hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które swoją przyszłość wiążą z zawodem trenera biznesu, chcą zostać trenerami biznesu i nauczyć się prowadzenia szkoleń; trenerów aktywnych na rynku szkoleń.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Podyplomowe Studia Trenerów Biznesu

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"Trenerzy prowadzący szkolenia dla biznesu, administracji publicznej i innych podmiotów, znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji. Z jednej strony rosnący rynek szkoleń powoduje, że coraz więcej osób bierze udział w licznych szkoleniach, przez co stają się one coraz bardziej wymagającymi odbiorcami. Z drugiej strony nierzadko zdarza się, że szkolenia prowadzone są przez osoby nieprzygotowane metodycznie do pracy trenera, co prowadzi do niezadowolenia coraz bardziej świadomych uczestników szkoleń.
Właśnie dlatego chcemy zaproponować trenerom i kandydatom na trenerów solidne przygotowanie do prowadzenia szkoleń, wykorzystując naszą wiedzę psychologiczną, wieloletnie doświadczenie w pracy trenerów biznesu, a przede wszystkim metody nauczania, oparte na dowodach naukowych."

Kulbat PodyplomoweJarosław Kulbat
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Program studiów dedykowany jest wszystkim, którzy swoją przyszłość wiążą z zawodem trenera biznesu oraz aktywnym na rynku szkoleń trenerem, którzy chcą swoje doświadczenia uporządkować, pogłębić swoją wiedzę i poszerzyć umiejętności związane z metodami nauczania dorosłych.

Cel

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy opartej na dowodach (evidence based) niezbędnej do zaprojektowania i przeprowadzenia szkolenia oraz zdobycie umiejętności metodycznych pozwalających na organizację procesu edukacyjnego zgodnego z zasadami nauczania i uczenia się dorosłych i dobrymi praktykami wypracowanymi w trakcie szkoleń dla biznesu.

Dlaczego warto?

 1. Prowadzący zajęcia posiadają szerokie i różnorodne doświadczenia zawodowe - pracę dla międzynarodowych korporacji, kierowanie jednostkami administracji publicznej, realizację programów rozwojowych dla biznesu i zajęć ze studentami, prowadzenie badań z zakresu wywierania wpływu społecznego. To także doświadczeni w pracy z grupami psychologowie oraz trenerzy biznesu posiadający w swoim portfolio kierowanie projektami szkoleniowymi dla trenerów.
 2. Program studiów (220 godzin) przygotowuje absolwentów studiów do samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z wykorzystaniem metod aktywizujących, identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych, ewaluacji procesu edukacyjnego, efektywnych zachowań w sytuacjach trudnych. Fundamentem tych umiejętności jest empirycznie zweryfikowana wiedza z zakresu nauk społecznych – teorie formułowane przez psychologów społecznych. Bowiem, jak powiadał Kurt Levin, „nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria".
 3. Możliwość uzyskania zaświadczenia wydawanego przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu – organizację zrzeszającą trenerów opierających się w swojej pracy na rzetelnych, udokumentowanych empirycznie podstawach.
 4. Studia na wiodącej w kraju uczelni specjalizującej się w obszarze psychologii, co gwarantuje specjalistyczne przygotowanie studiów.

Warunki zaliczenia

Obecność na minimum 80% zajęć. W zależności od rodzaju zajęć, zaliczenie polega na wykonaniu testu wiedzy lub wykonaniu zadania podczas zajęć lub przygotowaniu projektu (indywidualnie lub grupowo).

Organizacja nauki

Zajęcia będą się odbywać w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Przygotowanie do nauczania ludzi dorosłych

 • Trening komunikacji - 20h
 • Podstawy psychologii uczenia się dorosłych - 20h
 • Zasady projektowania szkoleń - 10h

Ewaluacja szkoleń z wykorzystaniem metodologii badań społecznych

 • Ewaluacja zajęć w pracy trenera – projektowanie, analiza, wnioski - 10h
 • Wykorzystanie metodologii i statystyki w pracy trenera - 10h

Psychologiczne uwarunkowania pracy z grupą szkoleniową

 • Psychologia społeczna i techniki wpływu społecznego - 20h
 • Opór psychologiczny i jego przezwyciężanie w trakcie szkolenia - 10h
 • Psychologiczne uwarunkowania dynamiki grupy szkoleniowej - 10h
 • Oddziaływanie otoczenia fizycznego na funkcjonowanie grupy szkoleniowej - 10h
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w pracy z grupą szkoleniową - 20h

Metody prowadzenia szkoleń

 • Wykorzystanie prostych schematów gier symulacyjnych w prowadzeniu szkoleń - 20h
 • Wykorzystanie skróconej formy studium przypadku w prowadzeniu szkoleń - 10h
 • Nawiązywanie relacji z grupą. Ćwiczenie jako metoda szkoleniowa - 10h
 • Mini wykład w praktyce szkoleniowej - 10h
 • Odgrywanie ról jako metoda szkoleniowa - 10h
 • Egzamin - 20h

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul.Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekomendacje

ryczko"Podyplomowe Studia Trenerów Biznesu to kompleksowa porcja dostarczanej wiedzy zarówno w kontekście merytorycznym jak i pod kątem samej formy przekazywania informacji. Dzięki uczestnictwie w tego rodzaju zajęciach mogłam poszerzyć swoją wiedzę psychologiczną o kolejne, ważne zagadnienia, ale też poznać tajniki tego, co i jak organizować by stać się profesjonalnym trenerem.
Na ten moment rynek oferuje niezliczoną ilość metod czy narzędzi, którymi można posługiwać się chcąc prowadzić szkolenia i warsztaty dla dorosłych. Najważniejsze jednak jest to, by narzędzia te dobierać odpowiadając na rodzące się potrzeby w grupach docelowych. Realizacja tego kursu między innymi tego mnie nauczyła. Poza tym dla samej atmosfery panującej podczas zajęć czy dla możliwości przełamywania własnych oporów warto było właśnie w taki sposób spożytkować swój czas. Bez wątpienia dobry trener biznesu to osoba sukcesu!"

Natalia Ryczko
Adecco Poland
Specjalista ds. Zarządzania Systemem Rekrutacji

"Podyplomowe studia trenerów biznesu''... pomyślałam to jest to! czego szukam. Szans na rozwój jakości mojej komunikacji, "szlifu" wystąpień publicznych a przede wszystkim doskonalenia warsztatu pracy z zespołem. Dziś swoją pracę zawodową opieram na partnerstwie w biznesie i treningu umiejętności rozmowy z Klientem. Każdego dnia pracuję z Ludźmi, indywidualnie i grupowo. Staram się inspirować do bycia doskonalszym i skuteczniejszym w biznesie. 'Podyplomowe studia trenerów biznesu' to możliwość wzbogacenia swojego warsztatu pracy o dodatkowe narzędzia. Nie jestem zawodowym trenerem. Jestem partnerem - trenerem dla Mojego Zespołu. Na tych studiach znalazłam wiele inspiracji, które dziś wykorzystuję. Polecam serdecznie.

Aleksandra Szulczyńska
dyrektor Oddziału Banku Zachodniego WBK

hetnal"Dzięki solidnym podstawom psychologicznym, przekazywanym w trakcie seminariów, zdecydowanie bardziej rozumiem zarówno zachowania grupy jak i poszczególnych uczestników szkolenia. Warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków, pozwoliły mi na należyte przećwiczenie nowo zdobytych umiejętności, które od razu zacząłem wykorzystywać w pracy trenera.
W mojej ocenie cała nasza grupa poczyniła istotny postęp w przeprowadzaniu szkoleń, co było widoczne w trakcie końcowych etiud.
Polecam studia, a w szczególności bardzo zaangażowanych w pracę i zawsze chętnych do pomocy Trenerów."

Andrzej Hetnał
Project Manager

MarcinBudzynski655dobre"Podyplomowe Studia Trenerów Biznesu były tym czego potrzebowałem. Szeroki zakres tematyczny zajęć, solidne podstawy psychologiczne i przede wszystkim praktyka. Odpowiednie ułożenie zajęć sprawiło, że świeżo nabytą wiedzę mogłem bezpośrednio wprowadzać do swojej zawodowej codzienności. Obserwuję, że pozyskane na studiach umiejętności pozwalają mi dzielić się skutecznie swoim wieloletnim doświadczeniem i inspirować innych. Najważniejsze dla mnie był jednak fakt, że studia Trener Biznesu umożliwiły mi otwarcie się na nowe nieznane wcześniej drogi kariery.
Szczerze polecam - studia, program i rewelacyjnych wykładowców.
To niezapomniany czas, który pozwolił mi na kolejny krok."

Marcin Budzyński
Kierownik Marketingu
The World Games 2017

Marta Błażejewska"Studia podyplomowe trenerów biznesu były dla mnie przede wszystkim czasem inspirujących spotkań. Doświadczenia kadry oraz współuczestników podsunęły mi wiele pomysłów i motywacji do dalszej pracy. Obserwacja tak różnych osób pozwoliła mi poznać nowe metody pracy z grupą i style pracy trenerskiej.
Dzięki praktycznym zajęciom mieliśmy okazję lepiej przyjrzeć się swojemu warsztatowi trenerskiemu oraz dowiedzieć się, jak odbiera nas grupa. Szczere i trafne informacje zwrotne podczas zajęć były bardzo wartościowe – jest to coś, co ciężko jest uzyskać nawet podczas lat pracy jako trener.
Są to studia dla tych, którzy pragną trochę głębiej zrozumieć specyfikę pracy trenera – jej cele, dobre praktyki oraz trudności, które mogą w jej trakcie wystąpić. Nie są to natomiast program dla „magików" chcących jak najmniejszym kosztem oczarować bądź też zmanipulować grupę, nie wnosząc niczego ponadto :)"

Marta Błażejewska
Analityk badań w międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego

Rekrutacja

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych we Wrocławiu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 840 zł
2 raty 4075 zł
1 rata 7900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator

czarne

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj