logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menadżerów oraz pracowników działów lub firm zajmujących się szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Zarządzanie potencjałem pracowników pracujących stacjonarnie lub zdalnie
- studia online

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online.

O studiach

"Studia Zarządzanie Potencjałem Pracowników pracujących stacjonarnie lub zdalnie to doskonały wybór dla wszystkich osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu tzw. „miękkiego HR”. W programie studiów zawarto szeroki zakres wykładów i praktycznych warsztatów dotyczących wszystkich najważniejszych procesów związanych z zarządzaniem potencjałem pracowników od rekrutacji, przez adaptację, rozwój, ocenianie i motywowanie, komunikację na zarządzaniu zespołem, czasem i projektami skończywszy. W odpowiedzi na aktualne zmiany na rynku pracy w trakcie studiów kładziemy nacisk na specyfikę zarządzania potencjałem pracowników pracujących stacjonarnie versus zdalnie. Te studia są idealną odpowiedzią na potrzeby osób zajmujących się obecnie kadrami i płacami, specjalistów w zakresie jednej dziedziny „miękkiego HR”, a także menadżerów chcących umiejętnie zarządzać potencjałem swoich podwładnych a także własnym."

Helka maledr Anna Hełka
Kierownik Studiów Podyplomowych "Zarządzanie Potencjałem Pracowników pracujących stacjonarnie lub zdalnie"

Adresaci

Studia są adresowane do  menadżerów oraz pracowników działów lub firm z szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi, a także osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania potencjałem własnym i innych ze szczególnym uwzględnieniem różnic i wyzwań związanych ze zdalnym zarządzaniem potencjałem pracowników. W przypadku dużego zainteresowania studiami osób o różnym poziomie wiedzy i umiejętności istnieje możliwość utworzenia dwóch grup różniących się poziomem zaawansowania.

Cel

W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakres nowoczesnych metod zarządzania potencjałem pracowników pracujących stacjonarnie lub zdalnie, jak również wykształcą lub udoskonalą swoje umiejętności w zakresie stymulowania naturalnych predyspozycji jednostek oraz rozwijania możliwości tkwiących w zespołach pracujących stacjonarnie lub zdalnie. Trenowane umiejętności wspomogą również rozwój własny słuchaczy, pozwolą efektywniej planować czas i komunikować się w biznesie.

Dlaczego warto

Studia na tym unikalnym kierunku pomogą zwiększyć skuteczność zarządzania potencjałem pracowników pracujących stacjonarnie lub zdalnie. Stanowią doskonałą odpowiedź na wyzwania obecnego rynku pracy. Uczestnicy poszerzając wiedzę i zdobywając umiejętności w zakresie zarządzania potencjałem pracowników pracujących stacjonarnie lub zdalnie zwiększają zarówno swoją wartość na rynku pracy jak i całej swojej organizacji jako wyróżniającego się pracodawcy.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia realizowane będą w formie online. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Zajęcia prowadzone są zarówno przez wybitnych naukowców pracujących na co dzień na Uniwersytecie SWPS i innych uczelniach wyższych, jak i praktyków z wieloletnim stażem w zakresie danego procesu zarządzania potencjałem pracowników zdobytym w dużych korporacjach lub firmach szkoleniowo-doradczych. Zajęcia prowadzą m.in. wybitny psycholog ekonomiczny prof. Tomasz Zaleśkiewicz, specjalizujący się w zarządzaniu zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, prof. Wanda Kopertyńska, wybitni szkoleniowcy nagradzani za swoje programy szkoleniowe i rozchwytywani przez organizacje pragnące zwiększyć kompetencje swoich pracowników: Paweł Gąsowski, Anna Helmich-Zgoda i Cezary Radomski. Każdy z naszych prowadzących poddawany jest ewaluacji zajęć przez uczestników studiów podyplomowych, a więc zajęcia prowadzą tylko osoby, których wiedza merytoryczna oraz metody dydaktyczne spotkały się z uznaniem absolwentów poprzednich edycji studiów podyplomowych Zarządzanie Potencjałem Pracowników

Warunki zaliczenia

 • obecność i czynny udział w zajęciach (min. 80% obecności na zajęciach) – stanowi warunek konieczny do otrzymania świadectwa ukończenia studiów, w przypadku nie wystarczającej frekwencji na zajęciach wynikającej z choroby lub nie możliwych do przełożenia wyjazdów służbowych uczestnik studiów może wnioskować o wykonanie pracy stanowiącej substytut ćwiczeń realizowanych w trakcie zajęć, na których uczestnik studiów był nieobecny;
 • łączny wynik z 2 testów wiedzy po każdym semestrze decyduje natomiast o ocenie końcowej na świadectwie; ocenę pozytywną otrzymują uczestnicy, którzy udzielili minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

Czas trwania

Dwa semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

 Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program zajęć obejmuje 196 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie zdalnych warsztatów, treningów oraz interaktywnych wykładów i ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota/niedziela), średnio 2 razy w miesiącu.

Obszary zdobywanej wiedzy:

 • Rekrutacja, selekcja, adaptacja i ocenianie pracowników,
 • Procesy grupowe i budowanie zespołu,
 • Motywowanie finansowe i pozafinansowe pracowników,
 • Szkolenia i rozwój pracowników w tym programy High Potential People oraz kierowanie twórczością w organizacji,
 • Biznesowa komunikacja (PR i komunikacja wewnętrzna, sztuka prezentacji i prowadzenia spotkań),
 • Kształtowanie kompetencji menedżerskich (w tym trudne sytuacje szefa, psychologiczne kompetencje psychologiczne w biznesie),
 • Zarządzanie projektami, czasem i zmianą oraz zarządzanie przez cele,
 • Zaburzenia funkcjonowania człowieka w pracy,
 • Wypalenie zawodowe i outplacement,
 • Prawo pracy w zarządzaniu potencjałem pracowników.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA”.
Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych,
 • osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących Pracownika.
 • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2021 - czerwiec 2023. Możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł. Studia podyplomowe mogą trwać́ maksymalnie do 30 czerwca 2023 r. Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.: https://dawg.pl/projekty/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-edycja-iii/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 680 zł
2 raty 3150 zł
1 rata 5900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).


Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.