logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Maja Filipiak

 

Maja Filipiak

 

Profil zawodowy

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk. Pracuje w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS (ACPIR SWPS), którego działalnością kieruje. W niepublicznej poradni psychologicznej należącej do ACPIR SWPS prowadzi praktykę kliniczną, przede wszystkim realizując zadania diagnostyczne oraz prowadząc psychoterapię i sesje wsparcia psychologicznego dla osób dorosłych oraz młodzieży. Szkoli i superwizuje pracę psychologów odbywających w poradni dwuletni staż kliniczny oraz 3 miesięczny staż diagnostyczny przewidziany dla absolwentów studiów podyplomowych „Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej". Prowadzi także zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów magisterskich i podyplomowych, oraz psychologów-praktyków, a także organizuje ogólnopolskie konferencje dedykowane problematyce diagnozy psychologicznej.
Wraz z zespołem realizuje badania naukowe dotyczące uwarunkowań rozwoju kompetencji diagnostycznych w obszarze psychologicznej diagnozy klinicznej.
Jest autorką i współautorką kilkunastu publikacji naukowych (artykułów w czasopismach oraz w książkach) poświęconych problematyce diagnozy psychologicznej, a także pierwszym redaktorem zbiorowej publikacji "Diagnoza psychologiczna: Kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia."
Aktywnie działa na rzecz promowania dobrych praktyk w diagnostyce psychologicznej w środowisku zawodowym psychologów m.in. współpracując przy powstawaniu tworzonych przez środowisko psychologów standardów praktyki diagnostycznej w różnych jej obszarach, np. w opiniowaniu psychologicznym, czy diagnostyce realizowanej na potrzeby edukacji. Jest członkiem założycielem oraz przewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także członkiem zarządu Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP. Wraz ze współpracownikami założyła Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej, w którym sprawowała funkcję przewodniczącej Rady Programowej pierwszej kadencji, a także funkcję członka zarządu drugiej kadencji.