logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Anna Romańska-Zapała

dr n. tech.

Anna Romańska-Zapała

 

Profil zawodowy

Doktor nauk technicznych w dziedzinie wibroakustyki, konstruktor urządzeń wykorzystywanych do badań wpływu czynników wibroakustycznych na parametry psychofizjologiczne człowieka. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej.
Zajmuje się problematyką budownictwa inteligentnego, była promotorem około 45 prac inżynierskich i magisterskich, jest autorem 25 publikacji naukowych, uczestniczyła przy tworzeniu Laboratorium Zintegrowanych Systemów Sterowania oraz Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.