logo uswps nazwa 3

Studia

Nasze studia są doskonałym wyborem dla osób lubiących twórczo i agresywnie myśleć, rozkładać problemy na czynniki pierwsze, stawiać i weryfikować hipotezy, zbierać i przetwarzać dane i informacje, wyciągać wnioski i formułować odważne rekomendacje.

dr Adam Kowalik, doradca, trener, menedżer, analityk

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Analityka biznesowa

 • specjalność na kierunku Zarządzanie i przywództwo
 • studia II stopnia, 3 semestry
 • tryb stacjonarny (sobota-poniedziałek) - więcej informacji »

Weź udział:

6 grudnia 2018 r. - Spotkanie online dla kandydatów
- sprawdź szczegóły »

Strefa Zarządzania
przejdź do kanału na YT »

Biznes oparty na analizie

W ostatnich latach radykalnie wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów, którzy sprawnie analizują dane i informacje biznesowe oraz potrafią przedstawić swoje wnioski i rekomendacje w formie właściwej dla najwyższej kadry zarządzającej. Są trzy obszary kompetencji, które decydują o profesjonalizmie analityków biznesowych: bogaty warsztat analityczny, rozumienie biznesu oraz realizowanie projektów. Te trzy elementy stanowią kanwę specjalności Analityka biznesowa.

bg-triangle01

Bogaty warsztat analityczny

Studenci zdobędą wiedzę o kilkudziesięciu technikach analitycznych oraz umiejętności wykorzystania w praktyce biznesowej najnowszych narzędzi analizy danych, w tym nowoczesnych platform data science (Data IQ) oraz środowisk programowania (biblioteki Sci-Py i język Python oraz SQL). W połączeniu z wiedzą ze statystyki pozwolą one studentom wszechstronnie analizować dane, wnioskować w oparciu o nie oraz modelować i symulować sytuację w ramach organizacji oraz na rynku.

bg-triangle02

Rozumienie biznesu

Studenci będą rozumieli i potrafili przeprowadzić analizy biznesowe w kluczowych obszarach organizacji - marketingu, sprzedaży, finansach, rachunkowości, zarządzaniu kapitałem ludzkim. Przygotujemy ich również do budowania scenariuszy przyszłości tak dla organizacji, jak i otoczenia biznesowego.

bg-triangle03

Zarządzanie projektami analitycznymi

Studenci nauczą się realizować projekty zgodnie z uznanymi metodykami data science takimi jak model CRISP-DM. Zarządzają procesem poprzez diagnozowanie potrzeb decydentów (executive briefing), dobór technik analitycznych, umiejętności tworzenia zespołów projektowych, pozyskiwania i analizowania danych, aż po profesjonalny raport zarządczy dla głównego decydenta. Dzięki temu analityk biznesowy staje się zaufanym doradcą zarządu rekomendującym najlepsze rozwiązania oraz scenariusze możliwych zdarzeń. 

Dlaczego to podejście ma być lepsze od klasycznego?

Po pierwsze: mentorzy

To przede wszystkim twórcy kierunku, którzy bazując na własnych doświadczeniach, rzetelnej wiedzy i odwadze, dostrzegli potrzebę zmiany.

Piotr Voelkel

Biznesmen, który całe życie zajmuje się zarzadząniem w praktyce – od przemysłu, poprzez sztukę, aż po edukację. Współwłaściciel Grupy Kapitałowej VOX, współtwórca Concordia Design, założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu oraz prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Po 30 latach pracy na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczosci, wielu sukcesach i potknięciach nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.

Nauki o człowieku mogą pomóc biznesowi wyjść z obszaru „kopiuje” do obszaru „kreuje”. To wymaga zmiany mentalności zarządów i pracowników tak, by uwierzyli, że mogą tworzyć rzeczy, które zmienią świat.

Piotr Czarnecki

Lider biznesowy z 30-letnim doświadczeniem menedżerskim. Pracował w Polskim Banku Rozwoju, Kredyt Banku, Rabobanku i Telekomunikacji Polskiej. Był również przedsiębiorcą - z sukcesem współtworzył i wprowadził na GPW spółkę Getin. Od ponad 15 lat Prezes Zarządu i CEO Raiffeisen Bank Polska S.A. Jest certyfikowanym mentorem (EMCC).

Nowoczesny biznes opiera się na wielowymiarowej i wielopoziomowej analityce, wspieranej dziś zaawansowanymi technologiami, jak sztuczna inteligencja. Nie zapominajmy jednak, że na koniec to człowiek jest odpowiedzialny za ostateczne wnioski i decyzje biznesowe, które decydują o być albo nie być firmy na rynku.

Jerzy Hausner

Ekonomista, minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, wicepremier, członek Rady Polityki Pieniężnej. Współtwórca koncepcji Firma–Idea, która jest nowym spojrzeniem na ekonomię i szeroko pojęty biznes. Akademicka wiedza, ale i realne doświadczenie pozwoliły mu dostrzec i opisać potrzeby zmiany, a także osadzić nowy paradygmat zarządzania w realiach polskiej gospodarki.

Przyszłość należy do firm, które udowodnią swoją wiarygodność i społeczną przydatność. Z myślenia o maksymalizacji zysku przestawią się na uczciwe traktowanie swoich pracowników, partnerów i klientów. Dopiero w efekcie takiego podejścia możliwe będzie osiąganie zysku.

Po drugie: interdyscyplinarność i praca z zespołem

To specjalność dla osób ceniących pracę na pograniczu wielu dyscyplin i dziedzin wiedzy oraz dla tych, którzy potrafią łączyć pracę indywidualną z pracą zespołową, ponieważ najlepsze, dojrzałe analizy są zawsze efektem pracy zespołu. 

Na studia zapraszamy nie tylko absolwentów kierunków technicznych czy analitycznych, ale również humanistów czy przedstawicieli nauk społecznych.

Po trzecie: praktyka

Trzon programu stanowią projekty semestralne realizowane z partnerami biznesowymi. Pozostałe zajęcia są ułożone w taki sposób, by dostarczyć wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji danego projektu. Co ważne, projekty nie są jedynie akademickim ćwiczeniem – to konkretne zadania biznesowe, przygotowywane na zlecenie firm zewnętrznych.

Student kończy studia z portfolio trzech projektów (realizowanych zespołowo pod opieką tutora biznesowego i akademickiego) ocenianych przez przedstawicieli świata biznesu.

Semestr 1

Semestr 1

Projekt biznesowy o charakterze rozwojowym

W danej organizacji studenci będą musieli zapoznać się z jej specyfiką, dokonać diagnozy potrzeb rozwojowych zespołu pracowniczego i zaproponować ważne usprawnienie lub potrzebne rozwiązanie w tym obszarze, poprzedzone analizą stosowanych na świecie praktyk. Takimi zagadnieniami mogą być: zbudowanie systemu oceny okresowej,  wypracowanie polityki zarządzania talentami, czy wprowadzanie coachingowego stylu zarządzania. Opisane wyniki diagnozy i rozwiązanie będzie przedstawione do oceny reprezentantom działu HR organizacji. 

Przykładowe moduły

 • Zarządzanie projektami
 • Praca z danymi w organizacji
 • Neuroekonomia i ekonomia behawioralna

Semestr 2

Semestr 2

Projekt analizy danych z otoczenia organizacji

Studenci realizują projekt, którego celem jest odpowiedzenie na zawsze aktualne pytanie zarządu: „co powinniśmy zrobić, by wygrać na rynku?”. W ramach projektu studenci realizują pełny cykl analityczny: ustalają zakres projektu, definiują obszary zainteresowania, określają najefektywniejszą metodę realizacji projektu, pozyskują stosowne informacje o konkurencji i rynku, wykonują analizę właściwą, opracowują raport z wnioskami i rekomendacjami, omawiają wyniki projektu z decydentami.

Przykładowe moduły

 • Business Intelligence & data science
 • Techniki analizy rynku i konkurencji
 • Analiza śledcza i dochodzeniowa w biznesi

Semestr 3

Semestr 3

Projekt analizy danych wewnętrznych organizacji

W ramach projektu studenci analizują dane wewnętrzne organizacji (np. o klientach, produktach, transakcjach) w celu opracowania rekomendacji dla najwyższej kadry zarządzającej w zakresie zwiększenia przychodów (np. cross-selling, up-selling), ograniczenia kosztów prowadzenia biznesu, usprawnienia procesów biznesowych. Projekt osadzony jest w konkretnym obszarze funkcjonowania organizacji (np. marketingu, sprzedaży, produkcji, HR) lub ma charakter multi-dyscyplinarny, tj. dotyka wielu obszarów.

Przykładowe moduły

 • Big data i Internet rzeczy
 • Metody analizowania przyszłych zdarzeń
 • Pozyskiwanie i analiza danych sektorowych

Program rozwoju kompetencji

Specjalność oferuje unikalny program oceny i rozwijania kompetencji, zarówno osobistych, jak technicznych. Na pierwszym roku studenci realizują 75-godzinny kurs Program rozwoju kompetencji


Student rozpoczynający specjalność jest wszechstronnie diagnozowany. W obszarze kompetencji osobistych student przechodzi pod okiem praktyków biznesu szereg warsztatów rozwojowych poświęconych m.in. jakościowej pracy zespołowej, pracy w środowisku międzynarodowym, umiejętnościom negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów, efektywnego prezentowania własnych pomysłów. Poddane diagnozie i rozwijane są równolegle umiejętności analityczne i zaawansowanego programowania tak, że absolwent będzie potrafił wykorzystywać je w środowisku anglojęzycznym. 

Dogodna organizacja zajęć

Zajęcia organizujemy w taki sposób, aby umożliwić studiowanie osobom aktywnym zawodowo. Studia odbywają się od soboty do poniedziałku w systemie weekendowym (zajęcia w sobotę i niedzielę oraz w jeden poniedziałek miesiąca), dodatkowo w modelu weekendowym po pierwszym semestrze 3-dniowy zjazd w tygodniu poświęcony wizytom studyjnym.

Partner strategiczny kierunku

partnerzy semestrow zip

Współtwórcy kierunku

oees2values2

Kadra naukowo-dydaktyczna

Rekrutacja krok po kroku

Warunkiem przyjęcia na studia jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostarczenie do Biura Rekrutacji kompletu dokumentów wraz z Personal Statement, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisane na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. (W przypadku braku certyfikatu, znajomość języka angielskiego weryfikowana jest podczas rozmowy kwalifikacyjnej - zob. pkt. 4.)
 3. Dostarcz do Biura Rekrutacji:
  • komplet dokumentów (zob. pkt 2)
  • Personal Statement*

   *Personal Statement jest formą autoprezentacji, postacią listu motywacyjnego z elementami życiorysu. Napisz w nim, kim jesteś, opisz swoje doświadczenie, osiągnięcia w zakresie zarządzania zespołem, organizowania różnych przedsięwzięć (także społecznych), jakie są Twoje plany na przyszłość. Wszystko to, co przekona nas, że wybrany kierunek studiów jest dla Ciebie właściwy.

   UWAGA: Niezależnie od tego, czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej na studia, podczas której zaprezentujesz swój potencjał.
  • Rozmowa wstępna pozwoli Ci osobiście przedstawić Twoje dotychczasowe zaangażowanie i pasje oraz potencjał w kontekście idei studiów. Część rozmowy może być prowadzona w języku angielskim. Kilka dni przed terminem rozmowy skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia obecności i ustalenia godziny spotkania. Warunkiem przystąpienia do rozmowy jest złożenie kompletu dokumentów oraz Personal Statement.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia:
  • Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Rekrutacja zakończona!

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.

Czesne
rok akademicki 2018/19 (2 semestry)
studia stacjonarne
10 rat 1484 zł
2 raty 7315 zł
1 rata 14000 zł
rok akademicki 2019/20 (1 semestr)
studia stacjonarne
5 rat 1484 zł
1 rata 7000 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Slider