logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz

dr

Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz

 

Profil zawodowy

Adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej WPPKiA KUL, ekspert ds legislacji w Biurze Analiz Sejmowych. Autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego i europejskiego, specjalizuje się w prawie farmaceutycznym oraz europejskim prawie ochrony zdrowia. Prowadzone kursy: „Prawo farmaceutyczne" – wykład fakultatywny; „Polityka UE w zakresie ochrony zdrowia publicznego" – konwersatorium.