logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla trenerów , coachów, którzy coachingiem wspieraliby pracowników (szczególnie liderów) w trakcie zmian, towarzyszących wdrażaniu systemu zarządzania innowacjami, menedżerów i specjalistów, którzy pełnią (albo chcieliby pełnić) funkcje lidera zarządzania, wszystkich osób, które chcą pracować z zespołami rozwijając i wykorzystując kreatywność grup.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Trener kreatywności i lider innowacyjności

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Zapraszamy na spotkanie z kreatywnością stosowaną. Możesz nauczyć się jak pobudzać twórcze myślenie u siebie i w zespole. Jak planować pracę nad innowacyjnymi pomysłami i jak uczynić z tego część zadań organizacji. Jak zarządzać innowacjami i jak je wdrażać. W czasie studiów poznasz tajniki planowania i prowadzenia warsztatów pobudzających kreatywność oraz kierowania pracą grup twórczych. Większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów.

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt

Adresaci

Studia adresowane są do:

 • trenerów, którzy chcieliby opanować umiejętność projektowania i prowadzenia treningów kreatywności i szkoleń z zakresu inwentyki, tj. sztuki twórczego rozwiązywania problemów;
 • coachów, którzy coachingiem wspieraliby pracowników (szczególnie liderów) w trakcie zmian, towarzyszących wdrażaniu systemu zarządzania innowacjami;
 • menedżerów i specjalistów, którzy pełnią (albo chcieliby pełnić) funkcje lidera zarządzania innowacjami w swoich organizacjach (od zarządzania innowacjami w całej organizacji, bądź w jej całych działach, po moderowanie pracy kreatywnej niewielkiego zespołu zadaniowego) – niezależnie od branży;
 • wszystkich osób, które chcą pracować z zespołami rozwijając i wykorzystując kreatywność grup.

Cel

Kreatywność jest zdolnością coraz częściej docenianą i poszukiwaną na rynku pracy, zwłaszcza u specjalistów HR, menedżerów, nauczycieli czy coachów. Umiejętności wspierania procesów twórczego rozwiązywania problemów poprzez ćwiczenia, treningi, a zwłaszcza systematyczną pracę z zespołem, pozwalają na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności w firmach i organizacjach. Głównym celem studiów jest nauczenie prowadzenia warsztatów twórczego myślenia oraz kierowania pracą kreatywną zespołów w profesjonalny sposób.
Wprowadzane w organizacjach systemy zarządzania innowacjami mają za zadanie wspierać procesy generowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych w organizacji, a także wspierać pracowników aby, najpełniej jak to możliwe, włączali się w ten proces. Kluczową rolę pełnią tu kompetentne osoby, przygotowane pod kątem rozpoznawania, wspierania i kierowania działaniami innowacyjnymi zespołów.

Dlaczego warto?

Umiejętność odpowiedniego wyzwalania i gospodarowania potencjałem kreatywnym własnym i zespołu oraz planowanie i wdrażanie innowacji pozwala na uzyskanie mocnej pozycji w szybko zmieniającym się rynku. Projektując te studia myśleliśmy o rozwoju osobistym uczestników oraz o praktycznych możliwościach czy nawet konieczności wykorzystywania kreatywnego potencjału tkwiącego w zespołach, z którymi pracujemy. Chcemy nie tylko dać doskonałe i sprawdzone miękkie narzędzia pracy, ale także w ten sposób włączyć się w budowanie konkurencyjności polskiej gospodarki i edukacji.

Warunki zaliczenia

Obecność na minimum 80% zajęć – z wyłączeniem zajęć superwizowanych. Zaliczenie w zależności od rodzaju zajęć: test wiedzy lub indywidualne/grupowe zadanie praktyczne. W bloku "Praktyka kreatywności"– praca własna pod superwizją.

Organizacja nauki

Zajęcia będą się odbywać w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci i absolwentki otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Program (przedmioty i godziny):

I Blok:

1. Podstawy psychologii i dydaktyki kreatywności – 24 godziny

 • Psychologia kreatywności
 • Dydaktyka kreatywności

2. Diagnoza kreatywności – 16 godzin

3. Zarządzanie innowacjami – 16 godzin

II Blok:

4. Moderowanie grup twórczych i inwentycznych – 72 godziny

 • Dynamika i facylitacja małych grup
 • Komunikacja w grupie kreatywnej
 • Trening kreatywności
 • Techniki inwentyczne

5. Praktyka kreatywna – 52 godziny

 • Trener kreatywności
 • Lider innowacyjności

Czas trwania:

dwa semestry, 180 godzin

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych we Wrocławiu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

ola

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - biuro nieczynne
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
soboty zjazdowe: 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.