logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych w obszarze analizy wymagań, szczególnie dla tych którzy pracują i zarządzają zespołami analityków IT.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Analityk biznesowo-systemowy
- studia online

 • Rekrutacja trwa.
  ZAJĘCIA BĘDĄ PROWADZONE ONLINE.

O studiach

Studia realizowane są we współpracy z Altkom Akademią - obecną na rynku od 30 lat firmą zajmującą pozycję lidera branży szkoleniowej w Polsce (zgodnie z prestiżowym rankingiem Computerworld Top 200). Oferta edukacyjna Altkom Akademii obejmuje pełne spektrum potrzeb kompetencyjnych nowoczesnego biznesu – technologie i systemy informatyczne, programowanie, zarządzanie projektami, optymalizację procesów, controlling, prawo i umiejętności miękkie. Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Według przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych, 9/10 uczestników poleciłoby szkolenia Altkom Akademii swoim znajomym.

altkom logo

Adresaci

Studia rekomendowane są dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych w obszarze analizy wymagań, szczególnie dla tych którzy pracują i zarządzają zespołami analityków IT.
Adresaci:

 • analitycy biznesowi i systemowi,
 • projektanci systemów IT,
 • kierownicy zespołów IT,
 • kierownicy działów IT,
 • specjaliści inżynierii procesów,
 • doradcy i konsultanci.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pełnienia roli analityka biznesowo-systemowego. Studia na tym kierunku umożliwiają także nabycie umiejętności określania i opisywania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań oraz przeprowadzania skuteczniej analizy wymagań. Prezentowane są również metody, narzędzia oraz techniki wykorzystywane przez analityków biznesowo-systemowych w realizacji typowych zadań analityczno–projektowych. Ponadto kształtowane są umiejętności w zakresie zarządzania projektami w organizacji, standardów cyberbezpieczeństwa, zarządzaniu usługami IT oraz architektury korporacyjnej.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Warunki zaliczenia

80% obecności na zajęciach i zaliczenie poszczególnych bloków programowych.

Czas trwania

Dwa semestry (192 godz.). Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 192 godziny wykładów, warsztatów i seminariów, gdzie dziennie jest realizowanych ok. 8 godzin. Zajęcia prowadzone w trybie online. Większość zajęć prowadzonych jest w trybie warsztatowo-projektowym przez praktyków rynkowych.

PLAN STUDIÓW

1. Techniki pracy analityka

 • Analiza systemów
 • Język UML
 • Notacja BPMN

2. Zarządzanie projektami i usługami

 • Metodyki projektowe
 • Zarządzanie usługami

3. Kontrola jakości oprogramowania

 • Zarządzanie testami

4. Analiza danych

5. Język zapytań SQL

 • SQL - bazy danych i hurtownie danych

6. Podstawy Inżynierii Oprogramowania

 • Inżynieria oprogramowania oraz systemy informatyczne w przedsiębiorstwie

7. Bezpieczeństwo Cybernetyczne

8. Architektura korporacyjna

W ramach programu uczestnik zdaje Egzamin certyfikowany ITIL® 4 Foundation.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  970 zł
2 raty  4 600 zł
1 rata  8 800 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.