logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • dla osób, które pracują nad wizerunkiem lidera, firmy lub instytucji, osób z agencji PR, dziennikarzy, twórców kampanii reklamowych i wyborczych.

Kontakt

Warszawa,CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

Professional Image.
Psychologia wizerunku w biznesie i życiu publicznym.

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online. W przypadku korzystnych warunków epidemicznych, pierwszy i ostatni zjazd mogą odbyć się na terenie uczelni.

O studiach

„Psychologia wizerunku to studia unikatowe na polskim rynku. Większość programów opiera się o teorie o komunikowaniu, a pomija aspekty psychologiczne. Praca nad wizerunkiem to praca nad percepcją człowieka, nad jego emocjami i decyzjami. W „erze postprawdy” rośnie liczba narzędzi a spada poziom refleksji, czemu i komu mają służyć? Wiedza z psychologii przekazywana w toku zajęć pozwoli spojrzeć na marketing i PR z innej perspektywy. Doświadczenie, jakim podzielą się eksperci-praktycy pomoże uniknąć błędów w kampaniach wizerunkowych. Tempo i struktura programu nie pozwolą się nudzić. Zapraszam na studia tworzone przez ludzi z pasją i dla ludzi z pasją!”.

Biogramy.BIO dorota wisniewskansp 770dr Milena Drzewiecka
kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Adresatami programu są:

 • Osoby, które pracują nad wizerunkiem lidera, firmy lub instytucji: od managerów komunikacji przez rzeczników prasowych po doradców liderów
 • Osoby z agencji PR-owych, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o wyniki nowych badań, poznać psychologiczne spojrzenie na wizerunek i nabyć nowych umiejętności
 • Dziennikarze zainteresowani rolą narracji, którzy chcą uzupełnić swoje kompetencje i/lub szukają nowych wyzwań zawodowych
 • Twórcy kampanii reklamowych i wyborczych, otwarci na „analizę i syntezę” wiedzy i doświadczeń, zainteresowani etycznymi metodami wpływu i nowoczesnym marketingiem wartości
 • Liderzy, którzy nie boją się słowa „kryzys” i, projektując własny wizerunek, chcą zrozumieć jak reagować na problemy

Adresatami studiów są w końcu ludzie ciekawi świata i … człowieka.

Cel

Proponujemy pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu psychologii wizerunku.
Celem programu jest ukazanie słuchaczom, jak -korzystając z wiedzy psychologicznej- kształtować i rozwijać profesjonalny wizerunek. Słuchacze zyskują szansę na integrację treści z zakresu psychologii (społecznej, poznawczej, zachowań konsumenckich i marketingu politycznego) oraz praktyki prowadzenia komunikacji i kampanii wizerunkowych. Wiedza oraz bogate doświadczenie wykładowców otwierają na interdyscyplinarne podejście do tematu.
Studia obejmują trzy bloki: pierwszy wprowadza w świat teorii psychologicznych, uczy mechanizmów wpływu społecznego i tłumaczy wyniki badań ważnych dla praktyki kształtowania wizerunku. Drugi blok rozwija umiejętności z wykorzystaniem nabytej wiedzy. Trzeci blok to warsztat wdrażania konkretnych kampanii wizerunkowych: on-line i off-line. Każdy z bloków operuje case studies, daje szansę do dyskusji i wymiany doświadczeń.
Dlaczego warto aplikować? Po pierwsze, by nie tyle reklamować produkt (program), co inspirować. Po drugie, by umieć zareagować na kryzys. Po trzecie, by wpływać na innych przez ciekawe narracje a nie manipulacje. Po czwarte, by rozpoznać te manipulacje u konkurentów. Po piąte w końcu, by pozytywnie wyróżniać się na tle innych.

Co nas wyróżnia?

 • pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu psychologii wizerunku;
 • gwarancja sprawdzonej wiedzy;
 • wysoko wykwalifikowana kadra z międzynarodowym doświadczeniem (każdy z 14 wykładowców ma wieloletnie doświadczenie pracy na rynku);
 • praca z autorytetami z dziedziny psychologii, narracji czy marketingu;
 • atrakcyjny i interdyscyplinarny program;
 • tempo i organizacja studiów: dobrze zbilansowane liczby godzin teoretycznych i praktycznych, różnorodne formy zajęć i zadań, wiedza weryfikowana w toku kolejnych modułów;
 • szansa na dyskusję i wymianę doświadczeń między uczestnikami (ograniczona liczba miejsc gwarantuje interakcyjny charakter zajęć);
 • unikatowe podsumowanie: sesja rozmów ze znanymi postaciami ze świata biznesu, polityki, czy nauki/kultury, które opowiedzą o doświadczeniach projektowania wizerunku (własnego lub instytucji), oczekiwaniach wobec współpracownikach i (nie)sprawdzonych receptach na kryzys.

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA

Kolejność zgłoszeń. Limit miejsc: 25 osób.

CZAS TRWANIA

Dwa semestry.

WARUNKI ZALICZENIA

Min. 80% obecności na wszystkich zajęciach; min. 61/100 punktów.
Na zaliczenie składa się test wiedzy (z treści w bloku pierwszym), zadania (w ramach bloku drugiego) i projekt-prezentacja z wybranego kursu z bloku trzeciego (Wdrażanie strategii wizerunkowych).

DOKUMENT UKOŃCZENIA STUDIÓW

Absolwenci i absolwentki otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 182 godziny zajęć dydaktycznych i trwa dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie interaktywnych wykładów, seminariów i warsztatów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Zakres wiedzy i umiejętności rozwijane podczas omawianych studiów podyplomowych obejmują:

 • kluczowe mechanizmy z psychologii społecznej, zachowań konsumenckich i marketingu politycznego oraz ich rola w konstruowaniu strategii wizerunkowych
 • podstawy badań wartości marki i segmentacji odbiorców
 • superman vs. everyman: metody pozycjonowania lidera
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie technikom wpływu społecznego w życiu prywatnym i biznesowym
 • spostrzeganie kobiet a ich wizerunek i pozycja w biznesie
 • kreowanie własnego wizerunku przy użyciu narracji
 • zrozumienie roli big ideas w komunikacji firmy i partii
 • strategia vs. taktyka komunikacji on-line: narzędzia a praktyka działania
 • strategia komunikacji marki: jej rola i implementacja w ekosystemie rynkowym i marketingowym
 • psychologia relacji oraz komunikacji z klientem, mediami i odbiorcami (inbound communication a marketing 3.0)
 • odpowiedzialne prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych (szczególnie kampanie wyborcze i kampanie z wizerunkiem kobiet)
 • zarządzanie wizerunkiem w kryzysie
 • dobre praktyki w kreowaniu wizerunku w biznesie i życiu publicznym
 • sztuka niestandardowych prezentacji

Ramowy program zajęć

BLOK1 Psychologiczne mechanizmy kształtowania wizerunku

 • Jak spostrzegamy i oceniamy innych? Psychologia społeczna z elementami psychologii mediów – 12h
 • Psychologia wpływu społecznego: komunikaty perswazyjne i manipulacje interpersonalne- 12h
 • Psychologia marki i zachowań konsumenckich: jak zadbać o logo i zysk? – 16h
 • Psychologia płci: Wizerunek kobiet – 8h
 • Psychologia marketingu politycznego: jak grać, żeby wygrać? – 8h

BLOK 2 Trening kompetencji kształtowania wizerunku

 • Narracje jako narzędzie kształtowania wizerunku – 24h
 • PR jako szkoła budowania relacji – 8h
 • Zarządzanie emocjami w relacjach zawodowych – 8h
 • Sztuka promocji kobiet – 8h
 • Wizerunek lidera w polityce i biznesie – 16h
 • Sztuka prezentacji – 8h

BLOK 3 Wdrażanie strategii wizerunkowych

 • Strategia komunikacji marki – 12h
 • Kreowanie wizerunku on-line – 12h
 • BIG IDEA w kampaniach politycznych i komercyjnych – 12h
 • Wizerunkowe SOS, czyli PR kryzysowy – 12h

Podsumowanie

 • Sesja rozmów z gośćmi specjalnymi – 6h

Biblioteka Uniwersytetu SWPS zapewnia dostęp do bazy wiedzy, z której na co dzień korzystają naukowcy. Studenci i słuchacze uzyskują dostęp do tych samych książek, czasopism i najnowszych artykułów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekomendacje

Dorota, absolwentka studiów podyplomowych Professional image. Psychologia wizerunku w biznesie i życiu publicznym.

Co dają studia podyplomowe Professional Image? Mi osobiście dały profesjonalną wiedzę, narzędzia i warsztat z obszaru budowania wizerunku. Praca nad wizerunkiem to również praca nad sobą i relacjami z innymi a zrozumienie psychologicznych mechanizmów w tej kwestii to podstawa.

Piotr, absolwent studiów podyplomowych Professional image. Psychologia wizerunku w biznesie i życiu publicznym.

Jeśli myślisz, że widzisz wystarczająco dużo i wiesz wystarczająco dużo o sobie i innych, pomyśl raz jeszcze. Nie tylko od czasu pandemii nosimy maski. Aby nauczyć się rozpoznawać, zmieniać i projektować te maski, radzę pogłębić wiedzę na studiach Professional Image.

Karolina, absolwentka studiów podyplomowych Professional image. Psychologia wizerunku w biznesie i życiu publicznym.

Professional Image to wartościowe zajęcia z praktykami. Tu zdobyłam unikalną wiedzę, która pomogła mi spojrzeć na PR z innej perspektywy.

 

Adrianna, absolwentka studiów podyplomowych Professional image. Psychologia wizerunku w biznesie i życiu publicznym.

Studia Professional Image to ogromna przygoda. Wspaniali ludzie i kadra ekspercka. Żadna chwila nie była stracona. Będę bardzo tęsknić.

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  1000 zł
2 raty  4750 zł
1 rata  9100 zł
Opłata rekrutacyjna  300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.