logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Beata Miaśkiewicz

dr n. med.

Beata Miaśkiewicz

 

Profil zawodowy

Specjalista w dziedzinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na co dzień pracuje w Klinice Audiologii i Foniatrii oraz Klinice Otorynolaryngologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy. Aktualna działalność kliniczna obejmuje zakres w/w specjalności, ze szczególnym ukierunkowaniem na zaburzenia głosu, ich diagnostykę, leczenie zachowawcze i zabiegowe (fonochirurgia). Prowadzi również działalność dydaktyczną w zakresie specjalizacji z audiologii i foniatrii. Współautorka wielu publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Uczestniczyła w licznych kursach zagranicznych i krajowych; odbyła naukowe staże zagraniczne.