hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką social mediów, w szczególności do obecnych i przyszłych pracowników agencji reklamowych, PR i działów marketingu, którzy pragną poszerzyć i doskonalić swoją wiedzę w zakresie dynamicznie rozwijającego się social media marketingu.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Social Media
marketing w mediach społecznościowych

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Naszym celem jest stworzenie najlepszych w Polsce studiów w zakresie social media. Chcemy uczynić z naszych studentów najlepszych specjalistów na rynku, dlatego stawiamy na program wypełniony po brzegi praktyczną wiedzą."

Maciej Skrzypczak
Inicjator studiów

Adresaci:

Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką social mediów, w szczególności do obecnych i przyszłych pracowników agencji reklamowych, PR i działów marketingu, którzy pragną poszerzyć i doskonalić swoją wiedzę w zakresie dynamicznie rozwijającego się social media marketingu. Kierunek dedykowany jest również osobom zajmującym się klasycznym marketingiem i chcącym poszerzyć swoją wiedzę w zakresie social mediów.

Cel:

Celem jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do zarządzania obecnością marki/instytucji/osoby w przestrzeni social media w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę najlepszych specjalistów na rynku.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI, JAKIE POSIĄDĄ ABSOLWENCI:

 • Wiedza z zakresu podstaw psychologii społecznej i psychologii reklamy
 • Umiejętność stworzenia strategii obecności marki w social mediach
 • Umiejętność kształtowania reputacji marki online
 • Wiedza na temat możliwości platorm społecznościowych w zakresie promocji marek
 • Podstawy community managementu
 • Umiejętność obsługi narzędzi do monitoringu social mediów
 • Zdolność przeciwdziałania kryzysom w social mediach

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Każdy uczestnik studiów otrzyma na czas trwania studiów dostęp do narzędzi pomiaru mediów społecznościowych: Brand 24 i SoTrender.
 • Skład osobowy kadry może ulec niewielkim modyfikacjom w toku zajęć.
 • Wyróżniającym studentom zostanie zaoferowana możliwość płatnych praktyk w agencjach: Socializer, Lubię to, oraz Interactive Solutions/Saatch & Saatchi.
 • Wymagania wstępne - ukończone studia wyższe (licencjat lub magisterium), przynajmniej pasywna znajomość języka angielskiego.

Warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach (min 70%), wykonanie zadań w ramach wybranych kursów oraz realizacja i obrona projektu dyplomowego realizowanego pod okiem jedego z mentorów. Mentorami są praktycy rynkowi, którzy w formie konsultacji oraz komunikacji zdalnej przeprowadzają studentów przez kolejne zagadnienia z programu studiów. Projekty dyplomowe realizowane są w grupach maksymalnie 6-osobowych z wyznaczonym kierownikiem grupy. Ocena finalna składa się z ocen cząstkowych:

 • Realizacja projektu - trzy stadia oceniane przez Mentorów - 30% oceny finalnej
 • Test z wiedzy przeprowadzny dwukrotnie, na koniec każdego semestru - 40% oceny finalnej (2x20%)
 • Dyplom (obrona przed gronem Mentorów) - 30% oceny finalnej

Czas trwania:

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

Liczba miejsc:

30 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dokument ukończenia studiów:

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS wraz z punktami ECTS.

PARTNERZY:

logosy partnerzy

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 181 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie warsztatów i interaktywnych seminariów. Studia trwają dwa semestry (14 zjazdów). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Godzina akademicka zajęć to 45 min. Podczas zjazdu odbywa się średnio po 7 godzin zajęć dziennie w formie seminariów i warsztatów oraz zajęć w pracowniach komputerowych. Zajęcia prowadzone są w zdecydowanej większości w trybie warsztatowo-projektowym przez najlepszych praktyków rynkowych. Podczas zajęć korzystamy z narzędzi do pomiaru efektów działań w social mediach takich, jak Brand24 i SoTrender oraz korzystamy ze wsparcia firm komercyjnych w obszarze case studies.

Program:

Tematyka zajęć wyznaczona jest przez kluczowe sfery, w których specjalizacja jest niezbędna do właściwego zrozumienia i skutecznego zarządzania marką w społecznościach internetowych.

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA W NOWYCH MEDIACH

 • Wpływ społeczny on-line
 • Społeczna psychologia komunikacji
 • Grupy i postrzeganie społeczne
 • Internet i społeczeństwo
 • Badania on-line

W tym bloku poznajemy i powtarzamy psychologiczne zasady rządzące ludźmi - bardziej niż jednostkowe aspekty interesuje nas poziom procesów grupowych i wywierania wpływu. Wiedza ta pozwoli nam zrozumieć z kim się komunikujemy i jak możemy robić to skutecznie.

MODUŁ KULTUROZNAWCZY

 • Konwergencja mediów i nowe formy narracji
 • Telewizja 2.0
 • Nowe modele biznesowe i przemiany konkurencji
 • Zmiany technologiczne a praktyki społeczne
 • Nowy konsument - przegląd badań

Moduł poświęcony jest prezentacji społecznych i kulturowych kontekstów funkcjonowania mediów społecznościowych. Jego celem jest przekazanie studentom wiedzy na temat teoretycznych ram analizy procesów, które od strony bardziej praktycznej będą poznawać w trakcie innych kursów. Pozwoli to na lepsze zrozumienie roli pełnionej przez social media we współczesnym świecie, ale też ułatwi dostrzeganie analogii do procesów zachodzących w innych mediach, czy szerzej – we współczesnej kulturze.

STRATEGIA SOCIAL MEDIA

 • Platformy social media
 • Strategia social media
 • Social media w marketing MIX - perspektywa brand managera
 • Analiza konkurencji, benchmarking
 • Zaangażowanie - kluczowa wartość komunikacji social media
 • EdgeRank
 • Marketing wirusowy
 • Crowdsourcing
 • Traffic management
 • Ambasadorzy marki

Jak każde działania w sferze marketingu, media społecznościowe również wymagają odpowiedniego przygotowania, wyznaczenia celów, określenia czynników sukcesu czy również zagrożeń. Tym samym niniejszy blok będzie poświęcony zagadnieniu strategii w obszarze mediów społecznościowych. Bezpośrednio będzie on dotykał takich zagadnień jak analiza konkurencji, analiza własnych zasobów, podstawowe pojęcia związane z działaniami w social media, przełożenie taktyk z innych kanałów marketingowych i wiele innych. Dowiemy się jakie działania promocyjne dozwolone są przez regulaminy serwisów, jakie możliwości przewidziano dla marek oraz dokąd zmierza rozwój wymienionych platform. Na podstawie case studies przeanalizujemy najbardziej efektywne działania marketingowe wykorzystujące poszczególne serwisy. Ten blok ma uzmysłowić słuchaczom wagę odpowiedniego skrojenia działań przed podejmowaniem jakichkolwiek kroków egzekucyjnych.

MARKA I JEJ KOMUNIKACJA

 • Podstawy marketingu
 • Marka i jej budowa
 • Zarządzanie marką w praktyce

Dzięki mediom społecznościowym marki mogą - a niektóre nawet muszą - komunikować się znacznie częściej niż kiedyś. W ramach tego bloku przypomnimy podstawy marketingu wchodząc głębiej w obszar brandingu - budowy i komunikacji marek.

POMIAR I MONITORING

 • Pomiar w social mediach: Facebook
 • Monitoring Internetu

Branża social media, mimo swojego młodego wieku, doczekała się już standardów pomiaru. W tym module słuchacze zapoznają się z podstawowymi wskaźnikami, które są niezbędne do efektywnego operowania na poszczególnych platformach mediów społecznościowych.

BLOGOSFERA

 • Blogosfera - perspektywa blogera
 • Jak pracować z blogerami i vlogerami? Perspektywa marketingowa
 • Marka osobista - personal branding

Niniejszy blok zajęciowy będzie poświecony blogosferze. Słuchacze zapoznają się z szerokim spektrum kategorii, które powyższa reprezentuje, zostaną również naświetlone najważniejsze i najbardziej wpływowe polskie blogi. Główny nacisk zostanie położony na sferę praktyczną współpracy z blogerami, czyli jak osiągnąć efekty obopólnych korzyści, zarówno dla marki jak i dla podmiotu współpracującego. Na zajęciach zostaną wyłożone wzorcowe studia przypadku oraz agencyjne doświadczenia prowadzących w tej sferze. Dodatkowo słuchaczom zostaną przedstawione zagadnienia z zakresu personal brandingu, czyli jak skutecznie budować własny wizerunek za pomocą narzędzi ze sfery mediów społecznościowych.

OBSŁUGA KLIENTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 • Konsument online
 • Social listening i social CRM
 • Key opinion leaders
 • Customer service na Facebooku

Sfera obsługi klienta zmienia się niezwykle dynamicznie, a wszystko dzięki rozwojowi Internetu i możliwości komunikacji z daną marką poprzez różnorakie kanały. Dzisiejszy konsument jest znacznie bardziej wymagający niż kilka lat temu, dlatego też trzeba odpowiednio dostosować się do jego potrzeb uwzględniając wszelkie możliwe kanały komunikacji. Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszy blok będzie poświecony tematyce obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych jako narzędzia – dla wielu obecnie – „pierwszego kontaktu". Z tego cyklu zajęć słuchacze wyniosą wiedzę jak skutecznie słuchać klientów, jak analizować ich potrzeby i odpowiednio na nie reagować. Zostaną przedstawione przykłady marek, które realizują te założenia w sposób wzorcowy dla całej branży. Słuchacze zostaną przeprowadzeni przez cały proces obsługi, tajniki „zaplecza" agencyjnego, implementacji odpowiednich procedur czy narzędzi ułatwiających całe założenie obsługi klienta.

KREATYWNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH

 • Content design
 • Zabiegi redakcyjne: copywriting, tagowanie
 • Kreatywne kampanie - inspiracje

Dzięki social media marki mają głos - mogą komunikować się ze swoimi konsumentami częściej i efektywniej niż kiedykolwiek indziej. Mogą nie tylko mówić, ale też słuchać - uczestniczyć w dialogu. Jakość tej komunikacji bezpośrednio przekłada się na percepcję samych marek w oczach konsumentów. Tenże blok zajęciowy zaprezentuje przykłady najbardziej kreatywnych kampanii, które miały dotychczas miejsce w mediach społecznościowych. Dodatkowo zaprezentowane zostaną podstawowe narzędzia lingwistyczne, które nie tylko ułatwiają pracę osobom zajmującym się tworzeniem treści, ale również służą jako pomoc w usankcjonowaniu charakteru wypowiedzi samej marki. Dokonany zostanie również przegląd mechanizmów, które pozwalają lepiej angażować społeczności i wciągać je w świat marki.

SOCIAL GAMING I GAMIFIKACJA

 • Social gaming i gry reklamowe
 • Gamifikacja

Niezwykle szybko rozwijający się trend - gamifikacji znajduje szególne odzwierciedlenie w sferze social mediów. Jednocześnie platformy typu Facebook czy NK.pl to miejsce, gdzie kwitnie social gaming. Słuchacze dowiedzą się jak przełożyć oba te trendy na korzyść dla marki i dowiedzą się kiedy należy je wykorzystywać.

EFEKTYWNOŚĆ & PERFORMANCE

 • Czy social media sprzedają? ROI w mediach społecznościowych
 • Social ads i real time bidding

Działania efektywnościowe to najszybciej rozwijający się trend w social mediach. Mowa tutaj zarówno o pozyskiwaniu ruchu ze społeczności na serwisy wydawców, jak i pozyskiwaniu leadów czy mitycznej sprzedaży z Facebooka. Przedstawione zostaną zasady działania modelu RTB, omówione będą również wzorcowe kampanie w mediach społecznościowych, które miały realne przełożenie na wzrosty sprzedaży. W tym bloku rozprawimy się z pytaniem „Czy Facebook sprzedaje?".

KOMUNIKACJA KRYZYSOWA

 • Analiza największych kryzysów w social mediach
 • Symulacja kryzysu
 • Jak przeciwdziałać kryzysom. Opracowanie polityki antykryzysowej.

Kryzys w social mediach jest jak niezpowiedziana klasówka. Wiadomo, że kiedyś nastapi, ale jeśli trzymamy rękę na pulsie i jesteśmy dobrze przygotowani - nic nam nie grozi. Niniejszy moduł pozwoli słuchaczom zapoznać się z najgłośniejszymi kryzysami w social mediach, dokładnie je zanalizować oraz finalnie, w ramach zajęć praktycznych, uczestniczyć w symulacji kryzysu. Przedstawione zostaną również procedury i narzędzia, które nie tyle pozwalają uniknąć samego kryzysu, ale dają marce czy osobom zajmującym się daną tematyką, bufor bezpieczeństwa i kierunki działania w przypadku wystąpienia takiegoż.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia:

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z oryginałami dokumentów

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 840 zł
2 raty 4075 zł
1 rata 7900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

chojnacka.ok

Koordynator kierunku

Dorota Chojnacka
tel. 22 517 99 55
e-mail: dorota.chojnacka@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00
weekendy zjazdowe 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj