logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Ewa Litowińska-Kutera

 

Ewa Litowińska-Kutera

 

Profil zawodowy

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzeka w Wydziale Cywilnym Rodzinnym, ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i na UWr. Studium Prawa Europejskiego oraz liczne kursy specjalistyczne dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediacje pomiędzy ofiarą i sprawcą, uczestniczyła w seminariach polsko-niemieckich w Berlinie i we Wrocławiu dot. mediacji w konflikcie rodzinnym, dwukrotnie prowadziła zajęcia z mediacji rodzinnej w Centrum Szkolenia Kadr Sądów i Prokuratur w Warszawie, we Wrocławiu szkolenie mediatorów, w 2010-2011r. oddelegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, Departamentu Praw Człowieka, jako specjalista na stanowisku ds. mediacji. W pracy zawodowej kieruje strony postępowania sądowego do mediacji rodzinnej.