hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla pracowników kadr, menedżerów różnego szczebla, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy biorą udział w rekrutacjach i mają wpływ na kształtowanie narzędzi i procedur, ukierunkowujących rozwój i awans pracownika w ramach organizacji.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Rekrutacja, metody doboru i oceny personelu

 • Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

O studiach

Kierownikami merytorycznymi kierunku są dr Jarosław KulbatCezary Radomski

Adresaci

Adresatami studiów są pracownicy kadr, menedżerowie różnego szczebla, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, którzy biorą udział w rekrutacjach i mają wpływ na kształtowanie narzędzi i procedur, ukierunkowujących rozwój i awans pracownika w ramach organizacji. Generalnie studia dedykujemy tym wszystkim, którzy chcą pozyskiwać i utrzymać wartościowych pracowników w firmie.

Cel

Głównym celem studiów jest rozwijanie u uczestników umiejętności prowadzenia skutecznych działań w zakresie rekrutacji i utrzymania w firmie wartościowych pracowników.

Dlaczego warto?

Do prowadzących zajęcia należą wykładowcy i badacze o szerokiej wiedzy w zakresie psychometrii, psychologii pracy i biznesu. Kolejna, dominująca grupa prowadzących, to praktycy biznesu, którzy na co dzień zajmują się rekrutacją i oceną pracowników, a także projektują lub konsultują działania, służące umożliwieniu awansu i rozwoju pracownikom.

Dzięki studiom uczestnicy rozwijają umiejętności w zakresie:

 • werbowania i utrzymania wartościowych pracowników w organizacji,
 • rozpoznawania najważniejszych czynników, które muszą wziąć pod uwagę, chcąc zrekrutować i utrzymać w firmie wartościowych pracowników,
 • wyboru i zastosowania zweryfikowanych empirycznie metod, używanych w procesie doboru i oceny personelu.

Warunki zaliczenia

Uzyskanie przynajmniej 60% punktów z testu wiedzy z większości zajęć oraz obecność przynajmniej na 80% zajęć

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

 • Employer branding – wybrane aspekty marki pracodawcy w praktyce.
 • Wprowadzenie do problematyki ról społecznych w funkcjonowaniu organizacji.
 • Praktyczna Psychometria – bodowa testów psychologicznych.
 • Testy psychologiczne w biznesie.
 • Umiejętne podejmowanie decyzji.
 • Tworzenie symulacji do oceny personelu – na bazie symulacji oceny i podejmowania decyzji.
 • Wywiad epizodyczny.
 • Testy oceny sytuacji.
 • Próbki pracy.
 • Rekrutacje wewnętrzne i budowanie ścieżek karier.
 • Systemy ocen pracowników oparte na kompetencjach.
 • Ośrodki oceny i rozwoju personelu – unikanie błędów metodologicznych.
 • Ośrodki oceny i rozwoju personelu – projektowanie zadań do pomiarów.
 • Ośrodki oceny i rozwoju personelu – przekazywanie informacji zwrotnej.

Miejsce odbywania zajęć:

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych we Wrocławiu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 610 zł
2 raty 2925 zł
1 rata 5600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Zapisz się do 30 czerwca 2017 roku - otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Natalia Fuchs-Dzierżyc
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty zjazdowe 8.00 - 14.00
niedziele zjazdowe (od 16 października) 8.00 - 12.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj