logo uswps nazwa 3

Studia

Dlaczego Uniwersytet SWPS
Nowy wymiar uniwersytetu

Jakość kształcenia

Wybitni naukowcy, ludzie z pasją, nowoczesny model studiów, unikatowe specjalności i najwyższa jakość kształcenia sprawiają, że Uniwersytet SWPS jest nieustannie w ścisłej czołówce najlepszych uczelni w kraju.

Uniwersytet SWPS wyznacza standardy

Według rankingu edukacyjnego „Perspektyw” nasza uczelnia zajmuje 2. miejsce wśród niepublicznych szkół wyższych. Jesteśmy w czołówce uniwersytetów prowadzących studia psychologiczne i prawnicze. Wraz z Uniwersytetem Warszawskim otwieramy listę najlepszych uczelni w kraju oferujących studia z zakresu kulturoznawstwa. Więcej o rankingu „Perspektyw” »

Najczęściej wybierana uczelnia niepubliczna

Coroczne raporty MNiSW podsumowujące wyniki rekrutacji pokazują, że najwięcej kandydatów na uczelnie niepubliczne wybiera studia stacjonarne na Uniwersytecie SWPS. Więcej o raporcie MNiSW »

Studia na najwyższym poziomie

O jakości studiów oferowanych przez Uniwersytet SWPS świadczą oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej proces kształcenia w całym kraju. Nasze kulturoznawstwo oraz studia psychologiczne w Warszawie i we Wrocławiu otrzymały oceny wyróżniające. PKA pozytywnie oceniła także socjologię, iberystykę, italianistykę, filologię angielską, szwedzką i norweską, wzornictwo, a także psychologię w Sopocie, w Katowicach i Poznaniu. Więcej o ocenach PKA »

Programy studiów nagrodzone przez MNiSW

W konkursie na innowacyjne programy kształcenia – oparte na nowoczesnych metodach nauczania i współpracy z biznesem – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżniło nasze studia na kierunkach wzornictwo, psychologia i prawo. Więcej o wyróżnieniu MNiSW »

Elastyczny model studiów

Zróżnicowana oferta w połączeniu z unikatowymi ścieżkami i specjalnościami opracowanymi stosownie do potrzeb rynku pracy daje studentom możliwość dostosowania programu studiów do własnych zainteresowań i planów zawodowych.

Prawie 90 umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi

W ramach programów Erasmus+ oraz Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, a także innych porozumień międzynarodowych, co roku ponad 100 studentów realizuje semestr studiów za granicą.

Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Nasi absolwenci mają możliwość kontynuowania ścieżki naukowej w Szkole Doktorskiej. Uniwersytet SWPS jest jedyną uczelnią niepubliczną posiadającą aż 7 uprawnień doktorskich w dyscyplinach: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, nauki prawne, psychologia, a także 3 uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach: psychologia oraz nauki o kulturze i religii.

Wybitna kadra naukowa

Studenci uczą się od najlepszych wykładowców z Polski i zagranicy, takich jak: prof. Wiesław Godzic, prof. Klaus Bachmann, prof. Andrzej Kokoszka, prof. Lech Gardocki, prof. Michael Fleischer, prof. Aleksandra Łuszczyńska, prof. Dariusz Doliński, prof. John Nezlek, prof. Feliks Zedler, prof. Augustyn Bańka, prof. Bogdan Wojciszke.

Inspirujące środowisko

Środowisko zróżnicowane kulturowo

Na Uniwersytecie SWPS studiuje ponad 1200 obcokrajowców, m.in. z Francji, Szwecji, Niemiec, Hiszpanii, Turcji i Chin. Organizujemy szkoły letnie Summer Schools oraz roczne kursy Preparatory Schools, w których oprócz cudzoziemców uczestniczą studenci z Polski – to doskonała okazja do treningu międzykulturowego i ćwiczenia umiejętności językowych.

Komfort studiowania

Nowoczesna infrastruktura, funkcjonalne wnętrza i komfortowe strefy wypoczynku tworzą niepowtarzalny klimat w każdej z naszych siedzib. Studenci mają do dyspozycji multimedialne sale ćwiczeniowe, profesjonalne studia komputerowe, a także specjalistyczne pracownie projektowe i laboratoria badawcze wyposażone w sprzęt najnowszej generacji.

Partnerstwo i zaufanie

Zajęcia prowadzą wybitni naukowcy, autorzy podręczników, z których korzystają uczelnie w całej Polsce, praktycy, którzy chętnie dzielą się wieloletnim doświadczeniem, oraz młodzi badacze, którzy motywują do prowadzenia własnych projektów naukowych – szczególny nacisk kładziemy na partnerstwo i zaufanie między wykładowcami i studentami.

Perspektywy zawodowe

Wsparcie w rozwoju zawodowym

Nasze Biuro Karier wspiera studentów i absolwentów w starcie zawodowym. Uczestniczą oni w płatnych stażach, spotkaniach z doradcą zawodowym, szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości oraz rozmowach z przedstawicielami firm. Przedsięwzięcia te umożliwiają studentom poznanie rynku pracy i nawiązanie pierwszych kontaktów zawodowych. Przeczytaj również: Wysokie zarobki absolwentów Uniwersytetu SWPS »

Świetne przygotowanie do pracy zawodowej

W rankingu Most Attractive Employers, którego celem jest ocena najbardziej atrakcyjnych pracodawców na rynku, Uniwersytet SWPS zajął 2. miejsce w kategoriach „Najwyżej oceniana uczelnia wyższa według studentów 2015” i „Uczelnia wyższa najlepiej przygotowująca do wejścia na rynek pracy według studentów 2015”. Więcej o rankingu Most Attractive Employers »

Absolwenci poszukiwani na rynku pracy

Wysokie 2. miejsce wśród niepublicznych szkół wyższych i 18. miejsce wśród wszystkich uczelni – według badania „Wprost”, przeprowadzonego w 2015 r. wśród prezesów i członków zarządów 500 największych przedsiębiorstw w Polsce, Uniwersytet SWPS jest jedną z najbardziej cenionych uczelni w kraju. Tak dobra opinia pracodawców świadczy o renomie Uniwersytetu SWPS oraz doskonałym przygotowaniu naszych absolwentów do wymagań rynku pracy. To niewątpliwy sukces w rankingu zdominowanym przez przedstawicieli branży przemysłowej i ekonomicznej. Więcej o rankingu „Wprost” »

Intensywna współpraca z biznesem

Najważniejszym kryterium rankingu przygotowywanego przez„Wprost” jest kontakt uczelni z biznesem. Uniwersytet SWPS nawiązał współpracę z ponad 700 firmami. Doświadczeni praktycy uczą naszych studentów, co jest najważniejsze w tworzeniu i zarządzaniu firmą, a także doradzają, jak być wyróżniającym się pracownikiem. – Poprzez te działania chcemy zwiększać konkurencyjność naszych absolwentów i lepiej przygotować ich do efektywnego wejścia na rynek pracy – mówi Mira Zdanowicz, dyrektor ds. projektów biznesowych Uniwersytetu SWPS.

Dlaczego2