logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Rękas

 

Agnieszka Rękas

 

Profil zawodowy

Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, w latach 2005 – 2014 członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka, stały doradca Rzecznika Praw Dziecka, autorka wielu publikacji na temat sprawiedliwości naprawczej i mediacji.