logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla doświadczonych trenerów, coachów, mentorów, managerów, pracowników działów HR.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Superwizja
– kurs psychologiczny doskonalący jakość pracy doświadczonych coachów, trenerów i mentorów

 • REKRUTACJA TRWA

O programie

Oferowany na Uniwersytecie SWPS autorski kurs Jacka Santorskiego, (przygotowany wspólnie z trenerem Values, Mariuszem Turkiem) to platforma wymiany doświadczeń oraz pracy nad sobą i relacjami dla praktykujących trenerów, mentorów i coachów - w biznesie, a także w sektorze społecznym, edukacji i zdrowia.

Autor programu - Jacek Santorski jest niezwykle cenionym i rozpoznawalnym psychologiem biznesu, który ma ogromny dorobek i doświadczenie jako terapeuta, trener, a także superwizor terapii i treningu. W każdej z tych ról przepracował znacznie więcej niż symboliczne 10 000 godzin. Z biznesem współpracuje od lat w ramach swojej firmy consultingowej, Values. Siedem lat temu stworzył program Akademii Psychologii Przywództwa, który realizuje w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jego współpraca z Uniwersytetem SWPS wiąże się z zapoczątkowaniem wspólnych działań na rzecz określenia i profesjonalnej standaryzacji psychologicznej i etycznej wymagań dla polskich coachów, trenerów i mentorów.

Bliższe informacje o jego dokonaniach, a także biogram Mariusza Turka dostępne są w zakładce KADRA.

Partner kursu

070B6F52 23B9 424E BF5A 2CC48522BD8F4Idea kursu

Od pewnego czasu na rozwijającym się w Polsce rynku usług coachingowych pojawia się wiele nowych ofert. Zwiększa to w oczywisty sposób możliwości wyboru, ale równocześnie pokazuje, że często nie wystarczy certyfikat, ani uzyskana na kursach i w "akademiach" wiedza, czy znajomość metod pracy z klientem. Okazuje się, że dla bycia uznanym, skutecznym coachem/ trenem niezwykle ważny jest także wgląd w siebie i wyczucie subtelności relacji. Prowadzenie pracy z ludźmi wymaga bowiem nie tylko wiedzy i znajomości warsztatu, ale także rozumienia delikatnych relacji między ludżmi, na które składają się czynniki indywidualne i grupowe zachodzące częściowo w obszarze nieświadomym. W wielu przypadkach jakość tych relacji ma co najmniej tak samo istotny wpływ na efektywność pracy coacha, co użyte metody. Aby znacząco poprawić tę jakość potrzeba wielu godzin pracy nad sobą i własnej superwizji. Proponowany kurs, skoncentrowany przede wszystkim na psychologicznych aspektach pracy trenera, coacha i mentora w biznesie, stwarza odpowiednie do tego warunki. Jest dedykowany specjalistom już doświadczonym i zaawansowanym w swojej pracy.

Adresaci

 • Doświadczeni trenerzy, coachowie i mentorzy pracujący w obszarze biznesowym – wewnętrzni trenerzy firmowi, trenerzy niezależni, pracownicy firm szkoleniowych oraz specjaliści podejmujący podobne zadania w obszarze zdrowia, edukacji i sfery społecznej (minimum 4 lata)
 • Managerowie, którzy angażują się w mentoring, wstępnie przeszkoleni w tym zakresue i regularnie prowadzący warsztatowe formy ze swoimi pracownikami (bezpośredni zespół podwładnych, zespoły projektowe, zespoły w strukturze macierzowej)
 • Pracownicy działów HR, którzy są liderami projektów i koordynują pracę coachów, trenerów wewnętrznych i projekty mentoringu, podejmując sami te role

Kurs zapewnia

1. Poznanie modelu przywództwa Versatile Leadership i jego zastosowania w doskonaleniu pracy doświadczonego coacha/trenera
2. poznanie współczesnych modeli relacji zaczerpniętych z psychoterapii, mających zastosowanie w praktyce trenera, mentora i coacha biznesowego
3. uzyskanie bezpośrednich doświadczeń zaawansowanej superwizji swojej pracy
4. wstępne wprowadzenie w zasady roli superwizora coachingu/mentoringu

Cele kursu i główne korzyści dla uczestników

 • lepsze rozumienie dynamiki relacji indywidualnej (swojej i uczestników), dynamiki grupowej i zjawisk wynikających z interakcji między nimi
 • umiejętność zarządzenia szeregiem procesów psychologicznych w celu uzyskania optymalnych warunków do uczenia się i rozwoju
 • większą wszechstronność i elastyczność w prowadzeniu pracy z jednostką i grupą, dzięki rozpoznawaniu jej potrzeb, przekraczaniu osobistych ograniczeń eliminowaniu barier rozwojowych wynikających z mechanizmów obronnych.

Co wyróżnia kurs „SUPERWIZJA”

 • Wyjątkowi prowadzący – łączący wiedzę i wrażliwość psychologiczną z pragmatyką działania w środowisku biznesowym.
 • Różnorodność podejść – prowadzący korzystają z różnych paradygmatów, czerpią i łączą najbardziej wartościowe elementy z różnych ujęć i sposobów myślenia.
 • Nacisk na pracę opartą na doświadczeniu i zindywidualizowanej informacji zwrotnej – mniej uniwersalnych reguł, więcej zindywidualizowanych strategii osadzonych w konkretnej sytuacji i w aktualnym momencie procesu.
 • Włączanie w środowisko specjalistów edukacji i pomaganie w rozwoju zawodowym wg najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych.

Warunki zaliczenia

 • Napisanie pracy zaliczeniowej na temat swojego stylu i potencjału trenerskiego w oparciu o modele poznane na zajęciach i studium przypadku ze swojej praktyki coacha/trenera lub mentora.
 • Aktywny udział w zajęciach oraz w treningu interpersonalnym.

Dokument ukończenia kursu

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
 • Certyfikat ukończenia kursu sygnowany przez Grupę Firm Doradczych Values oraz Rob Kaiser Leadership Solutions otrzymają osoby, które wezmą udział w 100% zajęć oraz spełnią pozostałe wymagania ukończenia kursu.

Tematyka

Tematyka zajęć

 • Dynamika indywidualna uczestnika i trenera/coacha/mentora - rozwój, zaburzenia, typy osobowości, zachowanie w procesie zmiany, mechanizmy obronne, integracja przeciwieństw.
 • Dynamika relacji grupy - fazy, role, pozycje, walka o władzę, polaryzacje, konflikt, integracja/pseudo integracja, mistyfikacje, wpływ grupy na nieświadomość lidera, otwarcie, pożegnanie, relacje i działania follow-up.
 • Dynamika relacji indywidualnych z trenerem/coachem/mentorem - przeniesienie, przeciwprzeniesienie, identyfikacja projekcyjna, idealizacja, dewaluacja, urealnienie trenera, polaryzacje, rozszczepienie i integracja obiektów, koluzje i zmowy relacyjne, projekcja konfliktów wewnętrznych na relacyjne.
 • Styl pracy i wszechstronność w roli – z zaangażowaniem dopełniających się czynników, bez „przesterowania” mocnych stron (model Versatile Leadership).

Formy pracy w ramach Studium

 • Seminaria – wybrane modele i koncepcje) wraz ze wskazówkami wykorzystania jej
  w coachingu, treningu, mentoringu – Wykład, demo, dyskusja
 • Warsztaty – trening umiejętności: prowadzenie próbek pracy z jednostką i z grupą, oglądanie nagranych fragmentów realnych coachingów i szkoleń (małe grupy do 8 osób)
 • Indywidualne konsultacje z tutorem (2 godziny w czasie trwania kursu) face to face/telefon/komunikator internetowy
 • Superwizja „on the job” - obserwacja i omówienie fragmentów szkoleń i coachingu/treningu prowadzonych w naturalnym środowisku pracy prowadzona wzajemnie przez uczestników Studium
 • Udział w pogłębionym treningu interpersonalnym lub „Grupie Otwarcia” Laboratorium Psychoedukacji

Formy pracy opcjonalne (dodatkowo płatne)

 • Superwizja „on the job” - obserwacja i omówienie fragmentów szkoleń/coachingu/treningu prowadzonych w naturalnym środowisku pracy prowadzona przez superwizorów z zespołu Values

Prowadzenie seminariów – Jacek Santorski i zaproszeni goście (m.in. Krzysztof Klajs, Rafał Żak/Justyna Matras, Tomasz Adamczyk).
Prowadzenie sesji warsztatowych – zespół trenerów Values.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie kursu.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Organizacja zajęć

Kurs obejmuje łącznie 114 godzin zajęć (w tym 2 godziny indywidualnych sesji tutorskich) realizowanych raz w miesiącu podczas 8 zjazdów weekendowych:

 • w soboty w godz. 9.00 do 19.00,
 • w niedziele, w godzinach 9.00 do 15.15)

w terminie od października 2017 roku do maja 2018 roku:

1.  28-29.10.2017
2.  25-26.11.2017
3.  16-17.12.2017
4.  27-28.01.2018
5.  24-25.02.2018
6.  24-25.03.2018
7.  28-29.04.2018
8.  26-27.05.2018

Rekrutacja

Warunki przyjęcia:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Marzena Wiercińska – kierownik ds. Kluczowych Klientów, pok 109
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
adres: mwiercinska@swps.edu.pl

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kursu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za kursu 14 900
rok akademicki 2017-2018
2 raty(I rata płatna do 15 października 2017 roku,
II rata płatna do 31 stycznia 2018 roku)
6000 zł
1 rata
(płatna do 15 października 2017 roku)
12000 zł
Wpisowe
(płatne do 3 dni po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego)
2900 zł

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta:

VALUES Grupa Firm Doradczych Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Adres: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 24/26
Bank: Bank Zachodni WBK SA
Konto: 97 1090 1463 0000 0001 1420 0362
w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.

Kontakt

wiercinska.ok


Marzena Wiercińska

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 99 55 

tel: 694 44 17 46
e-mail: mwiercinska@swps.edu.pl

 

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.