logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Elżbieta Czwartosz

dr

Elżbieta Czwartosz

 

Profil zawodowy

Psycholog wychowawczy, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1993 koordynator programów edukacyjnych „Partners for Democratic Change" w Europie Środkowej i Wschodniej, członek-założyciel European Network for Conflict Resolution in Education.
Prowadziła warsztaty i treningi dla koncernów przemysłowych, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, a także dla trenerów i ekspertów - w szczególności dla osób związanych z edukacją - w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Bułgarii, Rosji, na Litwie, W Irlandii Płn., w Niemczech - w zakresie negocjacji, mediacji, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, redukcji uprzedzeń, twórczego wykorzystania kontrowersji.
W ostatnich latach wraz z mężem działa na rzecz promocji ADR i budowy społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji, Azerbejdżanie, Armenii oraz w Birmie.