logo uswps nazwa 3

Studia

Zdrowie i szczęście są tym, czego współcześnie najbardziej pragniemy. Psychologia zdrowia pomaga ustalić, czym są te stany, jak pogoń za nimi uniemożliwia ich osiągnięcie, i jakie działania prowadzą do zadowolenia z życia.

dr Aleksandra Niemyjska, psycholog

Sopot, Wydział Zamiejscowy

Zdrowie psychiczne

 • obszar na studiach psychologicznych
 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis obszaru

Psychologia zdrowia to część psychologii klinicznej. Łączy on wiedzę z obszaru zdrowia psychicznego i wpływu psychiki na stan zdrowia somatycznego. Studenci poznają zagadnienia problemowe związane z tematyką interwencji kryzysowej, takie jak: przemoc, mobbing, stres potraumatyczny, profilaktyka i terapia uzależnień. Zdobywają orientację w różnego rodzaju zaburzeniach psychicznych, a także możliwościach interwencji.

Obszar Zdrowie psychiczne skierowany jest do osób zainteresowanych tematyką pomocy ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i wsparcia psychologicznego w krytycznych sytuacjach życiowych. Studia adresowane są do osób wrażliwych na problemy społeczne, nastawionych na pracę związaną z niesieniem pomocy innym ludziom, a także z promowaniem zdrowego stylu życia. Wiedza z tego zakresu to również doskonałe uzupełnienie wykształcenia profilowego nauczycieli, logopedów, pielęgniarek i lekarzy.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, w firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe, organizacjach pozarządowych i fundacjach realizujących programy profilaktyczne w obszarze zdrowia i podnoszenia jakości życia człowieka. Mogą również pracować jako opiekunowie w instytucjach świadczących usługi zdrowotne (np. w szpitalach, hospicjach, ośrodkach rehabilitacyjnych).

Spotkajmy się

24 czerwca 2019 r. - Spotkanie online dla kandydatów
sprawdź szczegóły »

Atuty

Sam tworzysz swoją specjalność

Nowatorski program studiów pozwala studentom na swobodny wybór modułów. Dzięki temu mogą zapoznać się ze specyfiką różnych dziedzin psychologii. Swoją specjalność budują z bloków zajęć, które najbardziej ich interesują. Ci, którzy mają sprecyzowane plany zawodowe mogą wybierać bloki pojedynczego obszaru, ci którzy planują bardziej interdyscyplinarną karierę lub którzy jeszcze jej nie sprecyzowali, mogą próbować różnych obszarów i w ten sposób tworzyć unikatową ścieżkę kształcenia dostosowaną do swoich potrzeb.

Nowatorskie metody kształcenia

Odchodzimy od tradycyjnego ujmowania poszczególnych zagadnień. Podczas zajęć studenci szukają rozwiązań dla rzeczywistych problemów i analizują konkretne przypadki, co pozwala na zweryfikowanie zdobywanej wiedzy na poziomie praktycznym.

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Studenci uczą się od najlepszych badaczy oraz specjalistów w zakresie psychologii klinicznej, w tym psychiatrów, psychoterapeutów, trenerów czy superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kadra

Psychologia w Sopocie

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 


Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty::
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przygotować:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu) w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym.

Zostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię o początku rekrutacji oraz aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Czesne za rok studiów 2019-20
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 1000 zł
2 raty 4915 zł
1 rata 9450 zł

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • rekrutacja.sopot@swps.edu.pl
 • ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy, piątk: 8.00-16.00
  wtorki, czwartki: 10.00-18.00
  UWAGA! 19 kwietnia (Wielki Piątek) Biuro rekrutacji otwarte od 8.00 do 12.00!

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić na konto:

BNP Paribas
SWIFT: RCBWPLPW
IBAN: PL 58 1750 1312 1330 0000 0005 3040

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych otrzymają zniżkę 5% na wszystkie lata studiów