logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Magdalena Śniegulska

dr

Magdalena Śniegulska

 

Profil zawodowy

W 2000 roku uzyskała tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2011 stopień doktora w Uniwersytecie SWPS. Od początku istnienia Szkoły, pracuje w warszawskim Uniwersytecie SWPS, prowadząc ćwiczenia i warsztaty o tematyce klinicznej jak i rozwojowej (m.in. Wywiad psychologiczny, Umiejętności kliniczne, Psychologia rozwoju człowieka, Biologiczne podstawy funkcjonowania człowieka). Jest w trakcie zdobywania certyfikatu terapeuty poznawczo – behawioralnego (Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie, przy współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre). Członek takich organizacji jak:

  • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo – Behawioralnej
  • European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT)
  • Polskie Towarzystwo Etologiczne
  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko" - członek-założyciel i wieloletni członek zarządu.

Współpracowała z wieloma firmami i organizacjami prowadząc szkolenia i warsztaty (ART-ARIKA, EEI-Market Research, Global Training Centre, Drabina Rozwoju) Jest ekspertem sieci sklepów Smyk, Telewizji Da Vinci Learning, VOX-SMART. Autorka rozdziału Wywiad z pacjentem leczonym kardiologicznie w książce „Wywiad psychologiczny tom 3 – wywiad w różnych kontekstach praktycznych", (wydanej przez Pracownię Testów Psychologicznych) pod redakcją K. Stemplewskiej-Żakowicz oraz K. Krejtza. artykułu:, Śniegulska, M., Pisula, W. (2013). Object exploration in 3- to 7-year-old children. Psychological reports: mental & physical health 113, 2, 528-539. Pisze teksty popularyzujące wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych (współpraca z radiem, telewizją i prasą).
Trener warsztatów dla rodziców i nauczycieli oraz wychowawców przedszkolnych i opiekunów w żłobkach nt. wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi praktykę kliniczną z zakresu:

  • interwencji kryzysowej dla dzieci i młodzieży,
  • diagnostyki i psychoterapii dzieci,

Promotor ponad 10 prac magisterskich z zakresu psychologii rozwojowej. Realizatorka projektu, który został laureatem w ramach Konkursu na Interesujący i Ważny dla Wydziału Projekt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie -Program „Ułatwiamy Życie z nadpobudliwością" – indywidualna praca z dzieckiem i rodziną.