logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Katarzyna Kaczorowska-Bray

dr n. hum.

Katarzyna Kaczorowska-Bray

 

Profil zawodowy

Adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Neurologopeda z wieloletnią praktyką w zakresie terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia oraz terapii afazji. W kręgu jej zainteresowań naukowych mieści się także wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, rozwój mowy i jego zaburzenia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną), zaburzenia języka i komunikacji u osób dorosłych z chorobami otępiennymi oraz zmiany zachodzące w komunikacji osób w wieku senioralnym. Kierownik Podyplomowych Studiów Wczesnej Interwencji Logopedycznej, działających przy Katedrze Logopedii UG.