logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób doświadczonych, które na co dzień badają i projektują rozwiązania elektroniczne.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

User Experience Design/Product Design 

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Kierunek dostępny także we Wrocławiu i Katowicach.

Partner studiów

axure partner UX

„Kierunek dedykowany jest dla osób z pasją, ciekawością świata, które chcą tworzyć, projektować i zmieniać produkty i usługi elektroniczne. Naszym celem jest praktyczne kształcenie projektantów tworzących użyteczne i angażujące produkty i usługi digitalowe”.

hubert anyzewskiHubert Anyżewski
kierownik studiów

Pobierz program w formacie PDF

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry (ok. 16 zjazdów), zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Podczas zjazdu odbywa się średnio 6 godzin zajęć dziennie w formie seminariów i warsztatów oraz zajęć w pracowniach komputerowych. Godzina akademicka to 45 minut zajęć dydaktycznych.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia będą odbywać w siedzibie Uniwersytetu SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest frekwencja na zajęciach (80%), oddanie w terminie i zaliczenie etapów cząstkowych projektu, zaliczenie egzaminu oraz wykonanie finalnego prototypu i jego obrona w ramach grupy projektowej.
Studia kończą się oceną finalną, uśrednioną z ocen cząstkowych za prototyp i projekt dyplomowy.
Realizacja projektu w grupie jest jedyną formą zaliczenia studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym wraz z punktami ECTS.

Opis kierunku

Pobierz program w formacie PDF

Opis studiów

To już 9-ta edycja kierunku studiów podyplomowych, które funkcjonują nieprzerwanie od roku akademickiego 2010/2011, gromadząc coraz liczniejsze grono zainteresowanych.
Kierunek dostępny jest w trzech miastach: Warszawie, Wrocławiu, Katowicach.
Studia ukończyło już blisko 1000 absolwentów, a poziom satysfakcji z ostatnich 5 lat z trzech lokalizacji to 92%.
Pomysłodawcą i kierownikiem studiów User Experience Design/Product Design jest Hubert Anyżewski, który wraz z kierownikami lokalnymi Barbarą Rogoś-Turek we Wrocławiu oraz Agatą Magdaleną Nowak w Katowicach oraz ekspertami i mentorami dbają o ich organizację i poziom merytoryczny.

W skład kadry wchodzą najlepsi polscy specjaliści z obszaru projektowania i badań User Experience oraz Product Design. Nasi wykładowcy, eksperci i mentorzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem oraz sprawdzeni dydaktycy.
Na studiach występują również goście reprezentujący środowisko projektowe, w tym goście zagraniczni.

„Kierunek dedykowany jest dla osób z pasją, ciekawością świata, które chcą tworzyć, projektować i zmieniać produkty i usługi elektroniczne.” Hubert Anyżewski

Od słuchaczy oczekiwany jest podstawowy poziom tak zwanych umiejętności cyfrowych oraz rozumienie materiałów w języku angielskim, które są okazjonalnie prezentowane.
Kluczowe jest również nastawienie na pracę w grupie i umiejętność pracy w grupie, często w trybie zdalnym/online.

Cel

Studia składają się z 5 modułów, które odzwierciedlają etapy procesu budowania produktu z uwzględnieniem podejścia UX/Product Design.
Podczas studiów słuchacze pracują zarówno w grupach podczas zajęć warsztatowych, jak i zespołach projektowych w ramach pracy własnej.
Większość zajęć odbywa się w trybie warsztatowym, w grupach projektowych. Studia wymagają aktywnego zaangażowania między zjazdami i pracy stałej w określonych grupach projektowych. Podczas studiów słuchacze poznają proces projektowy, techniki i narzędzia potrzebne do realizacji projektu dyplomowego. Informacja zwrotna od ekspertów obszarowych publikowana jest na forum całego kierunku, z wyszczególnieniem mocnych i słabszych stron projektów.

„Naszym celem jest praktyczne kształcenie projektantów tworzących użyteczne i angażujące produkty i usługi digitalowe.” Hubert Anyżewski

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem produktów digitalowych lub posiadają już pewne doświadczenie i chcą uporządkować swoją wiedzę.

Zasady przyjęcia na studia

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Oprogramowanie i książki

Podczas studiów słuchacze otrzymują edukacyjną wersję oprogramowania Axure Pro oraz zniżkę na komercyjne oprogramowanie.
Do dyspozycji słuchaczy jest również bardzo bogaty zbiór książek o tematyce UX na Uniwersytecie SWPS.

Program

Pobierz program w formacie PDF

Terminarz na rok akademicki 2019/2020

Tematyka i organizacja zajęć

Program obejmuje 185 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie warsztatów, seminariów, jak i wykładów.
Studia trwają dwa semestry (ok. 16 zjazdów), zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Podczas zjazdu odbywa się średnio 6 godzin zajęć dziennie w formie seminariów i warsztatów oraz zajęć w pracowniach komputerowych. Godzina akademicka to 45 minut zajęć dydaktycznych.
Większość zajęć prowadzonych jest w trybie warsztatowo-projektowym przez praktyków rynkowych. Na zajęcia zapraszani są goście z Polski i zagranicy.
Podczas zajęć wykorzystywane są metody projektowe oraz narzędzia służące do projektowania i analizy skuteczności rozwiązań elektronicznych.

Przebieg studiów

W czasie pierwszego zjazdu słuchacze zostają przydzieleni do grup projektowych. Grupa podczas toku studiów realizuje etapy produktu od koncepcji do zaawansowanego przetestowanego prototypu (MVP).
Tematyka projektu jest wskazywana przez kierownika studiów dla całego rocznika w danym mieście.
Etapy realizacji projektu są omawiane i oceniane przez ekspertów tematycznych, a efekty prac publikowane na forum.
W trakcie studiów pracujemy z oprogramowaniem projektowym Axure Pro, Sketch, Morae, Basecamp oraz pakietem Google.
Projekty dyplomowe realizowane są w grupach 5-osobowych, pod okiem przydzielonego mentora. Realizacja projektu dyplomowego wymaga zaangażowania przez cały okres trwania studiów zarówno na zajęciach, jak i między zjazdami.
Szacowany czas każdego słuchacza potrzebny na aktywność poza zjazdami to 4-6h tygodniowo.
Finalnym etapem studiów jest przygotowanie i oddanie projektu dyplomowego, który oceniany jest przez grono ekspertów - w postaci prototypu i prezentacji na temat produktu.
Test z wiedzy, jaki każdy słuchacz pisze indywidualnie na koniec studiów, to około 30 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru.

axure partner UX bestcamp partnerUX google partnerzyUX

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest frekwencja na zajęciach (80%), oddanie w terminie i zaliczenie etapów cząstkowych projektu, zaliczenie egzaminu oraz wykonanie finalnego prototypu i jego obrona w ramach grupy projektowej.
Studia kończą się oceną finalną, uśrednioną z ocen cząstkowych za prototyp i projekt dyplomowy.
Realizacja projektu w grupie jest jedyną formą zaliczenia studiów.

Eksperci:

 • Badania potrzeb: Paulina Makuch
 • Strategia: Marcin Malicki
 • Modelowanie: Tomasz Skórski
 • Prototypowanie: Marcin Surosz
 • Testy użyteczności: Teresa Bartoszewicz

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 1320 zł
2 raty 6425 zł
1 rata 12500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator

jarowska.ok

Koordynator kierunku

Kinga Zajkowska
tel. 22 517 98 49
e-mail: kzajkowska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00


Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.