logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych

`

BIO Dariusz Piotrowicz

 

Dariusz Piotrowicz

 

Profil zawodowy

psycholog, w okresie 2004–2010 pełnił obowiązki psychologa policyjnego w Komendzie Stołecznej Policji (między innymi w Wydziale do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP oraz Wydziale Psychologów KSP). Jest autorem książki „Negocjacje kryzysowe i policyjne. Wybrane zagadnienia psychologiczne i kryminologiczne" (2010), współautorem publikacji „Profilowanie kryminalne" (2011) oraz autorem wielu programów szkoleniowych z zakresu analizy przestępstw gwałtownych i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (dla oświaty, wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego).
Biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej i śledczej przy Sądzie Okręgowym Warszawa–Praga w Warszawie. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz Komendą Główną Policji. Przygotowuje dysertację doktorską dotyczącą analizy procesów motywacyjnych w zamachach samobójczych.
W Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii stresu, komunikacji, interwencji kryzysowej oraz psychologii sądowej i śledczej. Kierownik modułu specjalizacyjnego „Komunikacja i negocjacje w sytuacji kryzysowej". Trener w obszarze komunikacji z osobami zaburzonymi oraz negocjacji kryzysowych, profilowania kryminalnego nieznanych sprawców przestępstw oraz prowadzenia przesłuchań i analizy zeznań. Współtwórca Zespołu Psychologii Śledczej, przy warszawskim oddziale Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy i pracownicy naukowo-dydaktyczni reprezentujący instytucje bezpośrednio zajmujące się zwalczaniem przestępczości, prowadzeniem szkoleń służb prokuratorskich i policyjnych, badań w zakresie psychologii śledczej oraz opiniowaniem psychologicznym na potrzeby organów procesowych i organizacji sektora prywatnego.