzy z zakresu współpracy z klientem sportów indywidualnych i grupowych oraz komunikacji w sporcie.
Na zakończenie studiów pozostanie poruszony częsty temat kontuzji w sporcie, który stanowi wyzwanie dla każdego psychologa sportu.

Tematyka zajęć:

 • Trening integracyjny
 • Wprowadzenie do treningu sportowego
 • Wprowadzenie do psychologii sportu
 • Sport Pozytywny i Psychologia Sportu Pozytywnego
 • Trening mentalny cz. 1 - zaangażowanie
 • Trening mentalny cz. 2 – kontrola stresu i emocji
 • Trening mentalny cz. 3 – koncentracja i pewność siebie
 • Psychospołeczne aspekty rywalizacji sportowej
 • Kontuzje w sporcie - współpraca z osobami po urazie fizycznym
 • Pierwszy krok w pracy z klientem - praktyka w zawodzie psychologa sportu
 • Współpraca psychologa z trenerem
 • Komunikacja i umiejętność pracy warsztatowej jako narzędzia pracy psychologa sportu
 • Praca psychologa sportu w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych
 • Psychologia sportu dzieci i młodzieży

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 960 zł
2 raty 4625 zł
1 rata 8900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 12.00