hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Każdego dnia, współpracując z zawodnikami, mam okazję towarzyszyć im w ich drodze na sportowy szczyt.

dr Dariusz Parzelski, Certyfikowany Psycholog Sportu Klasy Mistrzowskiej PTP

Warszawa, Wydział Psychologii

Psychologia sportu
i aktywności fizycznej

 • specjalność na studiach psychologicznych
 • studia II stopnia
 • tryb stacjonarny

Opis specjalności

Psychologia sportu zajmuje się badaniem psychologicznych podstaw aktywności fizycznej człowieka. Studenci uczą się, jak wspierać zawodników i trenerów w osiąganiu sukcesów w sporcie wyczynowym, w sporcie dzieci i młodzieży lub sporcie amatorskim. Dowiadują się także, jak pomagać ludziom w prowadzeniu zdrowego trybu życia lub wspierać ich w procesie rehabilitacji i powrotu do pełni zdrowia po kontuzji.

Studia skierowane są do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z wykonywaniem zawodu psychologa sportu. Kierunek jest także atrakcyjny dla tych, którzy chcą wykorzystywać wiedzę i umiejętności psychologiczne w pracy trenera sportowego, nauczyciela wychowania fizycznego lub w psychologii biznesu.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach przygotowań olimpijskich, klubach i stowarzyszeniach sportowych, ośrodkach specjalizujących się w promocji zdrowia i centrach rehabilitacyjnych, klubach fitness, firmach zajmujących się organizacją masowych imprez sportowych, w agencjach marketingowych promujących sprzęt i produkty dla sportowców. Osoby po psychologii sportu zajmują się także wspomaganiem specyficznych grup zawodowych, takich jak: policjanci, ratownicy medyczni, ratownicy górscy, wojskowi, strażacy, siły specjalne, w budowaniu wysokiej odporności psychofizycznej.

Atuty specjalności

Unikatowe studia w skali kraju

Jestemy jedyną uczelnią w Polsce, która oferuje studia w zakresie psychologii sportu i aktywności fizycznej na poziomie magisterskim, z naciskiem na przekazanie fachowej wiedzy związanej z funkcjonowaniem zawodników, trenerów i rodziców zawodników w sporcie.

Certyfikat Psychologa Sportu

Program studiów przygotowuje absolwentów do ubiegania się o Certyfikat Psychologa Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zawód na miarę naszych czasów

Współcześnie istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie wspomagania wyników sportowych w sporcie wyczynowym oraz w sporcie dzieci i młodzieży. Choroby cywilizacyjne spowodowały, że ludzie przywiązują coraz większą wagę do zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Zarówno zawodowi sportowcy, jak i amatorzy są świadomi korzyści wynikających ze współpracy z psychologiem sportu.

Kadra

Psychologia w Warszawie

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
II stopnia dla absolwentów psychologii Uniwersytetu SWPS
studia stacjonarne
10 rat 935 zł
2 raty 4480 zł
1 rata 8830 zł
II stopnia dla absolwentów psychologii Uniwersytetu SWPS
studia niestacjonarne
10 rat 830 zł
2 raty 3980 zł
1 rata 7840 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.