logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które pracują w branży motoryzacyjnej oraz tych, które wiążą swoją przyszłość z tą branżą.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Akademia zarządzania sprzedażą i finansami
w motoryzacji

 • Rekrutacja zakończona
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Branża motoryzacyjna od wielu lat jest prekursorem we wdrażaniu szeroko pojętych innowacji. Innowacje nie są jedynie związane z produktem, ale również są związane z procesem sprzedaży samochodów, sposobem użytkowania czy funkcjonowania działów aftersales. Obecne branża wkracza w kolejną wielką rewolucję, których ma za sobą już całkiem sporo: to elektryfikacja, digitalizacja procesów sprzedaży i obsługi Klienta. Zapraszam Cię do udziału w wyjątkowym programie studiów, który przygotuje Cię do zaistnienia w tej branży, podniesienia swoich kompetencji, jeśli już funkcjonujesz w branży motoryzacyjnej i przygotuje do zarządzania biznesem motoryzacyjnym w stacji dilerskiej. Program jest wyjątkowy, ponieważ zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim stażem, którzy zajmują wysokie stanowiska w strukturach dilerskich czy firmach prowadzących szkolenia. Każdy przedmiot projektowany jest w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe z kraju i z zagranicy. Podnosimy poziom konkretnych kompetencji a nie koncentrujemy się jedynie na dostarczaniu wiedzy. "

pigon_lukaszdr Łukasz Pigoń
kierownik merytoryczny kierunku 

bgizadr Marcin Imszenik
kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Program studiów powstał z myślą o wszystkich osobach, które pracują w branży motoryzacyjnej oraz tych którzy wiążą swoją przyszłość z tą branżą. Przede wszystkim kierowany jest do:

 • absolwentów studiów minimum pierwszego stopnia planujących rozpoczęcie kariery zawodowej w branży motoryzacyjnej. Program pozwoli im na zdobycie podstawowej wiedzy w obszarze tego rodzaju biznesu, wzbogacenie jej o praktyczne aspekty funkcjonowania branży, ale także poszerzyć ją o elementy zarządzania z nastawieniem na specyfikę branżową;
 • pracowników branży motoryzacyjnej (w szczególności handlowców oraz innych pracowników Importera lub pracowników sieci dealerskich), którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę, planują rozwijać swoje kompetencje w kierunku menedżerskim, ale dodatkowo zyskać holistyczne spojrzenie na wszystkie odnogi biznesu, wychodząc poza obszar, w którym pracują na co dzień;
 • osób pragnących zmienić branżę, którzy poszukują inspiracji oraz kompleksowej wiedzy przygotowującej ich do pracy w branży motoryzacyjnej. Program pozwoli tym osobom w krótkim czasie zdobyć wiedzę wzbogaconą o jej aspekty praktyczne, aby następnie samodzielnie ją wykorzystać podczas procesu rekrutacyjnego, a tym samym już w pracy dla nowego pracodawcy.

Cel studiów

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie osób rozpoczynających karierę w branży motoryzacyjnej do odnoszenia sukcesów w codziennej pracy Handlowca. Dla osób już pracujących w branży program oferuje usystematyzowanie wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim daje możliwość poznania nowoczesnych unikatowych metod pracy Handlowca, wypracowanych na podstawie doświadczeń osób prowadzących. Program ma również na celu przygotowanie studentów do objęcia stanowisk związanych z zarządzaniem, czy to w dziale sprzedaży czy w dziale obsługi po sprzedażnej.

Wyróżniki

 • Zajęcia prowadzi wysoka kadra menedżerska i szkoleniowa, związana od lat z branżą motoryzacyjną.
 • Zajęcia są w dużej części prowadzone w formie warsztatów czy analizy studiów przypadku.
 • Słuchacze poznają sposoby skutecznej realizacji celów biznesowych.
 • Słuchacze poznają sposoby skutecznego zarządzania na różnych poziomach funkcjonowania stacji dilerskiej.
 • Słuchacze przygotują się na zbliżające się globalne zmiany w branży motoryzacyjnej.
 • Słuchacze wzmocnią posiadaną wiedze i praktykę o najnowsze trendy stosowane z branży motoryzacyjnej na świecie.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie poszczególnych zajęć.

Czas trwania

Dwa semestry w formie weekendowych zjazdów około dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2020/2021

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w formie (wykładów i warsztatów). W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Zakres wiedzy i umiejętności rozwijane podczas omawianych studiów podyplomowych obejmują:

 • Rynek motoryzacyjny w Polsce i na świecie
 • Najnowsze trendy w motoryzacji związane z rozwojem technologicznym, jazdą autonomiczną, ekologią i nowymi formami posiadania/korzystania z samochodów
 • Podstawy zarządzania operacyjnego w biznesie dealerskim, obszary biznesu, Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI), podstawy zarządzania procesowego, koncepcje łańcucha wartości oraz zna najnowsze systemy komputerowe wspierające zarządzanie w branży motoryzacyjnej
 • Podstawowe założenia finansów w branży motoryzacyjnej w takich obszarach jak rachunkowość, rachunkowość zarządcza i analiza finansowa.
 • Prawna specyfika branży a w szczególności cywilnoprawne zagadnienia związane z obrotem i użytkowaniem samochodów nowych i używanych, a przede wszystkim: kupno-sprzedaż, gwarancja, rękojmia, ubezpieczenia, leasing i kredyt.
 • Uznane na rynku koncepcje sprzedażowe, etapy procesu sprzedaży samochodów nowych i używanych a także specyfika sprzedaży flotowej.
 • Techniki aktywnego pozyskiwania klienta, negocjacji, aspekty obsługi posprzedażnej i kwestii jakości obsługi klienta.
 • Założenia strategii marketingowych, zarządzania marką, podstawy działania Digital marketingu oraz Socialmedia w procesie sprzedaży samochodów, zna założenia zarządzania bazą klientów (CustomerRelationship Management).
 • Założenia dotyczące budowania zespołu, procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, podstaw zarządzania zespołem, zarządzania przez cele oraz narzędzia rozwojowe wykorzystywane do podnoszenia kompetencji.
 • Specjalistyczne słownictwo branży samochodowej w języku angielskim.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2020-2021
10 rat  650 zł
2 raty 3075 zł
1 rata  5800 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Kontakt


Kontakt:

 

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.