hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób pełniących role prezesów, dyrektorów, członków zarządu, menedżerów i koordynatorów. Studia skierowane są także do osób pracujących w działach HR, pełniących role konsultantów, liderów grup twórczych, organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności oraz do osób wspierających liderów w ich rolach.

Kontakt

Warszawa,CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

Władza i przywództwo

 • REKRUTACJA TRWA

O studiach

Kierownikami merytorycznymi kierunku są dr Dorota Wiśniewska-Juszczakdr Aleksandra Cisłak-Wójcik

ołowska"Można być przywódcą intuicyjnym ale lepiej być przywódcą świadomym, czerpać nie tylko ze swojego doświadczenia, ale z wiedzy, obserwacji i doświadczeń innych. Studia Podyplomowe Władza i Przywództwo to roczna przygoda podczas, której spotkasz wielu niezwykłych przywódców z różnych dziedzin, otrzymasz dużą dawkę wiedzy, zadasz sobie wiele ciekawych pytań i będziesz szukał(a) na nie odpowiedzi w sobie i z innymi, aby nieustannie stawać się bardziej świadomym przywódcą i mądrze wykorzystywać władzę."

Lidia Ołowska,
wykładowca kierunku, dyrektor HR z wieloletnim doświadczeniem międzynarodowym

Uczestnicy zapoznają się z wiedzą dotyczącą wpływu społecznego, funkcjonowania grup i rozwiązywania konfliktów, stopniowo przechodząc do praktycznych zastosowań tej wiedzy w przewodzeniu grupom i zespołom, motywowaniu, inspirowaniu oraz stymulowaniu kreatywności i rozwijaniu siebie i innych.

Adresaci

Studiami mogą być zainteresowane osoby pełniące role prezesów, dyrektorów, członków zarządu, menedżerów i koordynatorów. Studia skierowane są także do osób pracujących w działach HR, pełniących role konsultantów, liderów grup twórczych, organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności oraz do osób wspierających liderów w ich rolach.

Cel

Ważnym celem studiów jest rozwijanie umiejętności liderskich oraz pogłębianie świadomości i odpowiedzialności osoby zarządzającej innymi, pokazanie władzy jako dającej możliwości, ale też zobowiązującej odpowiedzialności za innych. Rozwijane będą kompetencje w następujących obszarach działania lidera: motywowanie innych i siebie, świadome wykorzystywanie wpływu wynikającego z posiadania władzy, dostosowania stylu przywództwa do sytuacji w zespole i organizacji, wzmacnianie inteligencji społecznej lidera, wykorzystania mentoringu w rozwijaniu innych i siebie.

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA

Kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów pełnienia przynajmniej jednej z ról wymienionych w adresatach.

CZAS TRWANIA

Dwa semestry.

WARUNKI ZALICZENIA

 1. Minimum 80% obecność na zajęciach
 2. Dwa testy z kursów w bloku I i II – testy przeprowadzone zostaną na koniec zajęć w ramach Podstawy psychologii grupy oraz Władza i przywództwo
 3. Realizacja zadań domowych po zakończonych warsztatach i treningach.
 4. Praca dyplomowa integrująca wiedzę z całości studiów. Przygotowanie projektu Ja jako Lider zawierającego diagnozę własnych umiejętności liderskich oraz plan rozwoju siebie jako lidera i rozwoju innych co najmniej jednej osoby z zarządzanego zespołu w oparciu o wiedzę naukową oraz doświadczenia praktyczne.

DOKUMENT UKOŃCZENIA STUDIÓW

Absolwenci i absolwentki otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

W programie przeważają zajęcia praktyczne, ale towarzyszy im ogromny zastrzyk wiedzy psychologicznej. Spotkania rozpoczynają zajęcia teoretyczne dotyczące wpływu społecznego, spostrzegania ludzi i funkcjonowania grup prowadzone przez najwybitniejsze autorytety w dziedzinie psychologii społecznej. Jednocześnie uczestnicy zapoznają się z wiedzą i praktyką w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i psychologii władzy, stopniowo przechodząc do praktycznych zagadnień wpływania na grupę z pozycji lidera, motywowania, inspirowania i stymulowania kreatywności oraz zarządzania wiedzą i rozwojem zespołu. Przez cały rok trwają także spotkania z wybitnymi osobami pełniącymi role liderów w dziedzinach takich jak polityka, prawo, biznes, sztuka i sport, dzięki którym uczestnicy mają mozliwość podjęcia wspólnej refleksji oraz transferu wiedzy i doświadczeń w dziedzinie przywództwa między różnymi obszarami życia społecznego. Uczestnictwo w studiach pozwoli na zdobycie rozległej wiedzy z dziedziny psychologii i zarządzania w kontekście pełnienia ról przywódczych oraz rozwijania umiejętności liderskich – wlasnych i innych.

Program

BLOK I Podstawy psychologii grupy

 1. Psychologia społeczna
 2. Wpływ społeczny
 3. Konflikty interpersonalne i grupowe
 4. Rozwiązywanie konfliktów

BLOK II Władza i przywództwo

 1. Władza i przywództwo
 2. Efekty sprawowania i podlegania władzy
 3. Lider w hierarchii

BLOK III Sztuka przewodzenia

 1. Przywództwo w polityce
 2. Przywództwo w obszarach kreatywnych 1
 3. Przywództwo w obszarach kreatywnych 2
 4. Przywództwo w biznesie 1
 5. Przywództwo w biznesie 2
 6. Przywództwo w stosowaniu prawa
 7. Przywództwo w sporcie

BLOK IV Twórczy lider

 1. Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów
  jako kluczowe umiejętności lidera
 2. Lider zmian

BLOK V Kluczowe umiejętności liderskie

 1. Zarządzanie w sytuacji kryzysu i zmiany
 2. Odpowiedzialny lider
 3. Inspirowanie przez wartości
 4. Rola mentoringu w rozwijaniu siebie i innych
 5. Zarządzanie wiedzą w organizacjach
 6. Przywództwo w kontekście globalnym

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Biblioteka Uniwersytetu SWPS zapewnia dostęp do bazy wiedzy, z której na co dzień korzystają naukowcy. Studenci i słuchacze uzyskują dostęp do tych samych książek, czasopism i najnowszych artykułów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • CV
 • list motywacyjny (do 2000 znaków)
 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z oryginałami dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 1030 zł
2 raty 5025 zł
1 rata 9800 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto przelewem lub osobiście w kasie:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Kasa Uniwersytetu SWPS czynna jest: 
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

jarowska.ok

Koordynator kierunku

Kinga Jaworska
tel. 22 517 98 49
e-mail: kinga.jaworska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00
weekendy zjazdowe 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj