logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Marek Balicki

dr

Marek Balicki

 

Profil zawodowy

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (1978); lekarz, specjalista w dziedzinie anestezjologii (I st.) i psychiatrii (II st.). Obecnie: kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim w Warszawie; asystent w II Klinice Psychiatrycznej WUM; członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN (kadencja 2015-2018). Był m.in. dyrektorem Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica" w Ząbkach pod Warszawą (1990−1992), Szpitala Bielańskiego w Warszawie (1999−2001) i Szpitala Wolskiego w Warszawie (2006−2013). W latach 1992−1993 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej i przewodniczącym Międzyresortowego Zespołu ds. Reformy Opieki Zdrowotnej.
W latach 1998−2001 był doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ds. ochrony zdrowia. Dwukrotnie pełnił funkcję ministra zdrowia (2003 oraz 2004−2005). W latach 1991−-1993, 1993−1997 i 2007−2011 był posłem na Sejm, a w latach 2001-2005 senatorem R.P. Wykładowca na studiach i szkoleniach podyplomowych m. in. z zakresu organizacji i finansowania opieki zdrowotnej, zarządzania w służbie zdrowia, praw człowieka (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Handlowa, Uczelnia Łazarskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Szkoła Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej i in.). Działa w różnych organizacjach społecznych i zawodowych.
Był wieloletnim prezesem Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi. Był inicjatorem powołania stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Od wielu lat członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.